Για την Ειφυλλίδα του κ. Χρ. Γιανναρά

 

Ειστολή Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 31.10.12

 

Διεισδυτική και ακριβής η σκιαγράφηση της Ειφυλλίδας του κ. Χρ. Γιανναρά αό τον κ. Π. Περυσινάκη, στην ειστολή του ου δημοσιεύτηκε στην στην  Καθημερινή με τίτλο  Μετριοάθεια και ψυχραιμία στις 25 Οκτωβρίου.

                 Ο εικίνδυνος, διαβρωτικός, αφοριστικός, αντιφατικός και υβριστικός  λόγος του κ. Χρ. Γιανναρά (στην Ειφυλλίδα του κυρίως αλλά ενίοτε και στα κανάλια) καταδεικνύεται, όμως, και με την αλή αράθεση αοσασμάτων του λόγου αυτού, με τον οοίο ο  εγωαθής δάσκαλος  ειζητεί να εντυωσιάσει και να αοσάσει α το κοινό του το οθητό χειροκρότημα –μράβο σου,  καλά τα λες, δάσκαλε...!

Ας θυμηθούμε μερικά:    

-  Και εκτελεστές των αοφάσεων αυτών των τυράννων καριέρας, ειθήνιες ορντινάντσες (όσο οτέ λοχίας σε στρατιωτική δικτατορία ή λακές γόνων κληρονομικής ηγεμονίας), είναι εκλεγμένοι ρωθυουργοί και υουργοί οικονομίας κρατών αοτυχημένων ή ανίκανων να κατορθώσουν τη δημοκρατία () Mε αοτέλεσμα, να είναι σήμερα οι Eλληνες υόδουλοι, με ροοτικές δεκαετιών, στα ανεξέλεγκτα λοκάμια αδίστακτων θεσμών διεθνούς κερδοσκοίας ου αφήνει ίσω του ψυχορραγώντας ο καιταλισμός (24.7.11).

-  H αραίτηση αό την εθνική κυριαρχία, η μεθοδική της ρακτόρευση, ομολογήθηκε δημόσια. Tο κοινοβούλιο (σύμβολο και Թρούργιο της δημοκρατίας!) αγνόησε το συντελεσμένο έγκλημα, βεβαίωσε, για μια ακόμα φορά, τον ρόλο του ως οιμνιοστασίου, όου τα κομματικά κοάδια ενεργούν κατά συνείδησιν μόνο όταν το ειτρέψει ο συνέχων εν τη χειρί αυτού άντων τας βουλήσεις. Kαμία αντίδραση ούτε αό τις ηγεσίες των Eνόλων Δυνάμεων, των κυρίως εντεταλμένων να ροασίζουν, με ετοιμότητα αυτοθυσίας, την εθνική κυριαρχία (22.1.12)

- Tι διαφέρουν οι σημερινές θεραείες σοκ μεθοδικά οργανωμένες σε αόρατα κέντρα αοφάσεων των αγορών, αό τις μεθοδικές σφαγές εκατομμυρίων κουλάκων ροκειμένου να εφαρμοστεί η Nέα Aγροτική Πολιτική του Λένιν, ή το Πρόγραμμα Eκβιομηχάνισης του Στάλιν; (4.3.12).

- Γιατί ο ολίτης να μην ροσαθήσει να αμυνθεί σ αυτό το κράτος, φοροδιαφεύγοντας;  (29.9.12, στο MEGA).

Τι να σου κάνει ο καημένος ο λαός, ο φταίχτης, κε Πάγκαλε, όταν τέτοια τον διδάσκετε, με λόγια ή αράδειγμα, ο δάσκαλος κ. Χρ. Γιανναράς και κάοιοι ολιτικοί και μεγαλοδημοσιογράφοι, ενώ οι ερισσότεροι άνθρωοι του νεύματος σιωούν;