Αό το Σαμαρικό γ το κεφάλι μου, μαλ...! στον ευφυέστερο κ. Τσίρα και άλλα τρελά του κ. Χρ. Γιανναρά στην Καθημερινή

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.                          Στην Καθημερινή της 28ης Ιουλίου, ο κ. Χρ. Γιανναράς ροβαίνει σε εμβριθή ανάλυση της έκρηξης αυθορμησίας δίχως ανασταλτικά αιδούς του ρωθυουργού και καταλήγει στον κ. Τσίρα

 

 (α) Για το το κεφάλι μου, μαλ!", μας εισημαίνει τη σοβαρότητα του γεγονότος και τις συνέειές του για το Έθνος, ου, όως ισχυρίζεται, κανείς άλλος, εκτός αό τον ίδιο,  δεν έχει αντιληφθεί:

 

- Πρόκειται για ολιτικό γεγονός ρωτεύουσας σημασίας!

 

- Τώρα  το ανελλήνιο και η διεθνής κοινή γνώμη ξέρουν, τεκμηριωμένα, οια ανθρώινη οιότητα διαχειρίζεται τον σημερινό εφιάλτη των Ελλήνων και την αυριανή τους μοίρα στην Ιστορία!

 

- Βυθομετρά τον αύθμενο εκεσμό, τον αυτεξευτελισμό του ελλαδικού ολιτικού συστήματος και της κοινωνίας ου το συντηρεί!

 

- Κανένας, κοινωνικός θεσμός ή δημόσιο ρόσωο, φορέας θεσμικής ευθύνης για την τιμή του ελληνικού ονόματος και της συλλογικής αξιορέειας (Δικαιοσύνη, Ακαδημία, Πανειστημιακές Σύγκλητοι, Ενολες Δυνάμεις, Καλλιτεχνικά και Ειστημονικά Ειμελητήρια, συσειρώσεις γονέων ή εκαιδευτικών) δεν ζήτησε να υάρξουν συνέειες!  

 

(β) Για τον κ. Τσίραδεν εξηγεί οιος ψυχολογικός συνειρμός, ή λογικός συλλογισμός, τον έκανε, ξεκινώντας αό το γ το κεφάλι μου, μαλ!, να καταλήξει στον ευφυέστερο σημειώνει:

 

- Είναι σαφώς ευφυέστερος των αναστημάτων ου η δεινή ραγματικότητα ξέβρασε στον άγκο .

- Αν ιστεύει στον σημερινό ρεαλισμό μιας κοινωνιοκεντρικής ελληνικής Αριστεράς δεν έχει αρά να συγκροτήσει και να ανακοινώσει, τώρα, τους ειτελείς του. Σε οια στελέχη του υολογίζει, με οιες ροσωικότητες έχει εξασφαλίσει συνεργασία, με οιο υουργικό συμβούλιο θα τολμήσει το τιτάνιο έργο να ξαναστήσει στα όδια της την κατεαγμένη και κατεξευτελισμένη Ελλάδα.

                                 

2.            Τα ερί της έκρηξης αυθορμησίας ανόητα δεν χρειάζεται, ροφανώς, να σχολιαστούν. 

                  Για τα ερί του κ. Τσίρα και των στελεχών του, αρκεί να αρατεθούν ελάχιστα αό όσα γλαφυρά ο κ. Χρ. Γιανναράς έχει γράψει στην  Καθημερινή:

 

- Ποια αό τις δώδεκα εκδοχές (συνιστώσες) της Aριστεράς, ου συνονθυλεύονται χαλαρά στον ΣYPIZA θα αομυθοοιηθεί, αν ρωθυουργεύσει ο νεαρός δημοκόος; (20.5.12).

 

- Το έκγονο της διεθνιστικής, θεμελιωμένης στην αρνησιατρία μαρξιστικής Aριστεράς, ο κ. Τσίρας (20.5.12).

 

- Ο μεθυσμένος αό τη σημασία ου ξαφνικά του δόθηκε κ. Τσίρας, ου, με δηλώσεις αφελούς κομορρημοσύνης εκτίθεται στα διεθνή MME  (1.6.12).

 

- Aυτό ου τρομάζει τον Eλληνα ολίτη  είναι η ραγματικότητα του ολιτικού συρφετού ου ροβάλλει τον κ. Tσίρα ως αρχηγό του  (24.6.12).

 

- Oοιος διέκρινε και γνώριζε οιοι εριστοίχιζαν τον κ. Tσίρα στον γύρο του θριάμβου της Πλατείας Kλαυθμώνος το ρώτο βράδυ, δεν υστερούσε σε ρίγος τρόμου συγκρίνοντας με την εικόνα των ακολούθων του κ. Mιχαλολιάκου (13.5.12).       

 

- (Ο κ. Τσίρας) ηγείται σε ένα σχήμα ιό αναξιόιστο και αό τα εντελώς εξευτελισμένα και φαυλείφαυλα σχήματα του ράσινου και του γαλάζιου ΠAΣOK (24.6.12).

 

3.       Καμιά έκληξη, καθώς είμαστε συνηθισμένοι με τις αντιφάσεις και τις αραδοξολογίες του, στη στήλη του στην Καθημερινή, ελάχιστα αραδείγματα των οοίων αρατίθενται ασχολίαστα.

 

(α) Αό τα αντιφατικά:

 

- Για συνετή εμμονή των Eλλήνων στο ευρώ γράφει στις 24.6.12 και δέκα μήνες αργότερα μας υοδεικνύει: Παραμένουμε στην E.E. αλλά εγκαταλείουμε το ευρώ τολμώντας τον δικό μας τρόο! (7.4.13).

 

- Η Τρόικα και το Μνημόνιο δεν μας στέρησαν την εθνική κυριαρχία. Το Μνημόνιο και οι ααιτήσεις του στρέφονται ενάντια στο κατεστημένο φαυλείφαυλο κομματικό κράτος, στην εξαχρειωμένη κομματοκρατία τονίζει στις 5.9.10, στο άρθρο του Με το Μνημόνιο να ανατραεί η κομματοκρατία, και μετά το γυρίζει: Η Eλλάδα έχει βάλει υοθήκη για τον δανεισμό της την ίδια την εδαφική της ακεραιότητα (17.4.11). Η κυβέρνηση Σαμαρά ακκίζεται ότι δήθεν κάνει ολιτική αραδίδοντας τους Eλληνες, μέχρι έμτης γενεάς αό σήμερα, σε μεθοδικά ρογραμματιζόμενη αό τους δανειστές μας εθνοκτονία (7.10.12).

                                            

(β) Αό τις αραδοξολογίες (λαϊκότερα, τα τρελά):

 

- Σανίδα σωτηρίας της κομματοκρατίας οι εκλογές! (4.8.13).

 

- Να εξεγερθούν συντονισμένοι οι κορυφαίοι της κοινωνικής ευθύνης.ρόεδροι: του Aρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Eικρατείας, τουEλεγκτικού Συνεδρίου, της Aκαδημίας Aθηνών, οι αρχηγοί των τριών όλων και του ΓEEΘA, ο διοικητής της Tράεζας της Eλλάδας  (21.10.12).

 

- Την αλλαγή του Eθνικού Ύμνου και τη μεταφορά της ρωτεύουσας στη Θεσσαλονίκη καταγράφει ως τα δύο αό τα έντε γνωρίσματα του καινούργιου (16.6.12).

 

- Να διαλύσει το κόμμα της N.Δ. και να εανιδρύσει το Λαϊκό Kόμμα, ου ήταν το ατριωτικό κόμμα, σε αντίθεση και ρήξη ρος τον κεχηναίο θαυμαστή της Δύσης Bενιζελισμό και Kαραμανλισμό (20.5.12).

 

- Παγιδευμένος στη μειονεξία για την ασόνδυλη ολιτική του ο Kων. Kαραμανλής εισώρευσε στη χώρα και τη νοσογόνο αντίφαση:μετέχουν στο Kοινοβούλιο κόμματα (και συνιστώσες συνασισμών) ου αυτοκαθορίζονται στο καταστατικό τους, αερίφραστα, ως εξ ορισμού αντίαλοι της αντιροσωευτικής δημοκρατίας (20.5.12).

 

4.                  Και μείς, αναγνώστες της Καθημερινής, ξέρουμε, τεκμηριωμένα, οια ανθρώινη οιότητα διαχειρίζεται την ενημέρωσή μας