Τι οφείλει να ράξει η Κυβέρνηση,

μετά τις ααντήσεις Ντιμιτρόφ στις ερωτήσεις του Αλ. Πααχελά;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Στις Ειδήσεις του ΣΚΑΪ την 1η Μαρτίου, ακούσαμε τις τρεις ερωτήσεις ου ο κ. Πααχελάς είχε υοβάλει στον κ. Ντιμιτρόφ, σε συνέντευξη μαζί του την ίδια μέρα, και τις ααντήσεις του τελευταίου σ αυτές. 

                                                   

(α)       Στην ρώτη ερώτηση, αν ο ίδιος ιστεύει ότι υάρχει μια μειονότητα στην Ελλάδα, ο κ. Ντιμιτρόφ ααντάει:

 

- Το ζήτημα αυτό είναι κάτι για τον ελληνικό εσωτερικό ολιτικό διάλογο, ίσως είναι ένα ζήτημα διεθνών υοχρεώσεων.

 

- Με τη συμφωνία των Πρεσών συμφωνήθηκε να μην αρεμβαίνουμε στις εσωτερικές υοθέσεις του άλλου.

 

(β)       Στη δεύτερη ερώτηση, Η δική σας κυβέρνηση, το δικό σας κράτος, νιώθει ως υάρχει σε αυτή τη χώρα μια βορειομακεδονική μειονότητα και ότι υοχρεούται να την ροστατεύσει;, ερώτηση ου μόνο μια καταφατική ή μια αρνητική αάντηση ειδέχεται, ο κ. Ντιμιτρόφ δεν θέλει να ααντήσει και έτσι ξαναλέει: Συμφωνήσαμε ότι δεν θα αρεμβαίνουμε σε αυτά τα ζητήματα, στις εσωτερικές μας υοθέσεις.

 

(γ)       Την ίδια τακτική ακολουθεί και με την τρίτη ερώτηση, Εάν μια ομάδα ανθρώων ισχυριστεί  ότι αοτελεί μειονότητα εδώ, και ροσφύγουν σε διεθνή οργανισμό, εσείς δεν θα τους ενθαρρύνετε, δεν θα τους υοστηρίξετε ή βοηθήσετε;, λέγοντας Όως εία, αυτό είναι ένα ζήτημα για διάλογο εδώ.

 

2.        Ακούγοντας αυτές τις ααντήσεις του κ. Δημητρόφ στις εύστοχες και σαφείς ερωτήσεις του κ. Πααχελά, μορούμε να αμφιβάλουμε ως η κυβέρνηση των Σκοίων:

 

- θεωρεί ως υάρχει στην Ελλάδα μια μακεδονική μειονότητα και ως το ζήτημα της μειονότητας αυτής είναι ζήτημα διεθνών υοχρεώσεων της Ελλάδας;

 

- θα στηρίξει τυχόν ροσφυγές της υοτιθέμενης αυτής μειονότητας σε διεθνείς οργανισμούς;

 

3.        Όταν ο κ. Ντιμιτρόφ, σημερινός υουργός εξωτερικών και αυριανός ρόεδρος της χώρας του, μας λέει ως το αν υάρχει μια μειονότητα στην Ελλάδα είναι  ίσως ένα ζήτημα διεθνών υοχρεώσεων, όταν δεν αρνείται ότι η κυβέρνησή του θεωρεί  ως υάρχει σε αυτή τη χώρα μια βορειομακεδονική μειονότητα και ότι υοχρεούται να την ροστατεύσει, τι οφείλει να ράξει η ελληνική κυβέρνηση;

 

Δεν οφείλει να ζητήσει αό την κυβέρνηση των Σκοίων το ελάχιστο, να δηλώσει ευθέως ως δεν θεωρεί ότι στη χώρα μας υάρχει βορειομακεδονική μειονότητα ;