Για τα Κανάλια, ριν και κατά την κρίση, τον κατά Λυγερό μονόδρομο ου εκέμουν και τους στρατευμένους δημοσιογράφους του ΣΤΑΘΗ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Όλο και ερισσότερο γίνεται φανερό ως το μιντιακό κατεστημένο και οι εκφραστές του,  οι μεγαλοδημοσιογράφοι και ιδιαίτερα εκείνοι της Τηλεόρασης, φέρουν βαρύτατες  ευθύνες –ου εγγίζουν εκείνες των κύριων υευθύνων, των ολιτικών– για την κατάσταση στην οοία έχει εριέλθει η Χώρα.

Είναι αυτοί ου εί δεκαετίες:

- Έδιναν τον τόνο στη Χώρα, ροωθούσαν ή χαντάκωναν ολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς, ύβριζαν δικαστικούς, εμφάνιζαν ως ολιτικά σκάνδαλα υοθέσεις ου δεν είχαν ολιτικό χαρακτήρα, χειραγωγούσαν ολιτικούς και ολίτες...

- Πολεμούσαν σκληρά όοιες  ροσάθειες ειχειρούνταν για τη συγκρότηση ενός κράτους με σύγχρονους θεσμούς και μιας οικονομίας ανταγωνιστικής (με μεταρρυθμίσεις στην αιδεία, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τα οικονομικά...).

- Στήριζαν κάθε συντεχνιακό αίτημα και κάθε αντιδραστική ενέργεια εναντίον αολύτως αναγκαίων εενδύσεων για την ρόοδο της Χώρας (στον ηλεκτρικό τομέα, τις υοδομές, τις μεταφορές, τη διαχείριση αορριμμάτων..., για τη μείωση των ειχειρηματικών δραστηριοτήτων του κράτους κ.λ..). 

- Αδιαφορούσαν για την εξάλωση της διαφθοράς, της φοροκλοής, της φοροδιαφυγής (αν δεν τα υέθαλαν) και έκαναν τα στραβά μάτια στον άνομο λουτισμό κομματικών και συνδικαλιστικών στελεχών και άλλων γνωστών και φίλων.

- Υοτιμούσαν τη σημασία των ηθικών αξιών και της μόρφωσης, συμμετείχαν στην κακοοίηση της γλώσσας και ρόβαλαν στην κοινωνία ως ρότυο τον χλιδάτο τρόο ζωής.

- Έβλεαν το Έλλειμμα και το Χρέος να αυξάνονται κάθε χρόνο και δεν έλεγαν τίοτα.

 

2.            Με τις ράξεις και αραλείψεις των ολιτικών και τη συμεριφορά αυτή των MME, η Χώρα:

- μετατράηκε σε μια ομοσονδία συντεχνιών (ου κάθε μια τους έχει μόνο δικαιώματα και καμιά υοχρέωση ρος την ολότητα), σε μια χώρα α-νομίας, όου νόμος είναι το δίκιο κάθε συντεχνίας,

- συσσώρευσε ένα τεράστιο χρέος, δανειζόμενη διαρκώς για να καλύτει τα κρατικά ελλείμματα και να καταναλώνει και, ουσιαστικά,

- κατέληξε στην τώχευση.

 

3.            Σήμερα ου η Χώρα ροσαθεί να ξανασταθεί στα όδια της, έχοντας συνάψει τις γνωστές συμφωνίες με τους νέους δανειστές της (Ευρωζώνη και ΔΝΤ), οι μεγαλοδημοσιογράφοι μας, οι ερισσότεροι τουλάχιστον, εμφανίζονται αμετανόητοι.

Ειχειρούν να μας είσουν ως αιτία των δεινών μας δεν είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και η αώλεια της εμιστοσύνης ρος τη Χώρα (εξ αιτίας των στρεβλών δομών στο κράτος και την οικονομία), αλλά οι δανειστές μας και οι όροι δανεισμού ου συμφωνήθηκαν (τα Μνημόνια).

Χρησιμοοιούν, σ αυτή τους την ροσάθεια, τα γνωστά μέσα:  

- Αφήνουν να φανεί η μισή αλήθεια, χρωματίζοντας κατάλληλα τα γεγονότα.

- Βαφτίζουν εκβιασμούς της Ευρωζώνης τα διλήμματα ου η ζωή και η σκηρή ραγματικότητα βάζουν.

- Αοφεύγουν να θέσουν αλά αλλά δύσκολα ερωτήματα. Για αράδειγμα: Για την εξάλειψη των υερβολικών ελλειμμάτων και χρεών, οιες είναι οι άλλες λύσεις, εκτός αό τις γνωστές δύο (υοτίμηση του νομίσματος και εσωτερική υοτίμηση), και σε οια χώρα εφαρμόζονται σήμερα;.

- Χρησιμοοιούν την αλιά γνωστή μέθοδο της μετάθεσης ευθυνών σε τρίτους (στους κακούς γερμανούς, Μέρκελ, Σόιμλε και άλλους, στο ευρωαϊκό ιερατείο, τους διεθνείς κεφαλαιοκράτες κ.τ.τ.).

- Συνθηματολογούν με αοριστολογίες και κοινοτοίες, αντί να ειμένουν σε δύο συγκεκριμένα καίρια ζητήματα για την αντιμετώιση της κρίσης: τη δίκαιη κατανομή της αναγκαστικής λιτότητας (να ληρώνουν οι λουσιότεροι για τους φτωχότερους) και το ροσωικό αράδειγμα των ολιτικών, οικονομικών και νευματικών αρχόντων.

 

4.            Κι ενώ εμείς είμαστε μάρτυρες όλων αυτών:

(α) Κάοιοι, όως ο Στ. Λυγερός,  θέλουν να μας κάνουν να ιστέψουμε ότι αυτό ου εκέμουν τα συστημικά ΜΜΕ είναι ο μονόδρομος (του Μνημονίου)!

Μα, κε Λυγερέ, δεν βλέετε και δεν ακούτε τους συναδέλφους σας των συστημικών ΜΜΕ Β. Λυριτζή, Ν. Ευαγγελάτο, Γ. Αυτιά, Μ. Ακριβοούλου, Ε. Καλογεροούλου, Δ. Οικονόμου (ΣΚΑΪ), Γ. Οικονομέα, Δ. Καμουράκη, Ο. Τρέμη, Ι. Πρετεντέρη, Π. Τσίμα, (MEGA), Γ. Πααδάκη (ΑΝΤ1), Ν. Χατζηνικολάου (STAR) και άλλους;

Εκέμει κανείς τους τον μονόδρομο του Μνημονίου;

Εμείς, αντίθετα μ αυτά ου εσείς λέτε, ακούμε και βλέουμε μάλλον ένα μονόδρομο του Αντι-μνημονίου.

 (β) Κάοιοι άλλοι, όως ο ΣΤΑΘΗΣ Σταυρόουλος, μας λένε καθαρά (και μράβο για την ειλικρίνειά τους) ως ιστεύουν στη στράτευση των δημοσιογράφων και θα ροτιμούσαν να ελέγχουν την εξουσία στρατευμένοι δημοσιογράφοι!

Αλλά, κε Σταυρόουλε, μήως ο στρατευμένος δημοσιογράφος ροσφέρει στους ολίτες στρατευμένες ειδήσεις και ασκεί στρατευμένο έλεγχο στην εξουσία;

Για τέτοιες, όμως, δημοσιογραφικές ειδήσεις και τέτοιο έλεγχο δεν χρειζόμαστε εσάς τους δημοσιογράφους.

Τα βρίσκουμε καθημερινώς στα Δελτία Τύου (Προαγάνδας) των κομμάτων!