Καθημερινή  και Ζ. Ζήκου: Υήρξε  δημοσιογραφικά σωστός ο χειρισμός του ζητήματος των δηλώσεων Ρουμελιώτη;

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Η δημοσιογράφος κα Ζέζα Ζήκου αρουσιάζει και σχολιάζει τις γνωστές δηλώσεις Ρουμελιώτη στους Τάιμς της Ν. Υόρκης, με δύο διαδοχικά άρθρα της στην Καθημερινή, με τίτλους Ομολογία Ρουμελιώτη: Το ρόγραμμα ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί! (26.7.12 )  και Ενας ροαναγγελθείς θάνατος... (27.7.12).

2.           Τα άρθρα αυτά της κας Ζήκου ελέγχονται τόσο αό άοψη ουσίας όσο και αό άοψη δημοσιογραφικής δεοντολογίας:

α) Αοδέχονται χωρίς καμιά ειφύλαξη έναν ηλίθιο ισχυρισμό: ουσιαστικά, ως το ΔΝΤ, τα κράτη της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ, όλοι αυτοί μαζί, συνεννοήθηκαν (μήως, ακριβέστερα, συνωμότησαν;) και έφτιαξαν ένα Πρόγραμμα για την Ελλάδα, και της έδωσαν και μόλικα δισεκατομμύρια ευρώ, με σκοό να την καταστρέψουν!!!

Ο κ. Ρουμελιώτης τόλμησε και δήλωσε ότι το ρόγραμμα σωτηρίας της Ελλάδας ήταν αό την αρχή σχεδιασμένο για να αοτύχει και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό!, μας ενημερώνει η κα Ζήκου.

Και συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τον ηλίθιο αυτόν ισχυρισμό καθυστερημένη αλήθεια για τη συνταγή του Μνημονίου, εντάσσοντάς τον μάλιστα στον τροχό της Ιστορίας (ου), όως συμβαίνει άντα, γυρίζει και φέρνει στο φως τους υαίτιους και το ώς ακριβώς σύρθηκε η χώρα!!!

β) Δημοσιεύτηκαν άρον-άρον, ριν ερωτηθούν οι δυσφημιζόμενοι αό τις δηλώσεις Ρουμελιώτηαρμόδιοι του ΔΝΤ, της Ευρωζώνης, της ΕΚΤ.

Αν η κα Ζήκου έκανε ένα αλό τηλεφώνημα στον, άντα ενημερωμένο, συνάδελφό της κ. Θάνο Δημάδη, του ΣΚΑΪ, θα μάθαινε ως, κατά το ΔΝΤ:  

- "Ο κ. Ρουμελιώτης στήριξε αό την αρχή και με ενεργό τρόο στο λαίσιο των διαραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές τις ολιτικές στο εδίο της δημοσιονομικής ροσαρμογής ου εισηγήθηκε το ΔΝΤ και δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η Ελλάδα, τόσο κατά τη διάρκεια του ρώτου όσο και του δεύτερου ρογράμματος στήριξης της χώρας, όως αυτά εγκρίθηκαν αό τα Δ.Σ. του Ταμείου".

- "Ο εκρόσωος της Ελλάδας στο ΔΝΤ ουδέοτε διαφοροοιήθηκε ή εξέφρασε αντίρρηση ως ρος το εριεχόμενο των ολιτικών ου ροβλέονται στο δημοσιονομικό ρόγραμμα για την Ελλάδα όταν αυτό εγκρίθηκε αό το Δ.Σ του ΔΝΤ. Αντιθέτως τις υοστήριξε ως εκρόσωος της Ελλάδας".

γ) Παραλείουν να εισημάνουν τη λογική ανακολουθία ου υάρχει στον ισχυρισμό Ρουμελιώτη ότι το ΔΝΤ (α) γνώριζε αό την αρχή ότι το ρόγραμμα αυτό ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί και (β) υοτίμησε τις αρνητικές συνέειες του ρογράμματος για την ελληνική οικονομία.

Δεν μορεί να συμβαίνουν και τα δύο: Το ρώτο υοκρύτει δόλο (Το Ταμείο εέβαλε στην Ελλάδα ένα Πρόγραμμα, εν γνώσει του ότι αυτό θα βλάψει τη Χώρα μας), το δεύτερο εσφαλμένη κρίση (Το Ταμείο έκανε λάθος, υοτιμώντας τις συνέειες του ρογράμματος για τη χώρα μας).

δ) Το δεύτερο αό τα άρθρα αυτά αρουσιάζει δύο αξιοσημείωτα ελαττώματα:

(ι) μια χτυητή αντίφαση:*

- αό τη μια δέχεται τον (ηλίθιο) ισχυρισμό ώς το ρόγραμμα σωτηρίας της Ελλάδας ήταν αό την αρχή σχεδιασμένο για να αοτύχει και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό!!!!

- αό την άλλη μας λέει ως οι βάρβαροι του ΔΝΤ δεν ήταν αλώς μια κάοια λύσις, ήταν η μοναδική και ως η εσωτερική υοτίμηση ήταν η μόνη αοτελεσματική θεραεία ου ούλησαν στην κυβέρνηση Γιώργου Παανδρέου, ενώ  η σωτηρίαδιάσωση της ελληνικής οικονομίας- αραμένει εκκρεμής και εξαρτώμενη λήρως αό τους δανειστές μας.

(ιι) μια ρωτότυη άοψη για την οικονομία*: Οι νόμοι της οικονομίας, όως και οι νόμοι της φυσικής, ισχύουν αντού!

Μακάρι να ήταν έτσι, κα Ζήκου! Δεν θα υήρχαν τότε δυσείλυτα οικονομικά ροβλήματα ούτε φιλονικίες οικονομολόγων και οικονομολογούντων, ολιτικών και σχολιαστών.

3.            Διερωτάται κανείς αν η κα Ζήκου συνεκτίμησε, κατά τη συγγραφή των άρθρων της και τον σχηματισμό άοψης για την καθυστερημένη αλήθεια, ότι:

α) Ο εκρόσωος της Ελλάδας στο ΔΝΤ κ. Π. Ρουμελιώτης δήλωνε στις 18 Νοεμβρίου 2010 στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ως αν η Ελλάδα ακολουθήσει το ρόγραμμα ου έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ και το ΔΝΤ, τότε δεν τίθεται θέμα χρεοκοίας και ως αό την αρχή το ΔΝΤ έδειξε κατανόηση αέναντι στα ελληνικά ροβλήματα.

β) Ο κ. Π. Ρουμελιώτης υήρξε (εξωκοινοβουλευτικός άντα) υφυουργός/υουργός στο Υουργείο Συντονισμού/Εθνικής Οικονομίας κατά τη διάρκεια των δύο ρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παανδρέου (με διακοή 5 μηνών, Αύγουστος-Δεκέμβριος 1983, εκτός κυβέρνησης και 10 μηνών,  Φεβρουάριος-Νοέμβριος 1987, ως υουργός Εμορίου).

Είναι λοιόν, ως εκ των θέσεών του αυτών, αό τους κύριους υεύθυνους για όλα εκείνα ου και η κα Ζήκου εισημαίνει στα δύο άρθρα της (την καταχρεωμένη ελληνική κοινωνία και την κρατικοδίαιτη οικονομία,  το κλετοκρατικό και σάταλο μοντέλο, ου κυριάρχησε για άρα ολλά χρόνια, για το ότι εί τριάντα οκτώ χρόνια το ολιτικό σύστημα δεν μόρεσε να αναλάβει το ολιτικό κόστος του ρεαλισμού και το ανέθεσε στην τρόικα, για το ότι το ελληνικό κράτος είναι υερχρεωμένο, αναοτελεσματικό, αναξιόιστο, διεφθαρμένο και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας είναι δομικές και είναι χρόνιες).

Υήρξε ακόμα, ως Υουργός Εθνικής Οικονομίας (Νοέμβριος 1987-Ιούνιος 1989), ο κατ εξοχήν υεύθυνος για την ανυαρξία έλεγχου της Τράεζας Κρήτης του Γ. Κοσκωτά και γι αυτό, τον Ιούλιο 1989, αραέμφθηκε αό Βουλή στο Ειδικό Δικαστήριο με την κατηγορία της αράβασης του νόμου ερί ευθύνης υουργών, αλλά δεν δικάστηκε, καθώς το Ευρωαϊκό Κοινουβούλιο δεν ήρε την ασυλία του (έχοντας τοοθετηθεί σε εκλόγιμη θέση αό τον Ανδρέα Παανδρέου, είχε μόλις εκλεγεί ευρωβουλευτής). γράφων δεν θυμάται αν ο κ. Ρουμελιώτης, ο ολλαλώς ευεργετηθείς αό τον Ανδρέα Παανδρέου, είχε ζητήσει να ροσέλθει ως μάρτυρας στο Εδικό Δικαστήριο, για να υερασιστεί τον ευεργέτη του, τον, εξ αιτίας του ιδίου και άλλων, (αδίκως) κατηγορηθέντα ρωθυουργό).

4.            Η συγγραφέας των άρθρων αλλά και η Καθημερινή ου τα δημοσίευσε δεν χειρίστηκαν δημοσιογραφικά σωστά, με την ροσοχή ου η σοβαρότητά του εέβαλε, το ζήτημα των δηλώσεων Ρουμελιώτη.

 

* Ένα σύντομο σχόλιο ου έστειλα στην Καθημερινή γι αυτά κρίθηκε ακατάλληλο ρος δημοσίευση.