Η κοινωνία μροστά στο κλέισιμο των σχολείων

 (Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού, ρώην Διευθυντή ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 5.10.11)

 

Αφορμή για την ειστολή αυτή μου έδωσε το άρθρο του Παντελή Καψή στο ΒΗΜΑ της 4-10-2011, όου ο αρθρογράφος εξήρε τη δράση του λυκειάρχη Ερυθραίας, ο οοίος άνοιξε το σχολείο ου είχε καταληφθεί αό μικρή ομάδα νεαρών. Αξίζουν ράγματι συγχαρητήρια στο λειτουργό αυτό, συγχρόνως όμως αναδεικνύει σοβαρά ροβλήματα στη λειτουργία της κοινωνίας.  

Αφήνω κατά μέρος το Υουργείο ου έχει στη λάτη του αρκετές  ǹατάτες. Πέρυσι καραργήθηκε η βάση του 10 εειδή είαν ήταν αοσασματικό μέτρο. Φέτος κατάφεραν να εισαχθούν σε δύσκολες σχολές μαθητές με μέση βαθμολογία 4 και μικρότερη. Και φυσικά έχουμε το μάχαλο της εκτύωσης των βιβλίων. Παρά το γεγονός ότι έφεραν και ψήφισαν ένα σωστό νομοσχέδιο, σύσσωμη η ολιτική ηγεσία έρεε να αραιτηθεί σε ένδειξη ολιτικής ευαισθησίας.

Τι κάνει όμως η κοινωνία μροστά στο φαινόμενο νεαροί να κλείνουν τα σχολεία; Το κάνουν διαμαρτυρόμενοι, μεταξύ άλλων, για την έλλειψη βιβλίων. Πόσες αλήθεια οικογένειες αδυνατούν να αγοράσουν τα βιβλία των αιδιών τους ή να ληρώσουν για τις φωτοτυίες των ρώτων κεφαλαίων; Πόσοι μαθητές αδυνατούν να βρουν βιβλία αό μεγαλύτερους ή να διαβάσουν αό DVD; Να μη ξεχνάμε ότι σε άλλες εοχές με μεγάλη φτώχια ου τα βιβλία δεν διανέμονταν δωρεάν, μιλάω για μετά τον όλεμο, οι γονείς εξασφάλιζαν βιβλία για τα αιδιά τους.

Υάρχουν σίγουρα και άλλα ροβλήματα έλλειψης διδασκόντων, έλλειψης ιστώσεων, κ.λ..

Ολα αυτά είναι αστείο και καταστροφικό να αντιμετωίζονται με κλείσιμο των σχολείων. Το διδακτικό ροσωικό ώς αντιδρά;  Θα εριμέναμε γονείς και διδακτικό ροσωικό νανοίξουν το σχολείο, να ειβάλουν τη λειτουργία του, να άρουν τη κατάσταση στα χέρια τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ριονίζουν το κλαρί ου κάθονται;

Δεν μορώ να ιστέψω ότι έχουμε φτάσει σε τέτοια κοινωνική κατάτωση ώστε είτε να συμφωνούμε με την ενέργεια των νεαρών είτε να δεχόμαστε όλα αυτά χωρίς αντίδραση. Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας μορούν και ρέει να ανατρέψουν τη κατάσταση ου οδηγεί στο σκοταδισμό. Ας ακολουθήσουν το αράδειγμα του λυκειάρχη της Ερυθραίας. Τα ΜΜΕ ας ασχοληθούν λίγο με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ας ροβάλουν τις θετικές λευρές των γεγονόντων, θα ροσφέρουν σημαντικό έργο.