Λυούμαι, κε Πααχελά, για τη αγνόηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας αό την Καθημερινή!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Αό ένα ηλεκτρονικό μήνυμα φίλου, ου έλαβα στις 14 Φεβρουαρίου, ληροφορήθηκα ότι στην ηλεκτρονική έκδοση της "Καθημερινής" είχαν δημοσιευτεί σχόλια δικά μου για ένα άρθρο του κ. Χρήστου Γιανναρά με τίτλο "Mην εξουθενώνουμε το ήθος αυτοσεβασμού" ("Κ", 12.2.12).  

Άνοιξα τη σελίδα της ηλεκτρονικής Κ (μέχρι τότε, δεν είχα διαβάσει το άρθρο αυτό ούτε τα σχόλια ου το συνόδευαν) και διαίστωσα ότι:

- Στο εδίο Πείτε μας τη γνώμη σας. Σχόλια για το ως άνω άρθρο, είχαν δημοσιευτεί με την ένδειξη "Σχολίασε ο/η ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ" τρία σχόλια, το ρώτο στις 22:08:44 της 13ης Φεβρουαρίου, το δεύτερο στις 09:24:50 της 14ης Φεβρουαρίου και το τρίτο στις 09:40:46 της ίδιας μέρας.

- τα σχόλια αυτά ήταν αρμένα αό ένα άρθρο μου  με τίτλο Η Εκκλησία να ορθοτομήσει τον λόγον της αληθείας!, ου είχε δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ (www.antilogoi.gr) στις 5.2.2012 και αναδημοσιευτεί στο Διαδίκτυο.

2.        Εειδή εγώ κανένα σχόλιο δεν είχα στείλει στην Καθημερινή, εειδή το άρθρο μου είχε τεμαχιστεί άτσαλα, ροκειμένου τμήμα του να γραφεί ως  σχόλια, και εειδή δεν ήθελα να αρουσιάζονται ως σχόλια στο άρθρο του κ. Χρ. Γιανναρά (της 12ης Φεβρουαρίου) όσα στο δικό μου άρθρο (της 5ης Φεβρουαρίου) είχα γράψει για την ειστολή του Αρχιεισκόου, ενημέρωσα τον κ. Αλ. Πααχελά για το ερίεργο αυτό γεγονός, με την αράκληση: να γραφεί (στη θέση "Σχόλια") ότι τα "σχόλια" ου έχουν καταχωριστεί ως δικά μου δεν εστάλησαν αό μένα, αλλά ελήφθησαν αό το ως άνω άρθρο  μου με ρωτοβουλία του αρμόδιου συντάκτη της Κ (ίσως να έκανα λάθος, αλλά αυτό θεώρησα τότε ως το ιο ιθανό) ή, αλλιώς, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ολόκληρο το άρθρο αυτό.

            Η ενημέρωση του κ. Πααχελά έγινε με ηλεκτρονικό μήνυμα ου του έστειλα  στις 14 Φεβρουαρίου στις 16:29:26.

3.        Στις 18 τρέχοντος μηνός,  21:30 ερίου, εειδή η Καθημερινή είχε μέχρι τότε αγνοήσει το ζήτημα ου είχα θέσει στον διευθυντή της:

- έγραψα ως σχόλιο (στο εδίο Υοβολή νέου σχολίου) ότι τα τρία, ως ανωτέρω, συγκεκριμένα σχόλια με τη σημείωση της Κ "Σχολίασε ο/η ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ" δεν είχαν σταλεί αό μένα και ότι τα σχόλια αυτά είναι  αοσάσματα άρθρου μου  με τίτλο Η Εκκλησία να ορθοτομήσει τον λόγον της αληθείας!),

- άτησα το κουμί Αοστολή και

- είδα να εμφανίζεται το  μήνυμα Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί αφού εγκριθεί.  

4.        Περιέργως (;), το σχόλιό μου αυτό (ενημερωτική σημείωση και όχι σχόλιο, στην ουσία) δεν εγκρίθηκε και έτσι δεν δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή.

Τα σχόλια όμως για το άρθρο του κ. Χρ. Γιανναρά ου εγώ δεν έστειλα δεν έχουν αοσυρθεί, αλλά βρίσκονται ακόμα αναρτημένα με τη σημείωση Σχολίασε ο Ραφαήλ Μαϊόουλος!

Η Καθημερινή δηλαδή συνεχίζει να με εμφανίζει ως σχολιάζοντα άρθρο συνεργάτη της, αρότι δυο φορές την έχω ενημερώσει ότι τα σχόλια ου δημοσιεύει ως αοσταλέντα αό μένα δεν τα έχω στείλει εγώ!

5.        Λυούμαι, κε Πααχελά, για την αγνόηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και για τον τρόο με τον οοίο η εφημερίδα σας συμεριφέρθηκε σε έναν αναγνώστη της!