Νέα δυναμική στον διμερή διάλογο για το Αιγαίο

dot_clear

Εν μέσω αντιφατικών σκοιμοτήτων,

η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο

θα είναι τεστ για τη διλωματία του Γ. Παανδρέου

 

 

Αρθρο του Σταύρου Λυγερού στην Καθημερινή (11.10.09), ου ξεχωρίζει για την ληρότητα και την ενάργειά του

 

 

Η άτυη σύνοδος των υουργών Εξωτερικών της Διαβαλκανικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούολη έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Παανδρέου να αοκαταστήσει σε χρόνο-ρεκόρ εαφή με τον Ταγί Ερντογάν και τον Αχμέτ Νταβούτογλου. Αό τη μακρά θητεία του στο υουργείο Εξωτερικών, ο νέος Ελληνας ρωθυουργός έχει δείξει την αντίθεσή του στη διλωματία χαρακωμάτων και την ροτίμησή του στη διλωματία ανοικτού εδίου.

Αυτό είναι γενικά θετικό, αλλά όχι αυτοσκοός. Δικαιώνεται μόνο εάν εξυηρετεί τα εθνικά συμφέροντα είτε στο είεδο της ουσίας είτε στο είεδο των διεθνών εντυώσεων. Το κλίμα στην διλωματία είναι σημαντικός αράγοντας, αλλά δεν αρκεί αό μόνο του για να αράξει ατά αοτελέσματα. Οως έχουν αοδείξει τα γεγονότα, δεν αρκεί ούτε για να αοτρέψει την εκδήλωση τουρκικών ροκλήσεων.

 

Οως ροέκυψε και αό τις δηλώσεις του στην Κωνσταντινούολη, ο νέος ρωθυουργός αραμένει ιστός στην στρατηγική της εξημέρωσης του θηρίου, ου εγκαινίασε ο ίδιος ως υουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Σημίτη το 1999. Υογράμμισε ότι υοστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας και κάλεσε τους Ευρωαίους να της στείλουν το μήνυμα ως είναι καλοδεχούμενη. Παραλλήλως, βεβαίως, υογράμμισε ότι η Αγκυρα ρέει να ανταοκριθεί στις υοχρεώσεις της. Πλήρης συμμόρφωση λήρης ένταξη, όως έλεγε και ο Κώστας Καραμανλής.

 

Σύμφωνα με αξιόιστες ληροφορίες, όμως, ο Γιώργος Παανδρέου δεν ρόκειται να εριορισθεί σ αυτό το είεδο. Πολιτική ρόθεσή του είναι να ξαναιάσει το νήμα του διμερούς διαλόγου για τα ροβλήματα στο Αιγαίο, ο οοίος εδώ και χρόνια καρκινοβατεί. Αυτά τα ροβλήματα έχουν ροϊστορία. Αό το 1974 μέχρι τώρα οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις ροσάθησαν να τα ειλύσουν, ακολουθώντας διαφορετικές ολιτικές ροσεγγίσεις. Ολες ανεξαιρέτως ροσέκρουσαν στις άγιες εεκτατικές θέσεις της Αγκυρας.

 

Αυτός είναι ο λόγος, ου οι διμερείς διερευνητικές εαφές για τα ροβλήματα στο Αιγαίο καρκινοβατούν κι όχι εειδή η ροηγούμενη κυβέρνηση δεν ήθελε λύσεις. Ειδικά εί υουργίας Ντόρας Μακογιάννη, έγιναν συγκεκριμένες ροσάθειες ρος αυτή την κατεύθυνση. Η σημαντική ρόοδος ου σημειώθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε θέματα χαμηλής ολιτικής, όως η οικονομική συνεργασία, σημειώθηκε, εειδή ακριβώς δεν υήρχε αντίστοιχο εμόδιο.

 

Συνάντηση ουσίας

 

Η συνάντηση Παανδρέου - Ερντογάν δεν ήταν καθόλου εθιμοτυική. Οι δυο τους συζήτησαν όλο σχεδόν το φάσμα των διμερών σχέσεων. Καλά ενημερωμένες ηγές υοστηρίζουν ότι ο Ελληνας ρωθυουργός δεν εριορίσθηκε σε γενικότητες. Κατέστησε σαφές στον Τούρκο ομόλογό του ότι ειθυμία του είναι να εισέλθει σ ένα διάλογο ουσίας. Η αντίδραση του Ταγί Ερντογάν ήταν θετική. Τα εραιτέρω αναμένεται να καθορισθούν αό τους Δημήτρη Δρούτσα και Αχμέτ Νταβούτογλου.

Σύμφωνα μ όλες τις ενδείξεις, οι διερευνητικές εαφές θα αοκτήσουν το αμέσως εόμενο διάστημα νέα δυναμική. Ο Ελληνας ρωθυουργός και το ειτελείο του θεωρούν ότι υάρχει η δυνατότητα να διαραγματευθούν συγκεκριμένες λύσεις για τα ροβλήματα του Αιγαίου. Προτεραιότητα δίνουν, όμως, στο Κυριακό, το οοίο συζητήθηκε αό τους δύο ηγέτες στην Κωνσταντινούολη.

 

Υενθυμίζουμε ότι το Κυριακό ρίχνει βαριά τη σκιά του στις ευρωτουρκικές σχέσεις, λόγω της είμονης άρνησης των Τούρκων να εφαρμόσουν το ρωτόκολλο τελωνειακής σύνδεσης με την Κυριακή Δημοκρατία, αρ ότι το έχουν υογράψει. Στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, οι 27 θα κρίνουν την τουρκική υοψηφιότητα υό το κράτος αντιφατικών σκοιμοτήτων. Μια ομάδα χωρών, με εικεφαλής το γαλλογερμανικό άξονα ειδιώκει να εκτρέψει την ενταξιακή ορεία σε ειδική σχέση. Στην αντίερα όχθη, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί ειδιώκουν τη συνέχιση της ενταξιακής ορείας έστω κι αν η Τουρκία δεν εκληρώνει τις συμβατικές υοχρεώσεις της.

 

Η Αθήνα και η Λευκωσία είναι εγκλωβισμένες σ αυτές τις αντιτιθέμενες σκοιμότητες. Οως όλα δείχνουν, η Αγκυρα θα εμμείνει μέχρι τέλους στην άρνησή της να εφαρμόσει το ρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει ότι τον Δεκέμβριο οι Γιώργος Παανδρέου και Δημήτρης Χριστόφιας θα ρέει να ειβάλουν ακόμα και με βέτο το άγωμα (όχι τη διακοή) των ενταξιακών διαραγματεύσεων της Τουρκίας μέχρι αυτή να το εφαρμόσει. Διαφορετικά, θα αοδεχθούν την τουρκική αραβίαση ακόμα και του ιο στοιχειώδους κοινοτικού κανόνα. Ο Ελληνας ρωθυουργός δεν αέκλεισε την άσκηση βέτο, αλλά αέφυγε να μιλήσει συγκεκριμένα.

 

Ουδέτερη έκθεση

 

Ας σημειωθεί ότι το σχέδιο της έκθεσης του ειτρόου για τη διεύρυνση Ολι Ρεν για την ρόοδο της Τουρκίας είναι σκανδαλωδώς ευνοϊκό. Αναφέρει τις κακές ειδόσεις της Αγκυρας και τα ροβλήματα ου αυτή δημιουργεί στους γείτονές της, αλλά τα αναφέρει με ουδέτερο τρόο, χωρίς να ροτείνει τη λήψη μέτρων για να διορθωθεί η κατάσταση. Ο Γιώργος Παανδρέου εικοινώνησε με τον ρόεδρο της Κομισιόν Μανουέλ Μαρόζο για να του ειστήσει την ροσοχή, αλλά μένει να δούμε όσο θα ιάσει τόο η αρέμβασή του.

 

Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί ου αίζουν τον ρόλο του ατζέντη της τουρκικής υοψηφιότητας, κάνουν ό,τι μορούν για μην αγώσουν οι ενταξιακές διαραγματεύσεις της Αγκυρας. Ηλιζαν ότι οι διαραγματεύσεις Χριστόφια-Ταλάτ θα είχαν καταλήξει σε σχέδιο λύσης ριν αό τον Δεκέμβριο. Εειδή αυτό είναι ρακτικά αδύνατο, ασκούν ιέσεις στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να υογράψουν μια γενικόλογη συμφωνία-λαίσιο. Αοκλειστικός σκοός τους είναι η Τουρκία να μην υοστεί κυρώσεις αό το Ευρωαϊκό Συμβούλιο.

 

Ας σημειωθεί ότι ο Ολι Ρεν κατά άσα ιθανότητα θα ροτείνει τον Δεκέμβριο και την έναρξη των ενταξιακών διαραγματεύσεων της FYROM. Αυτό ρακτικά σημαίνει ότι θα ανοίξει και δεύτερο μέτωο για την ελληνική διλωματία. Προφανής σκοός του είναι να την υοχρεώσει σε υοχώρηση σ ένα αό τα δύο μέτωα. Δηλαδή, να την ιέσει να αοδεχθεί μια βολική για την Τουρκία φόρμουλα, ροκειμένου να μην χρειασθεί να εμοδίσει με βέτο την ροώθηση της ενταξιακής ορείας των Σκοίων.

 

dot_clear