Κύρος Δικαιοσύνηςκόμματα και ΜΜΕ

 

(Ειστολή Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ρώην Γενικού Διεθυντή Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 23.10.2019)

 

Δύο αρατηρήσεις για τις εξής ερί Δικαιοσύνης αναφορές στο κύριο άρθρο της Κ στις 13.10.2019:

Στο (δικαστικό) Σώμα εμφανίστηκαν φαινόμενα φατριασμού, με το κύρος του να καταρρακώνεται....

Θα χρειαστεί η θεσμική και εαγγελματική ευσυνειδησία όλων των λειτουργών ροκειμένου η Δικαιοσύνη να ξεεράσει την κρίση αξιοιστίας.

 

Α. Το κύρος του δικαστικού σώματος δεν καταρρακώνεται ούτε η Δικαιοσύνη έχει μει σε κρίση αξιοιστίας, εειδή ελάχιστοι δικαστικοί λειτουργοί κατηγορούνται ότι εμλέκονται σε φαινόμενα φατριασμού.

Η θεσμική και εαγγελματική ευσυνειδησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης αοτελεί ραγματικότητα ου δεν μορεί να αμφισβητηθεί αό μεμονωμένα φαινόμενα φατριασμού.

 

Β. Η Δικαιοσύνη δεν αειλείται αό τους ελάχιστους λειτουργούς της ου θα κατηγορηθούν ότι έχουν αραβεί τον Νόμο, καθώς η ίδια μορεί να τους ελέγχει για τις τυχόν αραβάσεις τους με τα αρμόδια όργανά της.

 

Αειλείται αό τους ολλούς των κομμάτων και των ΜΜΕ ου, αρά τον νόμο και χωρίς κανείς στη χώρα μας να τους ελέγχει, αρεμβαίνουν στο έργο της:

 

(α) Υοδεικνύοντας τι ρέει να ράξουν δικαστικοί σε συγκεκριμένες υοθέσεις:

 

Δεν δίνω ούτε μία ιθανότητα το ΣτΕ να ακυρώσει τον διαγωνισμό (Αλ. Τσίρας στη ΔΕΘ 2016, για τις τηλεοτικές άδειες).

 

Αοτέλεσε για μας μια δυσάρεστη έκληξη. Προβλέεται υοβολή νέας αίτησης και εξέτασή της αό το ίδιο δικαστήριο, ιθανώς με νέα σύνθεση (Στ. Κοντονής, 17.7.17, για αόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών).

 

(β) Εκδίδοντας αοφάσεις για την ενοχή ολιτικών ροσώων για το (κάθε φορά) μεγαλύτερο σκάνδαλο στη χώρα αλλά και μη ολιτικών για διάφορες υοθέσεις, ριν αοφασίσουν τα αρμόδια δικαστικά όργανα (εριτώσεις Κοσκωτά, Βατοεδίου, Λίστας Λαγκάρντ, ΕΛΣΤΑΤ, ΔΟΛ, Νοvartis...).

 

(γ) Προσβάλλοντας ευθέως, και ενίοτε βάναυσα, εισαγγελείς και δικαστές.

 

Υάρχει μία αντιμετώιση αό την λευρά της τακτικής Δικαιοσύνης ου δεν βοηθάει και ροστατεύει ολλές φορές τους κακοληρωτές εργοδότες (Αλ. Τσίρας, 17.7.17).

 

Στα εξολιστικά υήρξε ερίοδος ου έεφταν οι μίζες βροχή. Καταιγίδα και μάλιστα τροική αλλά οι εισαγγελείς και οι δικαστές έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν. Εγώ θα μερολητήσω υέρ τους. Δεν θα σκεφτώ ότι είχαν ολιτικές ή ειχειρηματικές εξαρτήσεις ή άλλα συμφέροντα, θα σκεφτώ είτε ότι ήταν ανεαρκείς, είτε ότι υέκυψαν σε ιέσεις ανωτέρων τους ου ήταν συχνό (Δ. Πααγγελόουλος, 5.7.17).

 

Υάρχει συνειδητή ροσάθεια καθυστέρησης κάοιων διαδικασιών (αό τη Δικαιοσύνη). Αυτό δεν ρέει να το αφήσουμε και δεν το αφήνουμε (ομολογία αυθόρμητη;), αλλά ρέει να τους σρώχνουμε ερισσότερο (ροτροή για... ερισσότερο σρώξιμο;) (Π. Πολάκης, 17.10.18).

 

Κατά αραγγελία του κ. Στουρνάρα έγινε η αρέμβαση εισαγγελέως (Π. Πολάκης, 19.2.19).

 

Δεν μορώ να υοχρεώσω κανένα σε αυτοσεβασμό... (Χ. Καστανίδης, όταν ο Άρειος Πάγος αέρριψε αίτημά του να τεθεί σε ροσωρινή αργία ένας εισαγγελέας, Αρίλιος 2010).

 

(δ) Αοδίδοντας ροθέσεις και υβρίζοντας δικαστικούς λειτουργούς (κομματικές μαριονέτες, δικαστές με έλλειψη αυτοσεβασμού, δικαστές ου χρησιμοοιούνται ως νομικό λυντήριο σκανδάλων, θύλακες της Χρυσής Αυγής μέσα στη Δικαιοσύνη ου ρέει να ξηλωθούν...).

 

(ε) Μεμφόμενοι τους δικαστικούς λειτουργούς για ροβλήματα στη Δικαιοσύνη για τα οοία άλλοι, οι ολιτικοί κυρίως, είναι υεύθυνοι (καθυστερήσεις στην αονομή της Δικαιοσύνης, λόγω ολυνομίας, ααρχαιωμένου νομοθετικού λαισίου, αουσίας σύγχρονης υλικοτεχνικής υοδομής...).