Καμιά αάντηση στο άρθρο του ρώην ρωθυουργού για το Ελσίνκι!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Αίστευτο!

 

Ένας ρώην ρωθυουργός κρίνει ως είναι καλό για τη Χώρα, ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ να αρχίσουμε να συζητάμε, και μοιραία να φιλονικούμε, για τη Συμφωνία του Ελσίνκι του 1999!

 

Η μόνη φρόνιμη αντίδραση του ολιτικού κόσμου και των ολιτών για την άστοχη αυτή ενέργεια θα ήταν η αόλυτη σιωή.

Καμιά αντιαράθεση, κανένα σχόλιο, υέρ ή κατά, για το δημοσίευμα του ρώην ρωθυουργού.

 

ΣΗΜΕΡΑ, ο ολιτικός κόσμος οφείλει ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ, ομονοών, τα δέοντα  για την  αντιμετώιση της σημερινής ειθετικότητας της γείτονος, όχι να συγγράφει αναλύσεις και να αντιδικεί για το οιος έφταιξε ερισσότερο στο αρελθόν!