Μητσοτάκης, Τσίρας με Τραμ: Τι του έδωσαν, η εκκωφαντική σιωή του, καλύτερα αρόβλετη ή ǹροβλέψιμη η Ελλάδα;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.             Τα όσα ο κ. Μητσοτάκης είε στον ρόεδρο Τραμ για τα ελληνοτουρκικά, δημοσίως στο Οβάλ γραφείο και στις κατ ιδία συζητήσεις, μορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις αόλυτα σαφείς φράσεις.

 

                 (α) Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ροκαλεί μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε μια εριοχή ου ήδη είναι αρκετά ροβληματική.

 

(β) Στην Ανατολική Μεσόγειο μια τέτοια δραστηριότητα  ροκαλεί ανάφλεξη.

 

(γ) Εμείς θέλουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Δεν θα δείξουμε όμως καμιά ανοχή σε αραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

 

(δ) Αδημονούμε για τη δική σας υοστήριξη, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους οι ροκλητικές ενέργειες δεν θα ισχύσουν διότι είναι ένα ολύ σημαντικό θέμα για τη  Χώρα μου.

 

2.          Ο κ. Τσίρας, μετά την ενημέρωσή του αό τον  ρωθυουργό, δήλωσε:

 

(α) Κατά την είσκεψη του ρωθυουργού, εικράτησε εκκωφαντική σιωή αέναντι στη σοβαρή κλιμάκωση της τουρκικής ειθετικότητας,  όχι μόνο αό τον ρόεδρο Τραμ αλλά αό όλη την αμερικανική ηγεσία.

 

(β) Ο ρωθυουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένας ροβλέψιμος σύμμαχος και ότι έδωσε όσα είχε να δώσει και με το αραάνω ριν καν ζητήσει όσα δικαιούται να άρει.

 

(γ) Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι ισχυροί σύμμαχοί μας θα ιέσουν την Τουρκία να μην κλιμακώνει τις ροκλήσεις και θα βρεθούν έμρακτα στο λευρό μας στο ενδεχόμενο ου η τουρκική λευρά εντείνει αυτές τις ροκλήσεις. Χωρίς ξεκάθαρη διαβεβαίωση σ αυτό το ενδεχόμενο, ιστεύω είναι λάθος να ροχωράμε σαν να μη συμβαίνει τίοτα.

 

(δ) Ζήτησα αό τον ρωθυουργό να αναστείλει την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της αμυντικής μας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρις ότου εξασφαλιστεί η έμρακτη στήριξη στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.  

 

3.            Πριν αό δύο χρόνια, κατά τη συνέντευξη τύου Τραμ-Τσίρα, είχαν υοβληθεί στον κ. Τσίρα τέσσερις ερωτήσεις: Κατά σειρά υοβολής τους, για το σχόλιό του στην ιθανή ροεδρία Τραμ μετά τις ροεδρικές εκλογές του 2016 (Να ελίζουμε να μη δούμε αυτό το κακό!), τις ξένες εενδύσεις στην Ελλάδα, τις  ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη βάση στη Σούδα.

 

(α) Στην ερώτηση Θεωρείτε ακόμα την Τουρκία ως μια δημοκρατία, δεδομένου ότι η Τουρκία αραμένει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ;, ο κ. Τσίρας αάντησε:

Παρά τις ανησυχίες μας για την Τουρκία ου εδράζονται στην καθημερινή αραβατική συμεριφορά στο Αιγαίο, είμαστε μια χώρα  ου σταθερά υοστηρίζει την ευρωαϊκή ροοτική της Τουρκίας (...). Βεβαίως και είμαστε υέρ της αραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και του ευρωαϊκού της δρόμου.

Αό την άλλη λευρά όμως θα ρέει να διασφαλίσουμε και να κάνουμε σαφές στη σύμμαχο αυτή χώρα και την ηγεσία της ότι ο δρόμος ρος την Ευρώη και η αραμονή και στενή συνεργασία με τον δυτικό κόσμο  έχει και κάοιες υοχρεώσεις ου θα ρέει να τηρεί, κάοιες ροϋοθέσεις. Και μία αό τις ααραίτητες ροϋοθέσεις είναι να σέβεται το διεθνές δίκαιο, να συνεργάζεται και να μην φροντίζει να υάρχουν αντιθέσεις και εντάσεις με σύμμαχες χώρες όως η Ελλάδα.

Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση και νομίζω ότι είχα την ευκαιρία σήμερα να την αναλύσω στον ρόεδρο Τραμ, εξηγώντας του την ανάγκη, ροκειμένου αυτές οι ροϋοθέσεις να εκληρωθούν, να υάρξουν σαφή μηνύματα και ρος την λευρά της τουρκικής ηγεσίας.

 

Τις αναφορές αυτές του κ. Τσίρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ακολούθησε η εκκωφαντική σιωή του ροέδρου Τραμ.

 

(β)  Στην ερώτηση αν υάρχουν κάοια σχέδια για την βάση της Σούδας, ο κ. Τσίρας αάντησε: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και τη βάση της Σούδας, είναι σ όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία την οοία την αξιολογήσαμε αό κοινού και ιστεύω ότι γίνεται μια ολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οοία μορεί και ρέει να αναβαθμιστεί.  

 

4.             Αναφορικά με τις δηλώσεις και ααντήσεις  του αυτές , ας μας ειτρέψει ο κ. Τσίρας να του ζητήσουμε να γίνει λίγο ιο συγκεκριμένος και να μας ει:

 

(α) Σε τι διαφέρει η εκκωφαντική σιωή του κ. Τραμ κατά την είσκεψη του ρωθυουργού, για την οοία ο κ. Τσίρας μέμφεται τον κ. Μητσοτάκη, αό την εκκωφαντική σιωή του κ. Τραμ κατά την δική του είσκεψη.

 

(β) Αν θεωρεί ότι είναι συμφερότερο για τη χώρα μας, οι σύμμαχοί της να την θεωρούν χώρα αρόβεττη (αφού μέμφεται τον ρωθυουργό εειδή είε ότι η Ελλάδα είναι ένας ǹροβλέψιμος σύμμαχος).  

 

(γ) Ποια είναι αυτά ου θεωρεί ότι έδωσε στον κ. Τραμ ο ρωθυουργός, όως άλλοι έχουν υοδείξει εκείνα ου θεωρούν ως ο κ. Τσίρας έδωσε στον κ. Τραμ το 2017:

- Τον ροσδιορισμό των ολιτών της Βόρειας Μακεδονίας ως Μακεδόνων, αντί Βορειομακεδόνων και της γλώσσας τους ως Μακεδονικής, αντί Βορειομακεδονικής (Έχει υοδειχτεί αό εκείνους ου, μη ιστεύοντας ότι μορεί τον ροσδιορισμό αυτόν να τον ρότεινε ο κ. Τσίρας, ρωτούν: Ποιος τον ρότεινε, ο Ζάεφ, ο Τραμ ή κάοιος τρίτος, και γιατί τον δέχτηκε ο κ. Τσίρας;)

- Την αναβάθμιση της αμυντικής μας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

                     

(δ) Ποια ακριβώς ράξη της αμερικανικής ηγεσίας θεωρεί ως μορεί να αοτελέσει την ξεκάθαρη διαβεβαίωση ου ζητάει σήμερα για να εξασφαλιστεί η έμρακτη στήριξη στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τι θα έρεε να γίνει αν η αμερικανική ηγεσία δεν δεχόταν να ροβεί στην ράξη αυτή.