Αφελή ερωτήματα για όσα μας λένε για την κρίση

       Στις εκλογές του Οκτωβρίου, ο Γ. Α. Παανδρέου μας κάλεσε να διαλέξουμε  ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τη βαρβαρότητα.

Τελικά, τι ειλέξαμε;

       Ο ρωθυουργός είε ως τα μέτρα είναι εκτός ιδεολογίας μας.

Τι είναι, ρε αιδιά, αυτή η έρμη η ιδεολογία;

- ουκάμισο ου το αλλάζουμε όταν λερωθεί;

- εμόρευμα ου ουλιέται όσο-όσο όταν χρειαστεί;

- μαγαζί ου του βάζουμε την ταμέλα κλειστό λόγω εριστάσεων όταν λάχει;

- καράβι με σημαία ευκαιρίας ου την αλλάζουμε όταν μας βολεύει;

       Ο ρωθυουργός έλεγε ριν τις εκλογές ότι λεφτά υάρχουν  και άλλα αρόμοια, όμορφα και ωραία!  

Δεν είχε υοψιαστεί ερί τίνος ρόκειται ή έβαζε άνω αό την αντιμετώιση της κρίσης την ρωθυουργική καρέκλα;

       Η κυβέρνηση αραδέχτηκε ότι τα μέτρα είναι σκληρά και άδικα.

Εντάξει! Τα σκληρά τα μέτρα τα εέβαλε η έκτακτη κατάσταση. Τα άδικα οιος τα εέβαλε;

       Ο ρωθυουργός μας είε ότι βρισκόμαστε σε όλεμο και όλοι ρέει να κάνουμε θυσίες.

Θα ήταν ολύ να ζητήσουμε να δώσουν ρώτοι το αράδειγμα οι ολιτικοί μας;

Θα ήταν ολύ να ζητήσουμε:

-           να μειώσουν τον αριθμό των βουλευτών σε 200;

-           να άψουν να αίρνουν βουλευτικές συντάξεις;

-           να σταματήσουν να εισράττουν ρόσθετες αμοιβές  για... συμμετοχή σε ειτροές;

-           να εριορίσουν τον αριθμό των συμβούλων και των βοηθών τους;

-           να άψουν να χρησιμοοιούν αστυνομικούς για να τους φυλάνε  (ή να κάνουν τα ψώνια τους);

-           να εριορίσουν άλλα οικονομικά ρονόμιά τους;