Για την κακοοίηση της ελληνικής γλώσσας

 

Μια ειστολή στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ένα άρθρο στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ

 

 

Ειστολή στην Καθημερινή (17.12.2020)

 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΝ. ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην Γενικός διευθυντής Μεταφοράς ΔΕΗ

 

Κύριε διευθυντά,

 

Γράφω την αρούσα, με αφορμή τα ρόσφατα εξαίρετα άρθρα στην Καθημερινή των Πάσχου Μανδραβέλη  (Τα εθνικά συμλέγματα, Κ 5.12.2020) και Τάκη Θεοδωρόουλου (Οι ελληνοοιήσεις του κ. Μαμινιώτη, Κ 6.12.2020).     

Θυμάμαι τον Γεώργιο Στρίγκο, καθηγητή μας στο μάθημα Θερμοκινητήρες και Λέβητες στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο, να μας λέει, το 1958: Όταν βλέω να γράφετε την λέξη οή με δασεία, διαολίζομαι!.  

Σήμερα, το 2020, δεν αντέχω στον ειρασμό να μην αντιαραβάλω την ροσήλωση του Γ. Στρίγκου, μηχανολόγου μηχανικού, στη σωστή χρήση της γλώσσας –ροσήλωση ου τον έκανε να διαολίζεται με τη δασεία στην οή– με την ειλογή του κ. Γ. Μαμινιώτη, γλωσσολόγου και ανειστημιακού καθηγητή, να κηρύξει σταυροφορία κατά της χρήσης ξένων λέξεων και όχι σταυροφορία κατά της κακοοίησης της γλώσσας αό ολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους με δημόσιο λόγο ου καθημερινά μας βομβαρδίζουν με βαρβαρισμούς/σολοικισμούς (διαφωνώ κάθετα, θα/να αράξουμε, οι μετοχές διαραγματεύονται, ҹιθανά, ο Υουργός θα ανακοινώσει, αλά έλεγα, κατ αρχήν θα ήθελα να ω κ.τ.τ.).

Ελάχιστη αρηγοριά να βλέουμε κάοιους ολίτες, ου διαολίζονται με τη θλιβερή αυτή κατάσταση, να αντιδρούν με ειστολές στα ΜΜΕ ή αλλιώς στις συναναστροφές τους. (Η σύζυγος γνωστού μου, όταν άκουσε στο τηλέφωνο φίλη της  να λέει Θα ήθελα να μιλήσω στον άντρα σου άμεσα, αάντησε : Δυστυχά, δεν είναι  αυτή τη στιγμή εδώ!).

 

 

Άρθρο στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ, Ενότητα Σχολιάζουμε, Ρωτάμε (16.3.2013)

 

Η κακοοίηση της γλώσσας μας και η σιωή της ǹνευματικής ηγεσίας

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.             Δεν ρολαβαίνουμε να ανοίξουμε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και αρχίζουν να μας ονούν τα αυτιά α τους βαρβαρισμούς με τους οοίους μας βομβαρδίζουν άνθρωοι της δημοσιογραφίας, του συνδικαλισμού και της ολιτικής, ολόκληρου του ολιτικού φάσματος:

- Η κυβέρνηση να ροχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις άμεσα.

- Κατ αρχήν να δούμε το ρεορτάζ.

- Οι μετοχές σήμερα  διαραγματεύονται σε υψηλά είεδα.

- Ο υουργός είε αλά ότι....

- Οι συνδικαλιστές διαφώνησαν κάθετα με τον υουργό.

- Ο συνάδελφος ιθανά να ήθελε να ει ότι.... 

- Ο υουργός είχε δηλώσει ροηγούμενα ως....

Τα ίδια, σε μικρότερη ίσως έκταση, διαβάζουμε και στον Τύο.

Πού θα σταματήσει το κακό αυτό; Μήως μας μέλλεται στην εόμενη βαρβαρική ειδρομή ν ακούσουμε: Πηγαίνει στις συνεδριάσεις της Βουλής ανελλιά, Ο αρχηγός τον μεταχειρίστηκε δυσμενά, Το κόμμα τον έχει ευνοήσει σκανδαλωδά, Τα κοιτάσματα εκμεταλλεύονται εντατικά;

 

2.             Μορεί τέτοια βάρβαρη γλώσσα να χρησιμοοιεί ο δημοτικιστής μας δημοσιογράφος (ολιτικός), όταν όμως χρειαστεί... θα θυμηθεί και τον  Ελύτη.

Δεν είναι αίθανο, σε κάοια εκδήλωση για τη γλώσσα,  να τον ακούσουμε: 

- να αρχίζει με τα ροσφιλή του: 

Κατ αρχήν, σας ευχαριστούμε ου ανταοκριθήκατε άμεσα στην ρόσκλησή μας να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή, ου στόχο έχει να τονίσουμε ως η γλώσσα μας δεν διαραγματεύεται τις ρίζες της και να ούμε αλά ότι όλοι εμείς διαφωνούμε κάθετα με τις αστήρικτες αόψεις ου ροηγούμενα έχουν εκφράσει κάοιοι, ιθανά κακόβουλα, ιθανά λόγω άγνοιας και  

- να τελειώνει με Ελύτη, κάως έτσι:

Η γλώσσα μας είναι αυτή ου τραγουδάει ο Ελύτης στο Άξιον εστί:

Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική. 

Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου, μὲ τὰ ρῶτα-ρῶτα Δόξα Σοι!

Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου, μὲ τὰ ρῶτα λόγια του Ύμνου!

Ας μας εμνέουν λοιόν κι ας μας καθοδηγούν άντα οι εξαίσιοι στοίχοι του οιητή!  

 

3.             Αν, όμως, η δημοτική μας γλώσσα είναι αυτή ου μας διδάσκουν οι δημοτικιστές δημοσιογράφοι και ολιτικοί, τότε:

- ας ξαναγράψουμε τη σχολική γραμματική, ου στραβά μαθαίνει στα αιδιά μας ως:  

- Οι μετοχές δεν διαραγματεύονται, όως... τα ετρελαϊκά κοιτάσματα δεν εκμεταλλεύονται.

- Τα ǹιθανά και ǹροηγούμενα δεν είναι ειρρήματα της δημοτικής, αλλά είθετα, ενώ τα αντίστοιχα ειρρήματα  είναι ǹιθανώς και ǹροηγουμένως.

- ας διορθώσουμε τα λεξικά μας, ου γράφουν ως τάχα:

- Άλλη είναι η σημασία του άμεσα και άλλη του αμέσως. Άμεσα είναι το αντίθετο του έμμεσα και σημαίνει α ευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση κανενός. Αμέσως σημαίνει χωρίς καθυστέρηση, τώρα.

- Το κατ αρχήν αντιστοιχεί στο λατινικό in principio και σημαίνει ως θέμα αρχής. Το κατ αρχάς σημαίνει στην αρχή, ρώτα α όλα.

- Η διαφωνία μορεί να είναι ǹλήρης, μερική, ριζική κ.λ.., όχι όμως... κάθετη.

- Αλά σημαίνει με αλό τρόο, με αλότητα, ενώ αλώς σημαίνει μόνο.

 

4.               Μροστά σ αυτήν την κακοοίηση της γλώσσας μας οι άνθρωοι του νεύματος σιωούν!

Γράφει και ξαναγράφει, για αράδειγμα, η Καθημερινή, ακόμα και σε κύρια άρθρα της: Η χώρα μας χρειάζεται άμεσα μεταρρυθμίσεις, Άμεσα στη Βουλή οι νόμοι για τους φόρους, Αόφαση άμεσα, Οι βουλευτές διαφώνησαν κάθετα κ.τ.τ.  

Και οι συνεργάτες της, οι ανειστημιακοί καθηγητές Χρ. Γιανναράς και Θ. Βερέμης, ο λόγιος, και αρχισυντάκτης της, Ν. Ξυδάκης κ.α., σιωούν και ανέχονται την  ασχήμια!

Μόνο κάοιοι αναγνώστες της κάου-κάου διαμαρτύρονται, μιλούν όμως σε ώτα μη ακουόντων.

Η νευματική και ολιτική ηγεσία του τόου δείχνει να έχει εκχωρήσει στα ΜΜΕ, την εξουσία να ορίζουν τους κανόνες γραφής και ομιλίας και να μας διδάσκουν ώς να μιλάμε και να γράφουμε τη γλώσσα μας.

Όταν λοιόν τα ΜΜΕ διδάσκουν γλώσσα, οι ολιτικοί, καθηγητάδες, λόγιοι ρέει να συμμορφώνονται!

 

5.             Ποια η ελίδα, όταν βλέουμε μια χώρα να έχει τόσο όμορφη γλώσσα, η γλώσσα αυτή να κακοοιείται τόσο βάναυσα και κανένας να μην κάνει τίοτα;