Για δύο άρθρα του κ. Πάσχου Μανδραβέλη για  την αντιαράθεση του υουργού Δικαιοσύνης με τους δικαστές

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

              Μας εξέληξε ο κ. Πάσχος Μανδραβέλης με τα δύο άρθρα του στην Καθημερινή (12 και 13 Δεκεμβρίου) για την ρόσφατη αντιαράθεση του υουργού Δικαιοσύνης με τους δικαστικούς λειτουργούς:

- Χαρακτηρίζει κριτική τις εικρίσεις του υουργού Δικαιοσύνης κατά των δικαστών για την αόφαση για  το Թόθεν έσχες των δικαστικών λειτουργών.

- Παρουσιάζει ως αληθή τον ισχυρισμό ότι οι δικαστές αρνούνται να υοβάλλουν δήλωση ҹόθεν έσχες.

- Αοδίδει ουσιαστικά ροθέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς.

- Εμφανίζει τους δικαστικούς ως υεύθυνους για το ρόβλημα των καθυστερήσεων στην αονομή της δικαιοσύνης.

 

α.           Αοτελούν κριτική ή είκριση τα λεχθέντα αό τον υουργό Δικαιοσύνης;

Γράφει ο κ. Μανδραβέλης: Η καταγγελία (του ροέδρου του Σ.τ.Ε) έγινε εειδή ο κ. Σταύρος Κοντονής άσκησε κριτική στην αόφαση του Δικαστηρίου για το Թόθεν έσχες των δικαστικών λειτουργών (13.12.17).  

 

Κριτική, όμως, δεν είναι οι ευθείες ή έμμεσες υοδείξεις ρος τους δικαστικούς, οι ροσβλητικές αναφορές, τα υονοούμενα, οι κατηγορίες, η αόδοση ροθέσεων.

Κριτική μιας δικαστικής αόφασης νοείται μόνο όταν ο κρίνων γνωρίζει το σκετικό της και ροβάλλει ειχειρήματα κατά των ειχειρημάτων της αόφασης. 

 

Για όοιους συμφωνούν με αυτή την έννοια της κριτικής των δικαστικών αοφάσεων, ο κ. Σταύρος Κοντονής δεν άσκησε κριτική στην αόφαση του Δικαστηρίου, αλλά:

Κατέκρινε τους δικαστές για την αόφαση αυτή και τους αέδωσε ιδιοτελείς ροθέσεις, υονοώντας ότι οι δικαστές δεν θέλουν το ҹόθεν έσχες για τους εαυτούς τους (Αυτό ου ισχύει για όλους, ρέει να ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς, είε και ξαναείε).

Ενώ μάλιστα γνώριζε ότι η δικαστική αυτή αόφαση ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς.

 

Το καίριο όμως ζήτημα, με το οοίο δεν ασχολείται ο κ. Μανδραβέλης στα δύο άρθρα του (ελίζουμε κάοτε να το κάνει), είναι αν ο εκάστοτε Υουργός Δικαιοσύνης νομιμοοιείται να ασκεί κριτική σε κάθε δικαστική αόφαση με την οοία διαφωνεί.   

 

β.          Αρνούνται οι δικαστές να υοβάλουν δήλωση όθεν έσχες;

Γράφει ο κ. Μανδραβέλης: Είναι ρόβλημα η άρνηση των δικαστών να υοστούν τη μοίρα των άλλων δημόσιων λειτουργών, δηλαδή να υοβάλλουν δήλωση Թόθεν έσχες (12.12.17).

 

Πώς ο κ. Μανδραβέλης γράφει για άρνηση των δικαστών να υοβάλλουν δήλωση Թόθεν έσχες, όταν είναι γνωστό ως οι δικαστές εί χρόνια υοβάλλουν δηλώσεις ҹόθεν έσχες και όταν η αόφαση 2649/2017 του Σ.τ.Ε. όριζε ως όλοι οι υόχρεοι (και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί) υοχρεούνται να υοβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Թόθεν έσχες (ράγμα ου στις 11 Δεκεμβρίου είχε εισημάνει και η Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Σ.τ.Ε.);

γ.            Προς υεράσιση συντεχνιακών αιτημάτων των δικαστικών ή ρος υεράσιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης η έκρηξη του ροέδρου του Σ.τ.Ε.;

Γράφει ο κ. Μανδραβέλης:

- Η έκρηξη του κ. Σακελλαρίου δεν αφορά την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι ααίτηση για το ανεξέλεγκτο των δικαστών σε ό,τι αφορά συντεχνιακά τους αιτήματα (12.12.17).

- Ο ρόεδρος του Σ.τ.Ε. εξεμάνη για την αρέμβαση του κ. Κοντονή στη γενική συνέλευση της Ενώσεως Εισαγγελέων () για μια αόφαση ου αφορά () τον ίδιο και τους συναδέλφους του (13.12.17).

            

                           Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Μανδραβέλης ότι η αόδοση ιδιοτελών ροθέσεων σε  δικαστές ροσβάλλει θανάσιμα την αξιορέεια και  την υόληψή τους;

Πώς θα αντιδρούσε ο ίδιος, αν κάοιος, διαβάζοντας τα γραφόμενά του για το υόψη ή για άλλα ζητήματα, του αέδιδε ιδιοτελείς ροθέσεις;

 

δ.            Ο κ. Κοντονής μέμφθηκε τους δικαστικούς για καθυστερήσεις στην αονομή της δικαιοσύνης, γενικώς, ή για την κατ αυτόν, καθυστέρηση σε συγκεκριμένη υόθεση;

 

Γράφει ο κ. Μανδραβέλης: Το ρόβλημα των καθυστερήσεων στην αονομή της δικαιοσύνης δεν ερίμενε κανείς τον κ. Κοντονή να Թαρέμβει στη Δικαιοσύνη για να το μάθει....  

 

                  Είε ο κ. Κοντονής: Το κρίσιμο βούλευμα (Σημ.: για μια συγκεκριμένη υόθεση οδοσφαρικού ενδιαφέροντος) το ερίμενε η κοινωνία άνω αό 13 μήνες. Πρωτόγνωρο είναι να υάρχει τέτοια καθυστέρηση για ένα τόσο  σημαντικό ζήτημα.

Του αάντησε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Είναι ψέμα να λέγεται ότι το βούλευμα καθυστέρησε 13-14 μήνες. Της εισαγγελικής ρότασης ακολούθησαν αιτήσεις εξαίρεσης (...), για να χρεωθεί η δικογραφία τελικά τον Μάιο του 2017. Εκδόθηκε δηλαδή το βούλευμα σε 6 μήνες.

 

Ο κ. Μανδραβέλης δέχεται ουσιαστικά τη μομφή του Υουργού Δικαιοσύνης κατά των δικαστών ου εξέδωσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, αγνοεί την αάντηση του Δικαστή και βρίσκει αφορμή να ψέξει τους δικαστές για τις καθυστερήσεις στην αονομή της δικαιοσύνης.

 

 ΟΜΣ, οι καθυστερήσεις στην αονομής δικαιοσύνης οφείλονται κυρίως όχι στους δικαστές αλλά στην ολυνομία, το ααρχαιωμένο νομοθετικό λαίσιο και την αουσία σύγχρονης υλικοτεχνικής υοδομής, όλα αρμοδιότητας και ευθύνης όχι των δικαστικών αλλά των ολιτικών (Βλ. αναλυτικά ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ (www.antilogoi.gr), Ενότητα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Για τις ειθέσεις Πρωθυουργού και Υουργών κατά των Δικαστικών Λειτουργών, 23.7.17).

 

ε.             Ο κ. Μανδραβέλης στα άρθρα του αυτά αγνοεί τα γεγονότα, αοδίδει  ιδιοτελείς ροθέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς και θεωρεί θεμιτές τις εικρίσεις του υουργού Δικαιοσύνης κατά δικαστών για αοφάσεις με τις οοίες διαφωνεί.

 

Πώς να μην εκλαγούμε;