Αντίδρασητης κοινήςγνώμης σεαρεκτροήδημοσιογράφωνστην Αγγλία.Εδώ;

               

 

               Tοείεδο(ααράδεκταχαμηλό) και ησυμεριφορά(ύφος σκαιό,εκφράσειςυβριστικές,συκοφαντικέςαναφορές...)κάοιωνδημοσιογράφωντης Τηλεόρασηςέχουν, δυστυχώς,γίνει αοδεκτάαό τις ηγεσίες(ολιτική,νευματική κ.α)και τους ολίτεςτης χώρας μας.Γι' αυτό και η,οικιλοτρόως ειβραβευόμενη, μακροημέρευσήτους στα ΜΜΕ...

              

               Αλλού,οι κοινωνίεςαντιδρούν σεκάθε φαινόμενοαρεκτροής αότους (άγραφουςή γρατούς)κανόνες τηςδημοσιογραφικήςδεοντολογίας.

        

                   Πρόσφατοαράδειγμα(Νοέμβριος 2008) ηθέση σετρίμηνηδιαθεσιμότητατωνδημοσιογράφωντου Radio 2 του BBC Russel Brand καιJonathan Ross, εειδή σε(μεγάληςακροαματικότητας)χιουμοριστικήεκομή τουςέκαναν κάοιαχοντροκομένατηλεφωνήματα (prankphone calls) στον ...αυτόματοτηλεφωνητή τουηθοοιού  Andrew Sachs.        

        

               Τογεγονός έτυχεμεγάληςδημοσιότητας(όχι μόνο αό ταβρετανικάΜΜΕ), εστάλησαν αόολίτες χιλιάδεςτηλεφωνικάμηνύματα, e-mail,ειστολές κλ, ορόεδρος του BBCεξέφρασεδημoσίως τηναοδοκιμασίατου και τη λύητου για τοσυμβάν, ακόμακαι ο ρωθυουργόςτης Μ.Βρετανίαςέκανεδηλώσεις.

              

               ΣτηνΕλλάδα τογεγονόςαοσιωήθηκε!