Εικίνδυνεςολιτικέςακροβασίεςστον αέρα οιελληνοϊσραηλινέςασκήσεις

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήθερμοδυναμικής,ουστάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 25.6.08)

 

 

ΟιTimes τουΛονδίνου (21-6-08)αναφέρονται σεκάοια μεγάληςακτίνοςγυμνάσια τηςΙσραηλινήςαεροορίας μετην εκφρασμένηρόθεση ναροειδοοιήσειτο Ιράν γιατους εικείμενουςβομβαρδισμούςτων υρηνικώντου εγκαταστάσεωναν δενσταματήσει οεμλουτισμόςτου ουρανίου.

Τοενδιαφέρονείναι ως σταγυμνάσια αυτάσυμμετείχε καιη ελληνικήαεροορία. Ησχετικήαράγραφος τουδημοσιεύματοςέχει ως εξής:

Περισσότεροαό 100 ισραηλινάμαχητικάαεριωθούμενα F16και F 15 συμμετείχανσε γυμνάσιαεάνω α τηνανατολική Μεσόγειοκαι την Ελλάδα.Η κεντρικήδιοίκηση τηςελληνικής αεροορίαςδήλωσε χτες ωςσυμμετείχε σεκοινές ασκήσειςμε το Ισραήλκοντά στηνΚρήτη.

 

Το ερώτημα ουχρειάζεταιαάντηση είναιαν θα μορούσενα διανοηθείκανείς ως ηΕλλάδα θασυμμετείχε σετυχόνΙσραηλινούςβομβαρδισμούςτων υρηνικώνεγκαταστάσεωντου Ιράν. Και ανόχι, τισκοιμότητεςεξυηρετεί – καιτι εντυώσειςδημιουργεί –το ρόσχημα τωνκοινώνασκήσεων (ταεισαγωγικάανήκουν στους Times)για ναδικαιολογηθείη συμμετοχήτης χώρας σε ολεμικάαιχνίδια τωνοοίων ο σκοόςείναι τόσοδιαφανής όσοείναιροκλητικόςκαι αράνομος;