Τρόικα, ΜΜΕ και οιος κυβερνά αυτόν τον τόο

 

Γράφει ο Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλος

 

Όσα έγιναν στις 11 Φεβρουαρίου και μετά, για το ζήτημα της αξιοοίησης της δημόσιας ακίνητης εριουσίας, έδειξαν για μια ακόμη φορά οιος κυβερνά αυτόν τον τόο.

Η Τρόικα, βεβαίως, νομιμοοιημένη αό το Μνημόνιο και τηρώντας τα συμφωνηθέντα, αλλά και οι μεγαλο-ειχειρηματίες/άρχοντες των μεγάλων καναλιών, αυτοί όμως εθιμικώ δικαίω και ράττοντας κατά τα συμφέροντά τους.

 

Οι καναλάρχες, ου έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν ένα ρωθυουργό να λήξει καίρια την όοια ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ έχει αομείνει στον ίδιο και στη δύστυχη αυτή χώρα, ακυρώνοντας:

(α) την (ρο μίας ημέρας μόλις) κυβερνητική συμφωνία με την Τρόικα,

(β) τις δικές του εξαγγελίες στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους, στη Ν. Υόρκη τον Σετέμβριο: Το Δημόσιο διαθέτει ακίνητη εριουσία, η αξία της οοίας υερβαίνει τα 270 δις. Τα ακίνητα αυτά αραμένουν, ως εί το λείστον, ανεκμετάλλευτα. Για το λόγο αυτό, ξεκινούμε ένα φιλόδοξο ρόγραμμα, ου εφαρμόζεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, όως μεταφορές, ενέργεια, τηλεικοινωνίες, ακίνητα, ΔΕΚΟ και τράεζες, μέσω αευθείας ώλησης, υογραφής σύμβασης αραχώρησης, δημοσίου διαγωνισμού, ιδιωτικοοιήσεων, στρατηγικών συνεργασιών ή χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχικού κεφαλαίουεταιρειών holding.

            Κι ας κρέμεται κυριολεκτικά η τύχη μας αό το ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ οι εταίροι μας στην Ευρωαϊκή Ένωση, οι αγορές και οι διεθνείς εενδυτές, ου τα δάνεια και τις εενδύσεις τους αγωνιωδώς εριμένουμε αυτές τις κρίσιμες για τη Χώρα ώρες.

Οι καναλάρχες ου, χωρίς να εριμένουν να μιλήσουν ρώτα οι υεύθυνοι –ο ρωθυουργός, οι υουργοί, βουλευτές, τα κόμματαέσευσαν αστραιαία να ειδείξουν την οργή τους για τα συμφωνηθέντα, βάζοντας τους υψηλόβαθμους υαλλήλους τους να ορύονται εξαγριωμένοι, εί μία ώρα στα δελτία των οκτώ, και να κλαίνε γοερά για την ιεροσυλία να ουλήσουμε τα ασημικά μας (τα ακίνητα ου αραμένουν, ως εί το λείστον, ανεκμετάλλευτα) και για τη χαμένη αξιορέειά μας.

Και ου, με αυτά (καιοιος ξέρει;– ίσως και με άλλα), κατάφεραν να τρομοκρατήσουν τον ρωθυουργό και να τον υοχρεώσουν να συμμορφωθεί με τας υοδείξεις μέσα σε τέσσερεις μόλις ώρες!

 

Και κάτι άλλο: Γιατί, ενώ όλο αυτό το διάστημα των έντε ολόκληρων μηνών (μετά τις εξαγγελίες του ρωθυουργού στη Ν. Υόρκη) σιωούσαν, ξεσήκωσαν ξαφνικά, στις 11 Φεβρουαρίου, ιερή σταυροφορία κατά της ανίερης αευθείας ώλησης της δημόσιας ακίνητης εριουσίας;

Και γιατί ενοχλήθηκαν τόσο ολύ ου η Τρόικα τόλμησε να μας δώσει μια (σωστή, στο κάτω-κάτω) συμβουλή: Μην ειτρέετε στους λίγους ου κερδίζουν αό την κρατική εριουσία να αοκλείουν τους ολλούς;

Μήως εειδή ήξεραν ότι, κατά την εγχώρια ολιτική ρακτική, τα λόγια του ρωθυουργού (για την αευθείας ώληση κ.τ.τ.) εύκολα θα ξεχνιόνταν και τίοτε δεν θα γινόταν, ενώ η συμφωνία   με την Τρόικα  θα μας ανάγκαζε να ραγματοοιήσουμε τα συμφωνηθέντα;

 

Εμείς άντως, μετά τη σωτήρια αρέμβαση των αφεντικών και την ακαριαία συμμόρφωση του ρωθυουργού στις υοδείξεις τους, μορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Η ακίνητη εριουσία του Δημοσίου θα αραμείνει ιερή κι ααραβίαστη, όως μέχρι σήμερα, για να κερδίζουν α αυτήν μόνο όσοι έχουν τα (γνωστά) κατάλληλα ροσόντα!