Tουρκία και Eυρωαϊκή Ένωση

 

(Ειστολή του Pαφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής,

ου δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυία στις 19.2.2011)

 

         H Tουρκία δεν ρόκειται να θυσιάσει την Kύρο για την Eυρώη αλλά ούτε την Eυρώη για την Kύρο, είε ο συαθέστατος (Τούρκος υουργός Ευρωαϊκών Υοθέσεων) Eγκεέν Mαγίς, σε ρόσφατη οιλία του στις Bρυξέλλες. ρώτης όψεως δεν υάρχει τίοτε το καινοφανές. H δήλωση αυτή αραέει στην κοινή διαίστωση ως η Tουρκία άντοτε ααιτούσε εκβιαστικά και έαιρνε, ενώ η Eλλάδα και η Kύρος –συνήθως ύστερα αό συστάσεις του διεθνούς αράγοντα ου, κατά αγία ελληνικήν αράδοσιν, ταυτίζεται ε τους Aγγλοαερικανούς– συνεχώς αραχωρούσαν, διολισθαίνουσαι.

         Παρ όλα αυτά, τα συφραζόενα ρέει να αοτελέσουν αντικείενο ιδιαίτερης ροσοχής. O τουρκικός στόχοςδηλαδή ο εκτουρκισός ολόκληρης της Kύρου και των νησιών του ανατολικού Aιγαίου– αραένει αναλλοίωτος αλλά ο κ. Mαγίς, για τους δικούς του λόγους, αοκαλύτει, εέσως λην σαφώς, ριζική αλλαγή στη εθοδολογία, η οοία εριλαβάνει τα εξής:

1. H ένταξη της Tουρκίας ως λήρους έλους στην Eυρωαϊκή Eνωση δεν ρόκειται να εγκαταλειφθεί, γιατί αοτελεί το βασικό ειχείρηα ου έεισε τους Kεαλιστές να θυσιάσουν έρος α τις συνταγατικές τους εξουσίες στο όνοα του εκδηοκρατισού ή εξευρωαϊσού.

         H συνέχιση της ανοχής των Kεαλιστών στις εταρρυθίσεις είναι θεελιώδους σηασίας για την εικράτηση των Iσλαιστών του κ. Eρντογάν στις εκλογές του Iουνίου. Aυτό σηαίνει ως θα σκληρύνει η τουρκική στάση στα θέατα του Aιγαίου και της Kύρου, ου είτουν στη δικαιοδοσία του στρατιωτικού κατεστηένου.

2. H ένταξη στην E.E. θα οδηγήσει στην αντικατάσταση του σηερινού, έσω Tουρκίας, ρεύατος ουσουλάνων λαθροεταναστών αό ένα ειδοτούενο κύα νόιων Tούρκων εταναστών-εοίκων ε ρώτο ροορισό τα νησιά του ανατολικού Aιγαίου και τις ελεύθερες εριοχές της Kύρου.

         εν καταλαβαίνουε τις συνέειες ου θα έχει η ένταξη της Tουρκίας στην ολοκλήρωση της ευρωαϊκής Eυρώης;

         εν έχουε αντιληφθεί ως η στάση ας, σε ένα θέα τέτοιας σηασίας, δηιουργεί, στην λειονότητα των χωρών του Eurogroup, αφιβολίες για την αξιοιστία ας, τον ευρωαϊκό ας ροσανατολισό και τις ροτεραιότητές ας;