Ότανκάοιοιξεερνούν κάθεόριο στηνκριτική των Ελλήνων...

 

(Ειστολήτου ΝίκουΚαραγεωργίου, ολιτικούμηχανικού, ουστάλθηκε στονσυνεργάτη τηςΚαθημερινήςΔιονύσιοΓουσέτη στις 9.5.2009)

 

 

              Eίμαιολύ αλαιόςαναγνώστης της"Κ'' και αρά τηνεμφανή στροφήτης, εδώ καιολλούς μήνες,ρος υοστήριξητης Νέας Τάξης(αολύσειςσυντακτών,διορισμός νέωνστην έκδοσηκαι διεύθυνση),ηγραμμή  υηρετείτοροσεκτικά καιμεδιακριτικότητα.

              στόσοτο άρθρο σαςτης 6.5.09, με τονυβριστικό γιάτους Έλληνες,στους οοίουςυοτίθεται ότιαευθύνεσθε,τίτλο : Η ΕΘΝΙΚΗΟΜΟΨΥΧΙΑξεερνάει κάθεόριο

              Αξίζει,άραγε, τον κόο,εμείς οιαλαιοίαναγνώστες, ναχάνουμε τηνώρα μας, για ναδιαβάζουμεχειραγωγούμενες(ΑΔΕΣΜΕΥΤΕΣ)αόψεις;