ΟΥουργόςΠαιδείας ουτόλμησε να ειτην αλήθεια γιατα ΑνώταταΕκαιδευτικάΙδρύματα

 

 

Ένας μόνοΥουργόςΠαιδείαςτόλμησε να ειτην αλήθειαγια τα ΑνώταταΕκαιδευτικάΙδρύματα.

 

Είναι οΓεράσιμοςΑρσένης ου,όταν ήτανυουργός καιόχι όταν άφησετην υουργικήκαρέκλα,συνόψισε τηνҹροσφορά των ΑΕΙ(και τουΥουργείουΠαιδείας) σεμια φράση: δίνουμεστα αιδιά γιατυχίααλιόχαρτα!