Ανοχή του λαού για την εφαρμογή της Συμφωνίας με την Τρόικα

δεν μορεί να υάρξει χωρίς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Το κύριο ζήτημα δεν είναι να δεσμευτεί ο κ.  Σαμαράς για την τήρηση της Συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου (αυτό θα βρεθεί τρόος να γίνει).  

Είναι η Συμφωνία, όως θα ολοκληρωθεί το εόμενο τρίμηνο, να εφαρμοστεί όχι μόνο ριν αλλά και μετά τις εκλογές.

Κι αυτό δεν μορεί να γίνει χωρίς την ανοχή των ολιτών.

Και η ανοχή των ολιτών δεν μορεί να ζητηθεί αρά μόνο εφόσον:   

- τα μέτρα είναι δίκαια,

- οι ολιτικοί δώσουν το αράδειγμα στις θυσίες ου ααιτούνται και ου οι ίδιοι ζητούν αό τον λαό,

- οι ολίτες ενημερωθούν ειλικρινά για το ού βρισκόμαστε και το ού άμε.

2.        Τα μέτρα, μέχρι σήμερα:

- δεν είναι δίκαια,

- δεν είναι εώδυνα για τον λαό, όως, γενικά και αόριστα, ολιτικοί και ΜΜΕ  ειμένουν να λένε.

- είναι εξοντωτικά για τους φτωχούς, δυσβάσταχτα για τους λιγότερο φτωχούς και ανύαρκτα για τους λουσιότερους.

- είναι άδικα, γιατί μειώνουν κατά το ίδιο οσοστό το εισόδημα του εργαζόμενου των  15.000 ευρώ το χρόνο και εκείνου των 30.000, 60.000 ή 100.000 ευρώ (Όταν, για αράδειγμα, μειώνεις το εισόδημα του ρώτου κατά 20% (αφήνοντάς του για να ζήσει 12.000 ευρώ), δίκαιο είναι να μειώσεις το εισόδημα του δεύτερου κατά 25%, του τρίτου κατά 30% και του τέταρτου κατά 40% (αφήνοντάς τους και άλι τα διλάσια ως ενταλάσια εκείνων ου αφήνεις στον ρώτο)).

- είναι άδικα, γιατί ειβάλλουν στους λιγότερους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, να ληρώνουν τους φόρους των ερισσότερων, των φοροφυγάδων, μεγάλων και μικρών, σύμφωνα με την ρακτική δεκαετιών, ου οι ολιτικοί μας δεν ήθελαν να αλλάξουν (κατά τη δημόσια, ρος τιμή τους, ομολογία των κ.κ. Μάνου και Φλωρίδη).

3.        Παράδειγμα στους ολίτες δεν δίνεται:

Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει τους ολιτικούς μας:

- να μειώνουν τον αριθμό των βουλευτών σε 200 (όως είχε ροτείνει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς),

- να καταργούν τη βουλευτική τους σύνταξη (μεταφέροντας τα χρόνια της βουλευτικής θητείας στα ασφαλιστικά τους ταμεία),

- να καταργούν τα διάφορα ρονόμιά τους (ακόμα και η (δήθεν) φρούρησή τους συνεχίζει μέχρι σήμερα να βαρύνει τους φορολογούμενους),

- να μειώνουν όσο θα չρεε τις αοδοχές τους,

- να αραχωρούν στο κράτος, οι λουσιότεροι α αυτούς, μέρος της μεγάλης κινητής και ακίνητης εριουσίας τους, σήμερα ου η ατρίδα βρίσκεται σε όλεμο,

- να καταργούν την ντροή του δανεισμού των κομμάτων (με δανεικά κι αγύριστα, σε βάρος των φορολογούμενων), ου έχει συσσωρεύσει χρέος 250 εκατ. ευρώ (ένα ροσχέδιο νόμου, ου ο κ. Ραγκούσης, ρος τιμή του, κατάρτισε, ο διάδοχός του στο Υουργείο Εσωτερικών κ. Καστανίδης το καταχώνιασε στα συρτάρια του!)...  

4.        Ενημέρωση σοβαρή των ολιτών για την κατάσταση της Χώρας και τις ροοτικές της δεν υάρχει.

- Δεν μας δόθηκε οτέ ένα εκλαϊκευμένο κείμενο, ου να αραθέτει και να εξηγεί τα κύρια στοιχεία ου ροσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση της Χώρας, τα κύρια σημεία των Συμφωνιών, τι αναμένουμε αό την εφαρμογή τους, οιες οι συνέειες της μη εφαρμογής τους κ.λ..

- Δεν ακούσαμε να μας εξηγούνται όλα αυτά υεύθυνα και συστηματικά αό αρμόδιους, υεύθυνους γνώστες των θεμάτων.

- Η ενημέρωσή μας γίνεται αό τα ηλεκτρονικά κυρίως ΜΜΕ, στα καθιερωμένα τηλεοτικά ǹαράθυρα των φωνασκιών και της αταξίας, α όου αρελαύνουν ολιτικοί, ροαγανδιστές, δημοσιογράφοι, καθηγητές, αναλυτές, σοβαροί  ή σοβαροφανείς ή γραφικοί, ημιμαθείς ...

- Και όσο ερισσότερο, με τέτοιο τρόο, ενημερωνόμαστε, τόσο ερισσότερο μερδευόμαστε, τόσο η σύγχυσή μας μεγαλώνει!        

5.        Αοτελεί εθνικό καθήκον, αλλά και ζήτημα ροσωικής και εθνικής αξιορέειας, οι υουργοί και οι βουλευτές των κομμάτων ου στηρίζουν την κυβέρνηση (για να ειτευχθεί εκείνο ου τα ίδια αυτά κόμματα αοφάσισαν: η υλοοίηση των αοφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής ολιτικής η οοία συνδέεται με αυτές τις αοφάσεις) να κατέβουν στον λαό (αντί να τον αοφεύγουν ή να κρύβονται) και να τον ενημερώσουν υεύθυνα για το ού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα και ώς ρέει να ορευτούμε, ώστε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να αλλάξουμε τη Χώρα.

            Προϋόθεση, όμως, για να τους ακούσει ο λαός είναι να του ροσφέρουν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!