Εικίνδυνη η θεωρία του κ. Τσίρα για τους είορκους δημοσίους υαλλήλους

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

(α)      Όταν εξαθλιώνεις τον δημόσιο υάλληλο, ρέει να βρει ένα τρόο να ζήσει. Είε ο κ. Τσίρας, κατά τη συνένευξή του στη Θεσσαλονίκη, ααντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αέναντι στους είορκους δημοσίους υαλλήλους.

Γιατί, Το ρώτο ράγμα ου έχουμε να κάνουμε είναι ο δημόσιος υάλληλος να ζει με αξιορέεια. Και όταν φτάσουμε στο είεδο αυτό θα ρέει να είμαστε άρα ολύ αυστηροί στην τήρηση της νομιμότητας.

Μας λέει δηλαδή, με άλλα λόγια, ο κ. Τσίρας:

Μέχρις ότου φτάσουμε στο είεδο αυτό, ο δημόσιος υάλληλος, για να βρει ένα τρόο να ζήσει, νομιμοοιείται:

- να ζητά και να αίρνει φακελάκι, ως εφοριακός, ως υάλληλος Πολεοδομίας, ΙΚΑ, Νοσοκομείου, Υουργείου, Δήμου, ΔΕΚΟ κ.λ..

- να αραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές του, ως καθηγητής ή δάσκαλος,

- να κάνει τον σύμβουλο ειχειρήσεων, τον φοροτεχνικό, τον ηλεκτρολόγο, ως υάλληλος του ΥΠΑΝ, του ΥΠΟΙΚ, της ΔΕΗ    

(β)        Το ειχείρημα αυτόαυξημένης μάλιστα βαρύτητας, αφού διατυώνεται αό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιολίτευσηςροσφέρει άλλοθι στους τωρινούς και ελίδα στους μελλοντικούς είορκους δημοσίους υαλλήλους.

Και μάλιστα άλλοθι διαρκές: Θα ισχύει, ροφανώς, όχι μόνο κατά την τωρινή συγκυρία, αλλά, ως κεκτημένο (λέον) δικαίωμα, κάθε φορά ου θα βρισκόμαστε κάτω αό το είεδο αυτό.

Μένει μόνο να ξεκαθαριστεί οιος θα αοφασίζει αν και ότε φτάσαμε στο είεδο αυτό, καθώς και ότε αομακρυνόμαστε α αυτό, ώστε να αρχίζει και να τερματίζεται, αντίστοιχα, η τήρηση της νομιμότητας!

Τέτοιου είδους ειχειρήματα ροβάλλονται ως άλλοθι και αό κείνους, ου, με ρόφαση την αβελτηρία του κράτους, αίρνουν τον νόμο στα χέρια τους: Μέχρις ότου το Κράτος φτάσει στο είεδο αυτόνα αονέμει δικαιοσύνη, να εξασφαλίζει τη δημόσια τάξη, να διώκει την ανομία, να ελέγχει τους αράνομους μετανάστες, να εμοδίζει το αρεμόριο, να, νανομιμοοιούμαστε κι εμείς να κάνουμε ό, τι το ίδιο δεν ράττει!

(γ)         Αλίμονο στη Χώρα, αν εικρατήσουν τέτοιες αναρχικές θεωρίες!

Κι αν ξεχάσουμε ως η αραβίαση του Νόμου αό τον διλανό μαςολίτη, βουλευτή, δικαστικό, ή Υουργόδεν νομιμοοιεί την αραβίασή του κι αό μας!