Είαν Τσίρας και συνεργάτες κι εμείς αορούμε και ρωτάμε

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

                                                                                      

1.            Είε ο κ. Δραγασάκης, μιλώντας σε ολιτική εκδήλωση στις 29/4:

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει whatever it takes, δηλαδή ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωίσει ως κυβέρνηση τα όοια ροβλήματα στις διαραγματεύσεις με τους εταίρους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ θα αευθυνθεί με δημοκρατικό τρόο στον λαό.

Ο ίδιος αργότερα, όταν ο υουργός οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή,  εριέλαβε στα όοια ροβλήματα και το ευρώ, εξανέστη: Πού μίλησα για δημοψήφισμα, με τέτοιο ερώτημα, δραχμή ή ευρώ;.   

(α)           Δεν χρησιμοοιήσατε, βέβαια, τη φράση δημοψήφισμα, με ερώτημα δραχμή ή ευρώ, κε Δραγασάκη.

Δεν διευκρινίσατε, όμως, ως τα λεχθέντα σας (Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό, τι χρειαστεί και θα αευθυνθεί με δημοκρατικό τρόο στον λαό) ισχύουν μεν για τα όοια (άλλα) ροβλήματα στις διαραγματεύσεις, όχι όμως και για το  ευρώ, όως θα έρεε να κάνετε, αν αυτό θέλατε ράγματι να είτε!

Πώς λοιόν, αφού δεν θελήσατε (ή δεν τολμήσατε) να το είτε εσείς, θα το συμεράνουμε εμείς;   

(β)           Εμείς, στην Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου και την ρόσφατη Διακήρυξη για τις Ευρωεκλογές του κόμματός σας, διαβάσαμε: Καμιά θυσία για το ευρώ!

Για τον δικό μας (κοινό) νου, το καμιά θυσία για το ευρώ σημαίνει έξοδο αό τη Ζώνη του ευρώ, αν στις διαραγματεύσεις οι ευρωαίοι δεν δεχτούν τις θέσεις μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το ίδιο σημαίνει και για ολλούς δικούς σας συντρόφους, όως οι ίδιοι ολλάκις έχουν ει και γράψει. (Αν μας συμφέρει, θα αραμείνουμε στο ευρώ. Αν δεν μας συμφέρει, δεν θα αραμείνουμε, δήλωσε ρόσφατα ο κ. Γλέζος).

Για σας, κε Δραγασάκη, τί σημαίνει;                                                

 

2.            Είε ο κ. Μηλιός ρόσφατα, ααντώντας στην ερώτηση Τι θα γίνει εάν οι δανειστές δεν δεχτούν τη διαγραφή του χρέους; (Ρ/Σ Βήμα 99,5):

(Αν δεν δεχθούν) δεν θα ληρωθούν αυτά τα ομόλογα. Δεν θα είναι στάση ληρωμών, αλλά μια καθυστέρηση ληρωμής των δόσεων!

Τόσο αλά, κε Μηλιέ! Πέστε μας, όμως, οιες νομίζετε ότι θα ήσαν οι αντιδράσεις των ευρωαϊκών κρατών, της Ευρωαϊκής Κεντρικής Τράεζας, των οίκων αξιολόγησης, των αγορών, μετά την άρνησή σας να ληρώσετε τα ομόλογα; 

 

3. Είε ο κ. Τσίρας, σε τηλεοτική συνέντευξη στον ALPHA ριν λίγες μέρες:      

(α)           Θα γίνει μία διαραγμάτευση σκληρή, ου θα μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο αοτέλεσμα.

Για οια θέματα θα γίνει διαραγμάτευση δεν μας λέτε, κ. Τσίρα, αλλά αυτά θα είναι ασφαλώς οι βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ: Ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, ακύρωση των εαχθών όρων των δανειακών συμβάσεων, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, θέση του τραεζικού συστήματος υό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του Δημοσίου, ακύρωση των ιδιωτικοοιήσεων, αεμλοκή αό το ΝΑΤΟ κ.α.  

Μήως το βιώσιμο αοτέλεσμα μιας διαραγμάτευσης γι αυτές τις θέσεις – ου είναι έξω αό το ευρωαϊκό κεκτημένο και ου τις αορρίτει το 95% των ευρωαίων ολιτών– θα είναι η ηχηρή αόρριψή τους;  

(β)           Εμείς έχουμε εεξεργαστεί ένα σχέδιο για την αντιμετώιση της ανθρωιστικής κρίσης.

Και γιατί,  κε Τσίρα, το κρατάτε μυστικό και δεν το εμφανίζετε;

Αξιορόσεκτη,  κε Τσίρα, η ρακτική σας να μην εμφανίζετε τα σχέδιά σας, όως αυτό, ου έχετε εεξεργαστεί, και τα δύο άλλα, ου διαρκώς ετοιμάζονται, αλλά κανείς σας δεν μας λέει ότε θα τα δούμε:  

- Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του κ. Δραγασάκη (Ολοκληρώνεται και θα είναι σύντομα στη διάθεση των ολιτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσει ο ίδιος εδώ και καιρό).

- Το αλό και δίκαιο Φορολογικό Σύστημα του κ. Μηλιού, ου θα αυξήσει τους φόρους των λουσίων και θα μειώσει τους φόρους των φτωχών (ο ίδιος δεν μαρτυράει, όταν ρωτιέται, αό οιο εισόδημα και άνω θα θεωρείται κανείς λούσιος).              

(γ)            Πρώτα αό όλα αυτό το χρέος (για την ανθρωιστική κρίση) θα αντιμετωίσουμε και μετά θα δούμε το χρέος αέναντι στους δανειστές.

Αλλά, κε Τσίρα, η αντιμετώιση του χρέους είναι ένα μέσο για την είτευξη του στόχου (της αντιμετώισης της ανθρωιστικής κρίσης).

Μήως λοιόν είναι λάθος, λογικά και οικονομικά, να υόσχεστε ότι ρώτα θα αντιμετωίσετε την ανθρώινη κρίση (ρώτα θα ειτύχετε τον στόχο) και μετά θα δείτε τι θα κάνετε με το χρέος (με το μέσο για την είτευξη του στόχου);

 

4. Έχουν ει ολλές φορές ο κ. Τσίρας και οι συνεργάτες του: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφισμένες αό το Συνέδριο σαφείς θέσεις.

Σωστά, κε Τσίρα: Οι θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματός σας έχουν διατυωθεί με εαρκή σαφήνεια στην Πολιτική του Αόφαση.

Εσείς και οι συνεργάτες σας, όμως, τη μια μέρα εκφράζετε τις σαφείς θέσεις του Συνεδρίου και την άλλη τις διορθωμένες –όως καθείς σας τις διορθώνει, με δικές του ερμηνείες, με αμφισημίες και λογικές ακροβασίες– ανάλογα με το ακροατήριο και τις ειδιώξεις της στιγμής!