Τα φοβερά ερωτήματα της Καθημερινής για τον κ. Α. Τσοχατζόουλο, το Κίνημα και την ηγεσία του, το 2004, και η σιωή έξι ετών ου εακολούθησε

 

(αναρτήθηκε στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ στις 8.6.2010)

 

1.   Στην ρώτη σελίδα του φύλλου της 13ης Ιουλίου 2004 η Καθημερινή δημοσίευσε ένα φοβερό κείμενο με τίτλο Πώς λουτίσατε κ. Τσοχατζόουλε και με υογραφή Κ.

Στο κείμενο αυτό η Κ:

    Ισχυριζόταν ότι: Προκάλεσε το ανελλήνιο ο κ. Τσοχατζόουλος, θέλησε να δείξει σε όλους όσο λούσιος έγινε, ειβεβαιώνοντας κατά τρόο εμφατικό εκείνους ου ροεκλογικά έλεγαν ότι μακράν ο λουσιότερος της ολιτικής είναι ο Άκης.

    Διατύωνε το αμείλικτο ερώτημα: Και αν είναι έτσι, όως ο ίδιος διαδηλώνει και δεν κρύβει ια, ευθέως τίθεται το ερώτημα: Πώς λουτίσατε κ. Τσοχατζόουλε; Αό τους ρομηθευτές των Ενόλων Δυνάμεων, αό τις συμβάσεις ου αφειδώς υογράψατε, αό το υστέρημα και τα χρήματα του ελληνικού λαού, για τα οοία δώσατε όρκους τιμής και ροστασίας;. 

    Ααιτούσε: Οφείλει μια εξήγηση ο κ. Τσοχατζόουλος, όως οφείλει και το κόμμα του, ου τόσα χρόνια τον εμιστεύτηκε. Οφείλουν εξήγηση οι ηγήτορες του εκσυγχρονισμού, ο κ. Σημίτης και τόσοι άλλοι, ου δημιούργησαν συνθήκες λεηλασίας του λούτου της χώρας και τώρα σιωούν ανααυόμενοι.

2.   Σήμερα το ανελλήνιο δεν δικαιούται να ρωτήσει;

    Ο κ. Τσοχαζόουλος, το κόμμα του, οι ηγήτορες του εκσυγχρονισμού, ο κ. Σημίτης, οι τόσοι άλλοι σύντροφοι του κ. Τσοχατζόουλου (μεταξύ των οοίων και εκείνοι ου σήμερα θλίβονται, εκλήσσονται, ǹαθαίνουν σοκ ή  εξοργίζονται με τον κ. Μαντέλη) δεν αισθάνθηκαν οτέ, όλα αυτά τα χρόνια, την υοχρέωση ρος τον ελληνικό λαό να δώσουν τις εξηγήσεις ου όφειλαν;

    Αν δεν τις έδωσαν, γιατί η Κ δεν εανήλθε;

    Πώς εξηγείται η εί τόσα χρόνια σιωή των ΜΜΕ (με τους γνωστούς αμείλικτους εισαγγελείς των τηλεοτικών αραθύρων και των δημοσιογραφικών σελίδων) μροστά σε τέτοια φοβερά ερωτήματα;

3.   Και ένα ερώτημα για τους γνώστες της ολιτικής/δημοσιογραφικής ζωής στις ροηγμένες χώρες: Θα μορούσε, σε οοιαδήοτε αό τις χώρες αυτές, ένα τέτοιο κείμενο, υογραφόμενο αό μια εφημερίδα της εγκυρότητας της Κ, να μην έχει καμία συνέχεια;