Ο αντιθρησκευτικός φανατισμός το ίδιο εικίνδυνος με τον θρησκευτικό φανατισμό

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.             Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας κ. Μόσιαλος, την αραμονή Χριστουγέννων, στη γνωστή γελοιογραφική εικόνα  ου ανάρτησε εμφανίζει την  Παναγία να ρωτάει τον Ιωσήφ για οιο λόγο δεν φοράει μάσκα, τον Ιωσήφ να ααντά ως δεν ιστεύει στον κορονοϊό και την Παναγία να σχολιάζει: Ότι έμεινα έγκυος αό κρίνο όμως, ε; Αμάσητο το κατάιες.

 

2.             Η Ιερά Σύνοδος, την ίδια μέρα, με Ανακοίνωσή της:

- Χαρακτήρισε ροσβλητική την ανάρτηση αυτή, ου χλευάζει την θρησκευτική ίστη εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών της χώρας ου εκροσωεί.

- Έκανε την ρόβλεψη ως οι ροσβολές και ειθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα.

- Σημείωσε ως ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αοκλειστικό χαρακτηριστικό των θρησκειών ή των αλλόθρησκων, αλλά οριζόντιο γνώρισμα ολλών ανθρώων, συντηρητικών και ροοδευτικών.

- Υοστήριξε ως Κανένας δεν μορεί να εικαλείται το ειχείρημα της ιδιωτικότητας για την ρατσιστική συμεριφορά του, όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως.

- Ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα με αγάη, μακροθυμία και ροσευχή υέρ των μισούντων και αγαώντων ημάς.

 

3.             Στο βραδυνό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ, την ίδια μέρα.

Όταν αρακλήθηκε να ααντήσει στις αντιδράσεις ου ροκάλεσε η ανάρτησή του, ο κ. Μόσιαλος:  

(α) Υενθύμισε ως:

- ριν αό μερικές εβδομάδες, ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ψύχραιμος, σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν της ειστημονικής κοινότητας,

- τα δύο τελευταία χρόνια και ολύ ριν ολλές κυβερνήσεις συνειδητοοιήσουν τον τεράστιο κίνδυνο της ανδημίας στον λανήτη μας, ξεκίνησε μια συστηματική ροσάθεια ενημέρωσης των ελλήνων ολιτών, κάνοντας συνεχείς εκκλήσεις για τη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να ανακόψουμε το καταστροφικό κύμα της ανδημίας,

- συνέχισε να κάνει τις καθημερινές αρεμβάσεις με συστηματικό τρόο, όχι μόνο με γρήγορες τηλεοτικές εμφανίσεις, αλλά με αναλυτική και είμονη δουλειά καταγραφής και ανάλυσης των ειδημιολογικών και φαρμακολογικών στατιστικών δεδομένων και αρουσίασής τους με κατανοητό τρόο στον ελληνικό λαό

 

(β) Εισήμανε ως αυτός και μόνο αυτός ήταν ο στόχος των αρεμβάσεων ου έκανε. Δηλαδή η ανάδειξη της αξίας της ανθρώινης ζωής και της αναγκαιότητας της ροστασίας της ανθρώινης ζωής και η συμβολή του στην τεράστια ροσάθεια της χώρας για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, αλλά ταυτόχρονα και στη συστηματική ενημέρωση των ολιτών για να τηρούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και ροστασίας της ζωής τους 

                 

(γ) Παρατήρησε ως τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων και των γιορτών έχουμε την ευκαιρία να στοχαστούμε και να θυμηθούμε τις βασικές μας αξίες. Την αξία της ανθρώινης ζωής, αλλά και την αξία της ροστασίας της ανθρώινης ζωής. Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αξίες της ορθόδοξης χριστιανικής ίστης

 

Η συνέντευξη τελείωσε με τον εξής διάλογο:

- Δημοσιογράφος: Αλώς, για την ανάρτησή σας δεν μου ααντήσατε, εειδή είδατε την κριτική της Εκκλησίας,

- Μόσιαλος: Με ολύ μεγάλη σαφήνεια σας αάντησα.       

- Δημοσιογράφος: Ναι, ναι, θα το ξανακάνατε, θέλω να ω το ξανασκέφτεστε, θεωρείτε ότι;

- Μόσιαλος: Σας αάντησα, κε Σ., σας αάντησα με ολύ μεγάλη σαφήνεια, όως σας αάντησα και ριν ότι ζούμε σε μια ευρωαϊκή σύγχρονη δημοκρατική ορθολογική χώρα εντός της Ευρωαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είμαι ολύ σαφής. 

 

4.             Ερωτήματα για τον χαρακτήρα και τον στόχο της ανάρτησης αυτής του κ. Μόσιαλου, αλλά και για την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου, διατυώθηκαν και ααντήθηκαν στα ΜΜΕ.

(α) Ο ίδιος ο κ. Μόσιαλος στην συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ δεν έκανε καμία αολύτως αναφορά στην ανάρτηση αυτή, στον χαρακτήρα και τον στόχο της.

Εν τούτοις, σε κάοια αθηναϊκά ΜΜΕ διαβάσαμε:

- Ο Ηλίας Μόσιαλος αάντησε για την ανάρτησή του με την Παναγία.

- Το συγκεκριμένο σκίτσο ου ανάρτησε, μια γελοιογραφία ου σκοό έχει να σώσει ανθρώινες ζωές.

- Aνήρτησε (το meme) για να είσει όσους δεν έχουν εισθεί για την ανάγκη των μέτρων.

- Το meme αεικονίζει μια γυναίκα σε γαϊδουράκι φορώντας ροστατευτική μάσκα να έχει τον εξής διάλογο με κάοιον άνδρα.

 

 (β) Η ανάρτηση-γελοιογραφία του κ. Μόσιαλου δεν αοτελεί ειχείρημα υέρ του εμβολιασμού και, ασφαλώς, δεν αναφέρεται σε μια γυναίκα σε διάλογο με κάοιον άνδρα (όως ένας καλός δημοσιογράφος έγραψε).

Η ανάρτηση-γελοιογραφία αναφέρεται στην Παναγία, την  εμφανίζει να ειρωνεύεται τον ίδιο τον δικό της θεϊκό ροορισμό και αοτελεί χλευασμό της  Παναγίας, του ιο ιερού ροσώου της χριστιανικής θρησκείας.

 

(γ) Η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου, όως καθαρά δείχει αλή ανάγνωση της Ανακοίνωσής της, υήρξε ήια στην υεράσιση του ροσβληθέντος ροσώου της Παναγίας και χριστιανική, με αγάη, μακροθυμία και ροσευχή υέρ των μισούντων και αγαώντων ημάς, ρος αυτόν ου το ροσέβαλε.

                  Εν τούτοις, σε κάοια Αθηναϊκά ΜΜΕ εμφανίστηκαν εκφράσεις ολιτικών και σχολιαστών,  όως:

- Πρώτα δέχθηκε την οργή, στα όρια του αναθέματος, της Ιεράς Συνόδου.

- Οργίλη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.

- Ανακοίνωση με ύφος Μεγάλου Λογοκριτή.

- Αάντησε στα ιερά υρά για την ανάρτησή του με την Παναγία.

- Είθεση στον Ηλία Μόσιαλο αό την Ιερά Σύνοδο.

  

5.             Μετά την Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ κάοιες, ξεερασμένες ιδέες για τις σχέσεις ειστήμης και θρησκείας.

Διαβάσαμε, για αράδειγμα:

- Ο αραλογισμός των θρησκειών και οι σουρεαλιστικές τους δοξασίες δεν μορούν, ούτε και ρόκειται να αλλάξουν. Αυτό ου μορεί να αλλάξει είναι τα μέσα με τα οοία ειχειρούμε να τραβήξουμε τον άνθρωο αό το μεσαιωνικό σκοτάδι στο φως της λογικής.

- Η χριστεώνυμη ολεμική ου ενένευσε η ανάρτηση του καθηγητή δεν είναι κάτι αραάνω αό τελετουργικός σασμός ενός ααρχαιωμένου συστήματος σκέψης, το οοίο έχει μάθει να ειβιώνει μέσα αό την έριδα, την ηθικολογία και το κυνηγητό.

- Η ίστη αντιμετωίζεται ως κάτι υερβατικό ου ξεερνάει ακόμα και τις ενστάσεις της λογικής. Συνεώς η λογική οφείλει να υοχωρεί, κλίνοντας ευλαβικά το γόνυ.

- Ο κ. Μόσιαλος είναι ένας ρώτης τάξεως σάκος του μοξ για να ασκήσουν το ροαιώνιο γινάτι της εκκλησίας ρος την ειστήμη.

 

6.             Μια άλλη άοψη για τις σχέσεις ειστήμης και θρησκείας και τον φανατισμό άνω στο ζήτημα αυτό.

- Η Θρησκεία και η Ειστήμη είναι εξ ορισμού  δύο κόσμοι ασύμβατοι και, συνακόλουθα, η συζήτηση ερί της ανωτερότητας της Ειστήμης έναντι της Θρησκείας και τ ανάαλιν δεν έχει νόημα (είναι α-νόητη).

- Παγκόσμια και διαχρονική ραγματικότητα αοτελεί το γεγονός ότι στους θρησκευόμενους κάθε θρησκείας συμεριλαμβάνονται χιλιάδες ειστήμονες αλλά και γνωστοί γίγαντες της Ειστήμης και η ραγματικότητα αυτή λέει ολλά.

                  - Ο αντιθρησκευτικός φανατισμός, όοια θρησκεία κι αν στοχεύει, είναι το ίδιο εικίνδυνος με τον θρησκευτικό φανατισμό.