Γιατον κ. Θ.Πάγκαλο...

 

 

Δενκατανοούμε τη μανία με τηνοοία ο Θ.Πάγκαλος,αλιόςκαθοδηγητήςτης αριστεράς,ειτίθεται, εδώκαι ολλάχρόνια, κατάτων ρώηνσυντρόφων τουκαι της αλιάςτου ҹίστης.

 

Έντονηενόχληση καιδυσφορίαροκαλούνακόμα οι αρεείςχαρακτηρισμοί-ύβρεις, με τουςοοίουςσυνήθιζε καισυνηθίζει νασυνοδεύει τιςειθέσεις του,όως γιααράδειγμα:

-          ταλεχθέντα γιατα στελέχητου ΚΚΕ: Οι άνθρωοιαυτοί είναιτρελοί(Καθημερινή 13.5.09),

-          οχαρακτηρισμόςγια τον Ριζοσάστη ως τοχυδαιότεροέντυο τηςελληνικήςδημοσιογραφίας(Καθημερινή 21.6.07).

 

Αν και – καιας το λάβειαυτό υόψη της ηκα Πααρήγα – οιχαρακτηρισμοίου συνοδεύουντις ρόσφατες ειθέσειςτου εναντίοντου ΚΚΕωχριούνμροστά σ εκείνουςου εκστόμιζε αλιότερα,όως:

-          ταλεχθέντα γιατον Χ. Φλωράκη καιτην Α.Πααρήγα, το 1993: Είναιαστείο καιδείγμανευματικήςκαθυστέρησηςνα μιλάμεακόμα για τουςκομμουνιστέςκαι τις αόψειςτους.Υαλληλίσκοιτου Περισσούείναι και θασαςαρακαλούσα νασταματήσουμεεδώ τηνενασχόληση μετην Πααρήγα,τον Φλωράκη καιάλλα νούμερατουαρελθόντος(Καθημερινή, 29.3.09)

-          τα φοβεράγια τον Μ.Θεοδωράκη: ΗΤουρκία έχειθέσει θέμαμειονοτικό,έχει εγείρειμία αράξενηδιεκδίκηση σταΔωδεκάνησα,ροσαθεί ναδιαβρώσει τοεσωτερικό μαςμέτωοχρησιμοοιώνταςτα διάφοραάμεσα ή έμμεσαόργανά τηςμεταξύ τωνοοίων εριλαμβάνεταικαι ο κ.Θεοδωράκης, οοοίοςοραματίζεταιαλώς τιςθέσεις τηςΤουρκίας, σεμία σειράζητήματα. Δεννομίζω ότιείναι τυχαίορόσωο ο κ.Θεοδωράκης.Πιστεύω ότιείναι ρόσωοσυμφερόντωνκαι διασυνδέσεων,για κάοιουςλόγους ουκάοτε θα τουςβρούμε. Η θέσητου κ.Θεοδωράκηέρεε να είναιστη φυλακή.Είναι μιαερίτωσηέσχατηςροδοσίας(Ελευθεροτυία30.7.91),

-          οχαρακτηρισμός τουΛ. Κύρκου ωςΔούρειου ΊουτωνΑμερικανών(Ελευθεροτυία30.7.91).

 

Δεναντιλαμβάνεταιο κ. Πάγκαλοςότι η ρακτικήαυτή ευτελίζειτον ολιτικόλόγο και είναιεικίνδυνη γιατην ομαλήολιτική ζωήτου τόου;