Άκουσε, δεν εννόησε, ειμένει στην αντιαλότητα με την Ευρώη και ελίζει σε συμμάχους έραν του Ατλαντικού!

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Στις 13 Ιανουαρίου, ο κ. Τσίρας άκουσε τον γερμανό υουργό οικονομικών Σόιμλε να του εαναλαμβάνει αυτά ου, εδώ και καιρό, ομοφώνως και μονότονα, μας λένε οι δεκάξι χώρες της Ευρωζώνης, η Ευρωαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ:

- Δεν υάρχει εναλλακτική ειλογή αό την εφαρμογή του Προγράμματος οικονομικής ροσαρμογής.

- Η Ελλάδα θα μορέσει να μείνει στο ευρώ μόνον εάν το Πρόγραμμα ροσαρμογής εφαρμοστεί ειτυχώς. Ολοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό ρέει να τιμήσουν τις αμοιβαίες υοχρεώσεις τους.

Άκουσε, αλλά δεν εννόησε. Δυο μέρες αργότερα, σε συνέντευξή του στο Βερολίνο, μίλησε για την αναγκαιότητα ακύρωσης του Μνημονίου και ροέβη σε μια βαρυσήμαντη δήλωση: Οι εικασίες για την έξοδό της αό τη νομισματική ένωση στερούνται κάθε βάσης!

                  Ειβεβαίωσε έτσι αυτά ου, λίγες μόλις μέρες ριν συναντήσει τον κ. Σόιμλε, είχε ει στην Ελλάδα:

- Δεύτερος δρόμος δεν υάρχει. Ή μνημόνιο και χρεοκοία ή ανατροή του μνημονίου και δημοκρατία (στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, 8.1.13).          

- Η θέση μας έχει καταγραφεί στην ειστολή ου έστειλα λίγο ριν αό τις δεύτερες εκλογές, τον Μάη του 2012, ρος την ηγεσία της Ε.Ε., την οοία τη γνωρίζει () και ο κ. Σόιμλε. Εκεί λοιόν εξηγώ αναλυτικά ότι οι δεσμεύσεις αυτές και οι υογραφές αφορούν τον κ. Σαμαρά και τον κ. Βενιζέλο. Αυτοί  υέγραψαν. Δεν αφορούν τον ελληνικό λαό (σε συνένευξη στον Real FM, Ν. Χατζηνικολάου, 11.1.13).          

2.            Στην ίδια συνέντευξη, στο Βερολίνο, μίλησε για μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και ροειδοοίησε τους γερμανούς φορολογούμενους.

Το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και αυτό οφείλουμε να το αραδεχτούμε όλοι και να βρούμε τρόο ώστε τα χρήματα ου δίνουν οι γερμανοί φορολογούμενοι να μην ηγαίνουν σε ένα βαρέλι δίχως άτο.

Με τα λεγόμενά του αυτά, ο κ. Τσίρας δείχνει να μη νοιάζεται για τη συνέχιση της δανειοδότησής μας αό το ΔΝΤ και την Ευρωζώνη:

- Η αραδοχή της μη βιωσιμότητας του χρέους μας αό το ΔΝΤ θα συνεαγόταν αναγκαστικά τη διακοή της δανειοδότησής μας α αυτό (το καταστατικό του, ως γνωστό,  ααγορεύει στο ΔΝΤ να δανειοδοτεί χώρες ου το χρέος τους δεν είναι βιώσιμο).

- Χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ ο δανεισμός μας αό την Ευρωζώνη θα γινόταν ροβληματικός.

- Όταν ο αρχηγός της (ελληνικής) αξιωματικής αντιολίτευσης υονοεί ως τα χρήματα ου δίνουν οι γερμανοί φορολογούμενοι για τον δανεισμό της Ελλάδας ҹηγαίνουν σε ένα βαρέλι δίχως άτο, οια εριμένει να είναι η αντίδρασή τους;

3.            Ακόμα, σε εκδήλωση του αριστερού κόμματος Die Linke στο Ανόβερο, ο κ. Τσίρας αοκάλυψε οιοι είναι αντίαλοι ου αντιμετωίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιμετωίζουμε τους ίδιους αντιάλους: Το μεγάλο κεφάλαιο και τους ολιτικούς του συνεργάτες, τις νεοφιλελεύθερες, μνημονιακές εθνικές μας κυβερνήσεις και την ηγεσία της Ευρωαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ!

Για τους συμμάχους ου ελίζει να αοκτήσει, αέφυγε να ει κάτι στη Γερμανία, είχε όμως αναφερθεί σ αυτούς (όως και στον βασικό αντίαλο του ΣΥΡΙΖΑ) στην Ελλάδα, δυο μέρες ριν εισκεφτεί τον κ. Σόιμλε (σε συνένευξη στον Real FM, Ν. Χατζηνικολάου, 11.1.13):

- Σ αυτή τη σύγκρουση () με τους εγχώριους ολιτικούς μας αντιάλους αλλά και με τη στρατηγική της κας Μέρκελ στην Ευρώη, στο αγκόσμιο λαίσιο δεν θα είμαστε μόνοι. Θα βρούμε συμμάχους, ενδεχομένως κι αό εκεί ου κανείς δεν θα το ερίμενε Ενδεχομένως και στην άλλη λευρά του Ατλαντικού!

- Ο βασικός μας αντίαλος είναι το μεγάλο χρηματοιστωτικό κεφάλαιο στην Ευρώη.

ΣΥΡΙΖΑ, λοιόν, κατά Ευρωζώνης και Ευρώης και κατά του μεγάλου χρηματοιστωτικού κεφαλαίου της Ευρώης (της Αμερικής όχι;), με συμμάχους (αναζητούμενους) στην άλλη λευρά του Ατλαντικού και αλλού!

4.            Είναι άραγε τόσο αφελής ο κ. Τσίρας, ώστε να ελίζει ως, στη γη αυτή, θα βρει συμμάχους ου θα ροσφέρουν στη Χώρα οικονομική βοήθεια, για να εφαρμόσει ένα  Πρόγραμμα σαν αυτό του ΣΥΡΙΖΑ; (με τις γενικόλογες υοσχέσεις, τα λαϊκίστικα μέτρα, τις μεταρρυθμίσεις των (εανα)κρατικοοιήσεων ειχειρήσεων και τραεζών και τα άλλα γνωστά σοσιαλιστικά).

Είναι τόσο ξεχασιάρης, ώστε να μη θυμάται ως όλοι οι ενδεχόμενοι σύμμαχοί του (όχι μόνο στην αοδώ αλλά και στην άλλη λευρά του Ατλαντικού) έχουν, καθαρά και ξάστερα και εανειλημένα, δηλώσει ότι η Ελλάδα ρέει να εφαρμόσει αυτά ου έχει συμφωνήσει με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ; (για τη φοροδιαφυγή, τις αοκρατικοοιήσεις, τη μείωση του μεγέθους του δημόσιου τομέα, το άνοιγμα των κλειστών εαγγελμάτων και όλα τα άλλα).

5.           Η στροφή κατά 180 μοίρες του κ. Τσίρα, την οοία ανίχνευσαν διάφοροι στα κανάλια και τον τύο, δεν αναφέρεται στις αρχές και τα Προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ (όως, μέχρι σήμερα, έχουν αοφασιστεί αό τα αρμόδια Όργανά του).

Είναι στροφή στην εικοινωνιακή του τακτική.