Αντιφατικός ο λόγος του κ. Κασσελάκη

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

Πρώην γενικού διευθυντή Οικονομικών ΔΕΗ

 

1.             Στις 14.7.2023 ο κ. Κασσελάκης δημοσίευσε στην ekathimerini.com ένα  ενδιαφέρον άρθρο του γραμμένο στα αγγλικά με τίτλο Will the real Greek Dems please stand up?, το οοίο εριλάμβανε:

                  - Πληροφορίες για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη γνωριμία του με  τον Αλέξη Τσίρα, τη συμμετοχή του στην ροεκλογική εκστρατεία του Ιουνίου με τον ΣΥΡΙΖΑ και για τα μετέειτα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

                  - Προτάσεις του για λίγες μόνο ροτεραιότητες ολιτικής ου οι Έλληνες Δημοκράτες ρέει να θέσουν ρώτα α' όλα και για το ώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρέει να εφαρμόσει την αριστερή του κληρονομιά.  

                  Το άρθρο αυτό αναδεικνύει τον αντιφατικό λόγο του κ. Κασσελάκη, λόγο ου ο ίδιος συνεχίζει έκτοτε να εκφέρει, καθώς:

                  Ενώ υόσχεται να τιμήσει την κληρονομιά του Τσίρα, ισχυρίζεται ως το κόμμα (του Τσίρα) δεν έχει λειτουργήσει καλά, Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (του Τσίρα) έχει θέμα εσωτερικής δημοκρατίας, ως γι' όλα αυτά ρέει να χτίσουμε το κόμμα  (του Τσίρα) αό την αρχή και ως το κόμμα  (του Τσίρα) θα αλλάξει και Ο ΣΥΡΙΖΑ (του Τσίρα) θα άψει να είναι το κόμμα του lobbying!

                  Ένα εύλογο ερώτημα ου δεν έχει ααντηθεί είναι γιατί ο κ. Κασσελάκης δημοσίευσε το άρθρο του αυτό στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά και γιατί, μετά την δημοσίευσή του, δεν ειδίωξε να μεταφραστεί στη γλώσσα μας, έτσι ώστε οι ληροφορίες και οι ροτάσεις του για να γίνουν ευρύτερα γνωστές.

 

2.             Ιδού το άρθρο του κ. Κασσελάκη της 14ης Ιουλίου, σε μετάφραση του γράφοντος το αρόν Σημείωμα*.

                 

                  Πριν τρεις μήνες έλαβα την αόφαση να συμμετάσχω στις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα σαν ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα σε δύο εριόδους της εαγγελματικής μου καριέρας. Ομογενής σε οικοτροφείο στη Μασσαχουσέτη, έχω τώρα ζήσει εκτός Ελλάδος το 60% της ζωής μου.  Ευτυχώς, δεδομένης της φύσεως των ειχειρήσεών μου στη ναυτιλία τα τελευταία έξι χρόνια, είχα τη δυνατότητα να διαμορφώσω τις αόψεις μου άνω στις αλλαγές ου η Χώρα χρειάζεται.  

                  Τον Αρίλιο ορίστηκα υοψήφιος βουλευτής  στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του  ΣΥΡΙΖΑ, σε μια τιμητική θέση ως εκρόσωος των ομογενών. Αυτή δεν ήταν μια ειόλαιη αόφαση.

                  Αό το 2012 και μετά, είχα ανατύξει μια εξαιρετική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόσω ήταν μέλος του Κοινοβουλίου, μετά υουργός  και τελικά εικεφαλής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι έγραψα υέρ αυτού στον Εθνικό Κήρυκα, όταν ανταγωνιζόταν για την αρχηγία του κόμματος. 

                  Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, συνάντησα την διευθυντική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ρώην ρωθυουργό Αλέξη Τσίρα. Αφιέρωσε χρόνο για να καταλάβει την ιστορία και τις αξίες μου και με ροσκάλεσε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα. Χρειαζόμαστε ανθρώους σαν και σας εδώ.

                  Έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εειδή ίστευα ως με τον Τσίρα θα μορούσαμε να φτιάξουμε το αντίστοιχο Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας, ένα κόμμα ου θα μορούσε να εφαρμόσει ένα μείγμα αλλαγών ολιτικής ου θα εριλάμβανε αό δικομματικά νομοθετήματα μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και δικαιοσύνη μέχρι ροοδευτικά μέτρα ροστασίας των ανθρωίνων δικαιωμάτων, της στέγασης, της φτώχιας κ.λ. 

            Αφιέρωσα σημαντικό χρόνο με τον Τσίρα στην ροεκλογική εκστρατεία του Ιουνίου και δεν έχω καθόλου μετανιώσει ου αφιέρωσα τον χρόνο μου, ενέργεια και ροσωικά κεφάλαια για να υοστηρίξω την Δημοκρατική υόθεση.     

                  Ο  Τσίρας έχει ήδη αραιτηθεί. Έτσι βρίσκομαι τώρα σε ένα κενό: Όχι εειδή δεν έχω λέον έναν είσημο ολιτικό ρόλο -Έχω εανειλημμένα και δημόσια εί ότι ουδέοτε ειθύμισα έναν μετεκλογικά- αλλά εειδή δεν μορώ να διακρίνω στον ορίζοντα κυβερνώντες δημοκράτες. Δημοκράτες οι οοίοι, ακριβώς όως στις ΗΠΑ, θα ροσφέρουν ένα μεγάλο ροστατευτικό κάλυμμα και μια ομάδα έμειρων στελεχών για να κουμαντάρουν τη γραφειοκρατία.      

                  Πραγματική αυτοκριτική ασφαλώς χρειάζεται στο κόμμα, αλλά αν η ρόθεση είναι το κόμμα να κυβερνήσει άλι, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αντιγράψει τη φόρμουλα των ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό. Αναμφισβήτητα να αγκαλιάσει είσης το ολιτικό κέντρο, να κάνει σαφές ως η φρόνιμη δημοσιονομική διαχείριση είναι αδιαραγμάτευτη και να ειδείξει το ταλέντο διοίκησης του εερχόμενου Υουργικού Συμβουλίου.

 

                  Ιδού λίγες μόνο ροτεραιότητες ολιτικής ου οι Έλληνες Δημοκράτες oφείλουν να θέσουν ρώτα α' όλα**.                 

                  - Διαφάνεια σε ραγματικό χρόνο στους κυβερνητικούς διαγωνισμούς αντί αλής ανακοίνωσης μετά τις αοφάσεις και έγκαιρη ανατροφοδότηση ληροφοριών για τα ψιλά γράμματα.

                  - Ανατροφοδότηση ληροφοριών με τους ολίτες σε κάθε νομοσχέδιο έτσι ώστε κενά να αρθούν και αοφευχθούν.   

                  - Άμεση αντιμετώιση των ροκλήσεων στον στεγαστικό και οικογενειακό σχεδιασμό ου αντιμετωίζουν οι οικογένειες των στρατιωτικών.

                  - Πλήρη εανασχεδιασμό της υοχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των εννέα μηνών για να γίνει ολύ ιο ουσιαστική και χρήσιμη εμειρία για τη νεολαία, αγόρια και κορίτσια, και άνοιγμα του δρόμου για την συμμετοχή των ομογενών.  

                  - Καθιέρωση της ταχυδρομικής ψήφου έτσι ώστε οι ολίτες να μορούν να ψηφίζουν αό τον τόο κατοικίας ή εργασίας τους (και, αρακαλώ, ας χρησιμοοιηθούν σαρωτές στην καταμέτρηση των ψήφων).

                  - Νομιμοοίηση του γάμου των ομόφυλων, με εφαρμογή εκαίδευσης για τη διαφορετικότητα στον δημόσιο τομέα, με δυνατότητα χρηματοδότησης των ελεύθερων γυναικών για θεραεία σχετική με την γονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοοίηση, χορήγηση ιθαγένειας σε όλα τα αιδιά μεταναστών ου έχουν γεννηθεί  και μεγαλώσει στην Ελλάδα και αντιμετώιση της υοτροής με γεναιόδωρα σχέδια εανένταξης.     

                  - Παροχή ελεύθερης στέγασης σε όλους τους καθηγητές ου υηρετούν σε αομακρυσμένες εριοχές.

                  - Αοκέντρωση της αγοράς ηλεκτρισμού έτσι ώστε οι τοικές κοινωνίες να ανταμείβονται για ανεξάρτητη αραγωγή αό ανανεώσιμες ηγές ενέργειας.             

                 

                  Εκεί ου ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρέει να εφαρμόσει την αριστερή του κληρονομιά είναι μέσα... στον ίδιο του τον εαυτό!           

                  Όλες οι ειτροές να εκλέγονται αό τα μέλη του.

                  Όλα τα μέλη σε μια τοική κοινωνία να εκλέγουν άμεσα και έτσι να αοφασίζουν για τα μέλη του εκλογικού τους ψηφοδελτίου (αντί των μελών ου αοφασίζονται αό μια χούφτα ανθρώων στην Αθήνα).

                  Όλα τα τοικά γκρού μελών να αρέχουν ανατροφοδότηση ληροφοριών στις ροτάσεις ολιτικής και νομοσχεδίων ροτού το κεντρικό ειτελείο του κόμματος δημοσιοοιήσει την είσημη θέση του.   

                  Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρέει να καθοδηγήσει με το αράδειγμά του υιοθετώντας ραγματική, άμεση δημοκρατία ο ίδιος.         

                  Η Ελληνική κοινωνία θέλει λύσεις και αοτελέσματα, και το ίδιο θέλουν οι ομογενείς για να ειστρέψουν στη Χώρα.                 

                  Ελίζω αληθινά ως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί όρθιος για να γίνει οι κυβερνώντες Δημοκράτες ου η ατρίδα μου αεγνωσμένα χρειάζεται.

    

*Αν κάοιος συνεργάτης του κ. Κασσελάκη θεωρεί ως η μετάφραση αυτή  δεν αοδίδει κάου εακριβώς το αγγλικό κείμενο, ας μας το γνωστοοιήσει και θα δημοσιεύσουμε ευχαρίστως την άοψή του.

 

** Δεν καταγράφοναι όσες ροτεραιότητες έχουν καταγραφεί σε εφημερίδες ή σε άλλες ιστοσελίδες.