Καλύτερα μια ǹρόθυμη αρά μια ανεξάρτητη Δικαιοσύνη!

(Τι οδήγησε στην αόειρα αοομής των οικονομικών εισαγγελέων με νομοθετική ρύθμιση;)

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Η αόειρα για νομοθετική ρύθμιση με την οοία θα αομακρύνονταν αό τη θέση του οικονομικού εισαγγελέα οι αντεισαγγελείς Εφετών κ.κ. Γρ. Πεόνης και Σ. Μουζακίτης είναι η αιτία των όσων κακών έχουν συμβεί στην υόθεση των οικονομικών εισαγγελέων και αυτών ου ίσως εακολουθήσουν.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, με την οοία αρακάμτονταν το (11μελές) Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ειχειρήθηκε  αρά τις αντιρρήσεις ου είχαν εκφράσει, όταν για ρώτη φορά τέθηκε το θέμα, όχι μόνο οι οικονομικοί εισαγγελείς αλλά και οι κ.κ. Νικολούδης και Διώτης (αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ρόεδρος της Αρχής για την καταολέμηση του βρώμικου χρήματος και αντεισαγγελέας Εφετών, γραμματέας του ΣΔΟΕ, αντίστοιχα), οι οοίοι υοστήριζαν ότι η υάρχουσα κατάσταση λειτουργεί αοδοτικά και συνεώς δεν ρέει να υάρξουν αλλαγές.

Τις αντιρρήσεις αυτές των ανώτατων εισαγγελέων τις είχε στη συνέχεια εαναλάβει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τέντες.

Την έντονη διαφωνία της για την αλλαγή του νομοθετικού λαισίου έχει εκφράσει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με μια αυστηρή και εύγλωττη ανακοίνωση: Είναι αορίας άξιον, τι οδήγησε το υουργείο Οικονομικών να ειθυμεί να ροβεί, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, στην αλλαγή αυτή του νομοθετικού λαισίου και στην αντικατάσταση των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών, δεδομένου ότι ο θεσμός, υό το υφιστάμενο νομοθετικό λαίσιο, έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα αολύτως ικανοοιητικά.

2.        Αάντηση στο καταλυτικό αυτό ερώτημα –τι οδήγησε...;– δεν έχει δοθεί αό τον υουργό Δικαιοσύνης κ. Μ. Πααϊωάννου, ου ξεκίνησε και συνεχίζει την ειχείρηση αομάκρυνσης των δύο οικονομικών εισαγγελέων, ούτε έχει αναζητηθεί αό τα δραστήρια σε άλλες εριτώσεις ΜΜΕ.

(α) Αντί για αάντηση στο ερώτημα αυτό, ο κ. Πααϊωάννου αρκείται:

- να μας δώσει μια ληροφορία: η νομοθετική ρωτοβουλία (για την αντικατάσταση των δύο εισαγγελέων) αοτελεί δικαίωμα της Κυβέρνησης.

Μα, κε Υουργέ, το ζήτημα δεν είναι αν είχατε το δικαίωμα (οιος το αμφισβητεί αυτό;), αλλά αν αιτιολογημένα το ασκήσατε –τι σας οδήγησε στην άσκησή του– στην ερίτωση των δύο εισαγγελέων.

- να υοβάλει ένα ρητορικό ερώτημα: Μήως οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και ο εικεφαλής τους εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχουν μικρότερο ζήλο, αρέχουν εριορισμένα εχέγγυα ανεξαρτησίας και είναι ειρρεείς στη συγκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων;

Λυούμαστε, κε Υουργέ, αλλά το ερώτημά σας αυτό μόνο ως δικολαβικό ευφυολόγημα μορεί να εκληφθεί. Οι δικαστικοί ου σας έχουν κατακρίνει για την ροώθηση του είμαχου νομοσχεδίου δεν εξέφρασαν εκείνο ου ειχειρείτε να τους αοδώσετε με το ρητορικό σας αυτό ερώτημα. Η άοψή τους είναι καθαρά και ξάστερα διατυωμένη και δεν ειδέχεται αρερμηνείες!

(β) Η σιωή των ΜΜΕ στο θέμα του αναάντητου ερωτήματος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (τι οδήγησε στην ειθυμία για αλλαγή του νομοθετικού λαισίου;).

- Σαράντα ολόκληρα λετά είχαν μαζί τους τον κ. Πααϊωάννου, στο MEGA στις 27 Ιανουαρίου, οι κ.κ. Καμουράκης και Οικονομέας και, αρά την ειδικότητα (ου έχουν) να αγριεύουν σε υουργούς (κατά δήλωση του ρώτου), δεν άρθρωσαν λέξη για το νομοσχέδιο της εκαραθύρωσης των εισαγγελέων ούτε για το, αναάντητο αό τον Υουργό, ερώτημα τι οδήγησε στο νομοσχέδιο αυτό!

- Σε άρθρο του στην Καθημερινή, στις 24 Ιανουαρίου, ο κ. Μ. Πααδημητρίου ούτε ένα σχόλιο δεν κάνει για το αναάντητο ερώτημα. Για τον οικονομικό εισαγγελέα, όμως, τολμά και γράφει: ҹαρακίνησαν (οιοι;) τον τραχύ οικονομικό εισαγγελέα να μετατρέψει τη Δικαιοσύνη αό κριτή σε εκτελεστή! (ο ίδιος, στην ίδια εφημερίδα τον Αύγουστο 2008, έγραφε: στα μάτια των ολλών, ανώτατοι δικαστικοί συμεριφέρονται ως χανουμάκια των ολιτικών !)

3.        Η κατά των δύο οικονομικών εισαγγελέων είθεση του υουργού Δικαιοσύνης κ. Πααϊωάννου εντείνεται μετά το έρας, στις 19 Ιανουαρίου, της έρευνας του αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Φ. Μακρή.

(α) Τη μέρα ακριβώς ου εκδόθηκε το όρισμα του κ. Μακρή, ο κ. Πααϊωάννου ειτίθεται δημόσια και με σφοδρότητα εναντίον των δύο οικονομικών εισαγγελέων, λέγοντας ότι έληξαν το κύρος της Δικαιοσύνης με συγκεκριμένες ράξεις και συμεριφορές (τις δικαιοολιτικά ατεκμηρίωτες και ουσιαστικά αστήρικτες αρχικές τους καταγγελίες, οι οοίες δεν ειβεβαιώθηκαν και  την αρόκλητη αμφισβήτηση της νομοθετικής ρωτοβουλίας της Κυβέρνησης και, κυρίως, την διαστρέβλωση του εριεχομένου της).

            Αλήθεια, κε Υουργέ, τι υηρετούσαν και σε τι χρησίμευαν οι δηλώσεις σας αυτές;

(β) Στις 24 Ιανουαρίου, τέσσερις μέρες μετά την ροώθηση του φακέλου της ΕΛΣΤΑΤ στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αό τον κ. Πεόνη, με την ρότασή του ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Βουλή, ο κ. Πααϊωάννου ζητάει αό το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την αντικατάσταση των δύο οικονομικών εισαγγελέων κ.κ. Πεόνη και Μουζακίτη, ΕΠΕΙΔΗ:

- ροέβησαν σε καταγγελίες για αρεμβάσεις στο έργο τους για την αόδειξη των οοίων δεν ροσκόμισαν αοδεικτικά στοιχεία,

- αμφισβητούν την αό το σύνταγμα κατοχυρωμένη αρμοδιότητα της νομοθετικής ρωτοβουλίας της εκτελεστικής εξουσίας και είσης τη δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του οικονομικού εισαγγελέα αό ανώτατο εισαγγελέα.

Δεν σκεφτήκατε, κε Υουργέ, ότι η ράξη σας αυτή θα μορούσε να εκληφθεί ως ράξη αντεκδίκησης κατά του τολμητία εισαγγελέα και ροειδοοίησης ρος τους διαδόχους του;

Για το Εειδή του αιτήματός σας, ειτρέψτε μας να ούμε ως, ρώτο, εμείς στα κείμενα ου διαβάσαμε/ακούσαμε στα ΜΜΕ δεν βρήκαμε την αμφισβήτηση ου σεις αναφέρετε και, δεύτερο, τα αοδεικτικά στοιχεία θα τα ροσκόμιζαν οι εισαγγελείς, αν τους αφήνατε να ολοκληρώσουν την έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας, και αυτοί ου τα ζητούσαν, ξέραμε ότι αοδεικτικά στοιχεία δεν θα μορούσαν να υάρχουν στο τωρινό στάδιο της έρευνας. (Με την ευκαιρία, άλλες εριτώσεις δικαστικών λειτουργών ου να έχουν ει δημόσια ότι γίνονται αρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη δεν υάρχουν; Αν υάρχουν, τι έγινε σ αυτές τις εριτώσεις;).

4.        Τρία ερωτήματα για τον υουργό Δικαιοσύνης κ. Μ. Πααϊωάννου

(α) Δεν θα ήταν καλύτερο για όλους –τη Δικαιοσύνη, την Κυβέρνηση, τη Χώρα– αν εριοριζόσασταν στη (μοναδική) δήλωση Αό τη στιγμή ου η Δικαιοσύνη έχει ειληφθεί του θέματος ουδείς δικαιούται να ομιλεί και, στη συνέχεια, αναμένατε τις τελικές αοφάσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και, μετά α αυτές, ενεργούσατε τα νόμιμα, χωρίς ολεμικές δηλώσεις και κοινότοες διακηρύξεις;

(β) Γιατί την (ροαναγγελθείσα) αομάκρυνση των δύο εισαγγελέων – ου εσείς, και όχι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, έχετε αοφασίσει– δεν την υλοοιείτε ο ίδιος με νομοθετική ρύθμιση, όως είχατε αρχικά σχεδιάσει, αλλά μλέκετε τους δικαστές στο σοβαρό ρόβλημα ου εσείς, και όχι η Δικαιοσύνη, έχετε ροκαλέσει;

(γ) Όσα αναφέρετε στο αίτημά σας ρος το ΑΔΣ αοτελούν εαρκή αιτιολογία για την αντικατάσταση των δύο οικονομικών εισαγγελέων, οοίοι, κατά γενική ομολογία, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν ειδείξει λήρη εαγγελματική εάρκεια, εντιμότητα και θάρρος; (μάχιμοι, αυστηροί, αδιάφθοροι, αμερόλητοι και αντικειμενικοί, έχτισαν τη σταδιοδρομία τους βήμα-βήμα, κάνοντας αισθητή την αρουσία τους στις θέσεις αό τις οοίες έρασαν, (στις ρόσφατες έρευνές τους) έφεραν εις έρας τεράστιο όγκο εργασίας, αρά τις δυσχερείς συνθήκες υό τις οοίες ασκούσαν τα καθήκοντά τους,  ήσαν ιδιαίτερα αοδοτικοί και αοτελεσματικοί, ιδού ώς τους βλέουν –και το έχουν δημόσια ει– οι γνωρίζοντες ρόσωα και ράγματα στον χώρο της Δικαιοσύνης).

Γιατί τα ξεχνάτε (;) όλα αυτά, γιατί ξεχνάτε το μείζον και στέκεστε στο έλλασσον, στο εξαιρετικά αδύνατο εειδή του αιτήματός σας;

Αυτούς τους εισαγγελείς θέλετε να αομακρύνετε αό τη θέση του οικονομικού εισαγγελέα, όταν μάλιστα ερευνούν εξαιρετικά σοβαρές, ολιτικά και οικονομικά, υοθέσεις, στις οοίες ενδέχεται να είναι μλεγμένοι και ολιτικοί/στελέχη και του δικού σας κόμματος (δανεισμός κομμάτων, υερβάσεις αορρήτων δαανών του Υουργείου Εξωτερικών, λαθρεμόριο καυσίμων, μεγάλη φοροδιαφυγή, μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, υοβρύχια, ΕΛΣΤΑΤ, συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υοχρεώσεων (CDS) κ.λ.);

5.        και ένα δικό μας συμέρασμα.

Όταν, κε υουργέ Δικαιοσύνης, συνεχίζετε, εσείς οι ολιτικοί, να συμεριφέρεσθε αέναντι στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης με τον τρόο ου συμεριφερόσασταν μέχρι σήμερα –να τους κατηγορείτε, όταν οι αοφάσεις τους δεν σας ευνοούν, και να τους υμνείτε, όταν σας ευνοούν (με ρόσχημα άντα το και οι κρίνοντες κρίνονται)– δείχνετε ως, στην ραγματικότητα, εξακολουθείτε και σήμερα να θέλετε όχι μια ανεξάρτητη αλλά μια ҹρόθυμη Δικαιοσύνη!