Μια καθαρή φωνή για τα εθνικά μας θέματα

 

Πληρότητα ληροφόρησης και ενάργεια λόγου χαρακτηρίζουν τα άρθρα του Σταύρου Λυγερού για τα εθνικά μας θέματα στην Καθημερινή.

Η σημασία και η χρησιμότητα τέτοιας οιότητας δημόσιου λόγου είναι, στη σημερινή δύσκολη κατάσταση, ροφανής.

Αξίξει να μελετηθούν ιδίως τα ρόσφατα άρθρα του Τα διλήμματα της Αθήνας και τα αιχνίδια της Αγκυρας με την Ε.Ε. (Κ 4.10.09) και Νέα δυναμική στον διμερή διάλογο για το Αιγαίο (Κ 11.10.09) (αρατίθενται στην ενότητα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ).

Αξιο σημείωσης είναι ότι ο βρετανός ρεσβευτής  στην Αθήνα αισθάνθηκε την ανάγκη να ααντήσει σε δύο σημεία του ρώτου ως άνω άρθρου του Στ. Λυγερού, με ειστολή ου δημοσιεύτηκε στην Κ στις 11.10.09 (αρατίθεται στην ενότητα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, μαζί με το άρθρο αυτό).

Στην ειστολή αυτή η αναφορά του βρετανού ρεσβευτή σε υοχρεώσεις (της Τουρκίας), ως υοψήφιου κράτους-μέλους της Ε.Ε., είναι γενική και αόριστη, ενώ καμία αναφορά δεν γίνεται στις, σύμφωνα με τις αρχές και τα κείμενα της Ε.Ε., συγκεκριμένες υοχρεώσεις της αέναντι στην Ελλάδα και την Κύρο, κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ας ελίζουμε ως, στο Ευρωαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, η ελληνική και η κυριακή κυβέρνηση θα συγκεκριμενοοιήσουν, στο σύνολό τους, τις υοχρεώσεις αυτές της Τουρκίας (τις έχει καταγράψει με ληρότητα και σαφήνεια ο κ. Λυγερός, στην μέχρι σήμερα αρθρογραφία του) και θα ράξουν αναλόγως...