Παιδιά ενός ανώτερου θεού

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, δρ. μηχηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού, ρώην διευθυντή ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 20-5-2011)

 

Ακούσαμε ολλές φορές ότι δημόσιες ειχειρήσεις και φορείς καταργούνται διότι δεν έχουν αντικείμενο. Υουργοί διακηρύξανε ότι το ροσωικό θα μεταταγεί σε θέσεις του στενού δημόσιου τομέα. Τίοτε αό αυτά δεν έγινε. Ομως η ίεση των οικονομικών και της Τρόϊκας ειβάλλει τροοοίηση της φιλεργατικής αυτής ολιτικής. Ο Υουργός Εσωτερικών έλυσε το γόρδιο δεσμό. Το ροσωικό των καταργουμένων φορέων θα εράσει αό ΑΣΕΠ, όου θα διαιστωθεί οιοι είναι ικανοί και εομένως κατάλληλοι για μετάταξη, αφού είναι γνωστό ότι στο Δημόσιο μόνο οι άριστοι ροσλαμβάνονται (!), και οιοι ανίκανοι ου αναόφευκτα θα αολυθούν.

Ομολογώ ότι αδυνατώ να καταλάβω. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αολύονται όταν κλείνει μία ειχείρηση και δυστυχώς αυτόν τον καιρό έχουμε ολλές τέτοιες εριτώσεις. Το γεγονός είναι λυηρό, όμως όλοι θεωρούν αναόφευκτο να γίνονται οι αολύσεις. Θα ήθελα κάοιος να εξηγήσει γιατί το ροσωικό των δημόσιων αυτών φορέων αντιμετωίζεται διαφορετικά. Προφανώς είναι αιδιά ανώτερου θεού!  Τι θα ουν οι σοφοί υουργοί μας στο λογιστή ου αολύεται αό μια ειχείρηση και ψάχνει για δουλειά, ενώ ο συνάδελφός του με τα ίδια ροσόντα αορροφάται αό το δημόσιο; Το έντιμο και δημοκρατικό είναι και οι δύο αολυμένοι να μορούν να διεκδικήσουν μία θέση στο δημόσιο. Προφανώς δεν μιλάμε για δημόσιους υάλληλους ου ροστατεύονται, ολύ σωστά, αό την αυθαιρεσία του κόμματος ου ασκεί εξουσία. Εδώ έχουμε ειχειρήσεις ου κλείνουν και ροσωικό με συμβάσεις. Λυηρές οι αολύσεις, είναι όμως αναόφευκτες.

Ας δούμε όμως τη διαδικασία ου ροτείνεται. Ο ΑΣΕΠ θα διαιστώσει με βάση αντικειμενικά κριτήρια οιός είναι ικανός για μετάταξη. Είναι γνωστό ότι κατά κανόνα τα φύλλα οιότητας είναι αό ΠΟΛΥ ΚΑΛΣ μέχρι ΑΡΙΣΤΑ. Σε ελάχιστες εριτώσεις εμφανίζεται υάλληλος ανίκανος, και σε κάθε ερίτωση αυτοί είναι ελάχιστοι. Το κόστος να διαιστώσει ο ΑΣΕΠ οιοί είναι αυτοί είναι τεράστιο και φυσικά μιλάμε για διαδικασία χρονοβόρρα. Και ακόμη ο διαχωρισμός σε καλούς και κακούς με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ είναι ααράδεκτος. Δεν έχω ακούσει να αολύεται κάοιος και αντί για συστατική ειστολή να του δίνουν ιστοοιητικό ανικανότητας.

Τόσο μεγάλη είναι η ατολμία ου καταφεύγουν σε αστεία τεχνάσματα αντί να ουν τα ράγματα με τ όνομά τους; Υοκρισία και λαϊκισμός στο έακρο. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι υουργοί μας αναλίσκονται στη διαχείριση του ǹολιτικού κόστους, όως το ξέρουν αό άλλες εοχές. Δεν διδάσκοντα τίοτα αό τις δημοσκοήσεις. Κρίμα!