Παραδοξολογίες κ. Πααχελά ρος στήριξη κ. Τσίρα  

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο κ. Πααχελάς, σε ρόσφατο άρθρο του, αφού γράφει για τον κ. Τσίρα ως βλέει τώρα τα σαγόνια του κτήνους του λαϊκισμού και δεν του αρέσει, ως το χάιδεψε αυτό το κτήνος, το τάισε κάμοσο και στο τέλος το καβάλησε για να φτάσει στην εξουσία, ως δεν είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός και αοφασιστικός ηγέτης, ως είναι ακόμη διχασμένος μέσα του και ως δεν ιστεύει σε τίοτα ραγματικά, εκτός αό την ειβίωση και την εξουσία, συμεραίνει τελικά:

Δεν είμαι εξ αυτών ου θέλουν την κατάρρευσή του γιατί θεωρώ βέβαιο ότι έτσι όως είμαστε, θα καταρρεύσει μαζί και η χώρα (Καθημερινή, 8.11.15).  

 

2.            Δύσκολο στ αλήθεια να γίνει αοδεκτή αό την κοινή λογική η συλλογιστική του κ. Πααχελά:  

Η Χώρα θα καταρρεύσει, αν χάσει την εξουσία ένας ρωθυουργός με ροσόντα τον λαϊκισμό, την αδυναμία, την αναοφασιστικότητα και την ίστη του στην ειβίωση  και την εξουσία και σε τίοτα άλλο!

Δεν μοιάζει να ταιριάζει η συλλογιστική αυτή με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ; Αεργούμε, στηρίζοντας τον Τσίρα, εειδή θέλουμε να μην εφαρμοστούν τα μέτρα λιτότητας... του Τσίρα!

 

3.            Για όοιον όμως θεωρεί αοδεκτή μια τέτοια συλλογιστική σε έρευνά του για το μέλλον της Χώρας χωρίς ρωθυουργό τον κ. Τσίρα, ιδού μερικά αό όσα ρόσφατα έχουν γραφεί αό συναδέλφους του κ. Πααχελά ου θα του ήταν ίσως χρήσιμα:

- Ο ρωθυουργός και οι συνεργάτες του κάνουν ό,τι μορούν για να καθυστερούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων ου ανέλαβε η Χώρα.         

- Δεν υάρχει καμιά σιγουριά ως ο κ. Τσίρας μορεί να δώσει λύση σε δύο κρίσιμα ζητήματα, τον όλεμο ου εξαγγέλλουν υουργοί και βουλευτές στις ιδιωτικοοιήσεις και άλλα σημαντικά μέτρα και την τεχνοκρατική ικανότητα της κυβέρνησης να φέρει σε έρας τόσο γρήγορα ένα τόσο ολύλοκο και ααιτητικό σχέδιο.      

- Αυτή η κυβέρνηση έχει ορκισμένους εχθρούς της ειχειρηματικότητας σε καίρια όστα ου έχουν να κάνουν με τις εενδύσεις. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους συμμετέχει σε έναν ακήρυχτο όλεμο κατά των εενδύσεων και των ιδιωτικοοιήσεων.

- Η συνεχιζόμενη αβελτηρία της κυβέρνησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κραυγαλέα ανικανότητα ου την χαρακτηρίζει σε καθημερινή βάση και στις ιδεολητικές εμμονές ολλών στελεχών της.    

- Η δήλωση (της κυβερνητικής εκροσώου ), δυστυχώς, αοκαλύτει  τον καλάζοντα καθεστωτισμό της κυβέρνησης.

- Η κυβέρνηση ειχειρεί να ελέγξει με κομματικά στελέχη όλο τον κρατικό μηχανισμό, τις ΔΕΚΟ, τις ευαίσθητες ελεγκτικές υηρεσίες.                

- Η κατάντια του ελληνικού ανειστημίου! Με φρούτα και αειλές έγιναν δεκτοί οι έντε διακεκριμένοι εξωτερικοί αξιολογητές στη Νομική Σχολή και στην Σχολή Θετικών Ειστημών του Πανειστημίου Αθηνών και αοχώρησαν, αρνούμενοι να υοστούν νέο εξευτελισμό στη Φιλοσοφική Σχολή.

- Το αράλληλο ρόγραμμα (του κ. Τσίρα) λειτουργεί μια χαρά. Τον Αρίλιο, σε ένα νομοσχέδιο αοφασίσθηκαν η κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας, η κατάργηση του νόμου για την κουκούλα, της υοχρεωτικής λήψης DNA και η αελευθέρωση των συγγενών των Πυρήνων της Φωτιάς. Ήταν όλα αιτήματα των τρομοκρατών και λοιών κουκουλοφόρων. Τώρα ροτείνουν την αθώωση των καταληψιών, εάν κριθεί ότι Թροασίζονται μείζον κοινωνικό συμφέρον – όως το δικαίωμα του φοιτητή να μη σουδάζει ή η κατάληψη τραεζών.

- Η αλλορόσαλλη κυβέρνηση ου διοικεί τη χώρα δεν αοτόλμησε να ει έστω μία λέξη για το αραλήρημα του Ρωμανού.      

 

4.            Ο κ. Πααχελάς μας είχε δυσάρεστα εκλήξει με την αράληψή του, αράληψη διαρκείας:

- Να αναδείξει το ουτοικό της θεωρίας Τσίρα: Οι Ευρωαίοι θα αοδεχτούν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλά δεν τους συμφέρει μια ροοτική ου θα θέσει σε διακινδύνευση την ίδια τη συνοχή της Ευρωζώνης *

και

- Να ει καθαρά στον κόσμο ως οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδύνατο να γίνουν δεκτές αό την Ευρωζώνη και την Ευρώη.

                 

Αυτές τις μέρες μας εξέληξε και άλι!

  

 

* Θεωρία ου εί χρόνια υοστήριζε ο κ. Τσίρας και ου λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας εγκατέλειψε.