Αήθης συμεριφορά ολιτικών και δημοσιογράφων ρος τους δικαστικούς λειτουργούς.

 

 

 

Στις ΗΠΑ τον Αρίλιο 1999, ο Πρόεδρος Κλίντον καταδικάστηκε για εριφρόνηση της Δικαιοσύνης (και κατέβαλε ρόστιμο 90.000 δολαρίων) αό ένα τοικό ομοσονδιακό δικαστήτην federal district judge S. Webber Wright.

 

Στη Γαλλία, ασκήθηκε δικαστική δίωξη κατά του Προέδρου Σιράκ, με κατηγορίες για κακή διαχείρηση χρημάτων κατά τη δημαρχιακή του θητεία στο Παρίσι.

 

Στο Ισραήλ, ασκήθηκε δικαστική δίωξη κατά του Προέδρου της Χώρας, για σεξουαλική αρενόχληση και διεξάγεται δικαστική έρευνα κατά του Πρωθυουργού, για δωροληψία.

 

Κανείς στις χώρες αυτές δεν μίλησε για οινικοοίηση της ολιτικής ζωής. 

 

 

Στην Ελλάδα, η αράδοση ειβάλλει: 

 

l       ολιτικοί και δημοσιογράφοι:

- να βρίσκονται ουσιαστικά εκτός δικαιοδοσίας της Δικαιοσύνης,

- να αοφαίνονται ριν αό τη Δικαιοσύνη, ροσαθώντας να εηρεάσουν τις αοφάσεις της,

- να εαινούν τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, όταν οι αοφάσεις τους τους ευνοούν και να καταφέρονται εναντίον τους όταν δεν τους ευνοούν,

- να υβρίζουν, και εμμέσως να αειλούν, τους δικαστικούς λειτουργούς με ανοίκειες εκφράσεις (όως είορκοι δικαστές, δικαστές ου ενεργούν ως κομματικές μαριονέτες, δικαστές ου εκτελούν τα σχέδια ου σχεδιάζονται σε κομματικά υόγεια, χανουμάκια των ολιτικών...) με άλλοθι την άσκηση κριτικής και την ελευθερία του λόγου και με στόχο την εξυγίανση της Δικαιοσύνης!

 

l       οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να σιωούν...