Με αφορμή την ҹαραγωγικότητα εργασίας του κ. Φούχτελ και τους τεμελχανάδες του Νότου του κ. Μουκάλα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Το φαινόμενο ολιτικοί αναλυτές της δημοσιογραφικής ελίτ, στρατευμένοι σε ιδεολογίες ή αγώνες (αντιμνημονιακούς –υέρ του ευρώ αλλά χωρίς τα Μνημόνια– ατριωτικούς, θρησκευτικούς κ.α.), να στηρίζουν τις αναλύσεις τους σε αλλοιωμένα, λιγότερο ή ερισσότερο, στοιχεία –δηλώσεις ή γεγονότα–δεν είναι δυστυχώς σάνιο.

Η εγκυρότητα της ανάλυσης και των συμερασμάτων τους είναι ανάλογα εκείνης του βαθμού (αν)ακρίβειας των στοιχείων στα οοία στηρίχτηκαν.

Που όμως ο ολίτης-αναγνώστης δεν είναι άντα εύκολο να εντοίσει.

Έτσι, και με τα άλλα γνωστά μέσα,  χειραγωγούνται αό τη δημοσιευμένη γνώμη οι ολίτες και έτσι διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, συχνά για κρίσιμα ζητήματα της δημόσιας ζωής.

Εύστοχα, σε μια φράση με δύο ομόηχες αγγλικές λέξεις, το είχε εισημάνει ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: The public opinion is formed by the published opinion! (Η κοινή γνώμη σχηματίζεται αό τη δημοσιευμένη γνώμη).

 

2.            Τρία μόνο κρούσματα, ως αράδειγμα.

 

(α)           Για τελμεχανάδες του Νότου ή για την ανάγκη αύξησης της αραγωγικότητας εργασίας μίλησε ο κ. Φούχτελ;

Η δήλωση του κ. Φούχτελ: Σύμφωνα με έρευνες 1.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα στη Γερμανία κάνουν τόση δουλειά όση 3.000 στην Ελλάδα. Οι χώρες - εταίροι της Ελλάδας ου χρηματοδοτούν αυτή την ροσάθεια ανόρθωσης θέλουν να ακούσουν ααντήσεις για το ώς μορεί να αυξηθεί η αραγωγικότητα των αασχολούμενων στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Τη δήλωση αυτή ο κ. Π. Μουκάλας, στο άρθρο του με τίτλο Οι Βόρειοι και οι Νότιοι (Καθημερινή, 16.11.12), την ενέταξε στα βόρεια στερεότυα (βλ. Φούχτελ) ερί τελμεχανάδων του Νότου!  

Αό οιο όμως σημείο της δήλωσής του ροκύτει, ότι ο κ. Φούχτελ αοδίδει τη χαμηλή ҹαραγωγικότητα των αασχολούμενων στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας στους τεμελχανάδες του κ. Μουκάλα; Και όχι στο αναοτελεσματικό management, την κακή οργάνωση, τον ανεαρκή εξολισμό, τις γνωστές σε όλους χρόνιες αθογένειες του δημόσιου τομέα της χώρας μας;

Δεδομένου ότι, όως ασφαλώς γνωρίζει και ο κ. Μουκάλας, η ҹαραγωγικότητα της εργασίας (η οσότητα ροϊόντος ου ένας εργαζόμενος αράγει σε ορισμένο χρονικό διάστημα) δεν εξαρτάται μόνο αό την εργατική ροσάθεια αλλά και αό  τη διεύθυνση (το management), την οργάνωση και  τον εξολισμό, και μάλιστα κυρίως α τα τελευταία.

 

(β) Μια μειοψηφική μερίδα της γερμανικής  άρχουσας τάξης ή η λειοψηφία των Γερμανών;

Ο κ. Στ. Λυγερός, σε άρθρο του με τίτλο Η κρίση στο Νότο και το Βερολίνο  (Καθημερινή, 10.6.12), έγραφε: Μια μειοψηφική μερίδα της γερμανικής  άρχουσας τάξης θεωρεί ότι είναι ροτιμότερο να διακινδυνεύσει την ειβίωση του ευρώ αό το να ληρώσει ένα λογαριασμό ου γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος.

Τρεις μέρες νωρίτερα (στις 7.6.12), η Καθημερινή ληροφορούσε τους αναγνώστες της: Την έξοδο της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη εάν ει όχι στα μέτρα λιτότητας ειθυμεί το 83% των Γερμανών σε δημοσκόηση ου μεταδίδει το τηλεοτικό δίκτυο ARD!

Η λειοψηφία των Γερμανών ήταν εκείνη ου  θεωρούσε ότι είναι ροτιμότερο να διακινδυνεύσει την ειβίωση του ευρώ αό (αυτό ήταν το ραγματικό γεγονός) και όχι μια μειοψηφική μερίδα της γερμανικής άρχουσας τάξη (το εφεύρημα του καλού δημοσιογράφου, ου βόλευε το ιδεολόγημά του!).

 

(γ) Τι ακριβώς είχε ει η κα Μέρκελ, σε συνέντευξή της στο BBC στις 26.3.12;

Οι κ.κ. Ν. Ξυδάκης και Στ. Λυγερός, με άρθρα τους με τίτλους Μέρκελ και ΔΝΤ εξηγούν το Μνημόνιο και Ακούγοντας τους Μέρκελ, Σόιμλε και Τόμσεν (Καθημερινή, 27.3.12 και 30.3.12, αντίστοιχα) ειχειρούσαν να ουν ως η κα Μέρκελ  άλλα έλεγε για την αραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη αλιότερα –ριν αό την ρόσφατη, τότε, υογραφή του δεύτερου Μνημονίου– και άλλα είχε ει μετά, στη συνέντευξή της στο BBC.

Ο ρώτος έγραφε: Λίγο μετά την ολοκλήρωση του PSI και την υογραφή του Μνημονίου ΙΙ, μαθαίνουμε αό τα ιο αρμόδια χείλη, το ραγματικό ολιτικό και οικονομικό λαίσιο εντός του οοίου στήθηκε και εκτελέστηκε το σχέδιο. Η καγκελάριος της Γερμανίας, σε χθεσινή συνέντευξή της στο BBC, βεβαιώνει ότι η έξοδος της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη θα αέβαινε καταστροφική για το ευρώ και την ίδια την Ευρωαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στην Ευρωζώνη είναι ολιτική αόφαση. Ο Ελληνας ολίτης ωστόσο θυμάται ότι ήδη αό τη νύχτα των Καννών, οι κ.κ. Μέρκελ και Σαρκοζί έθεσαν την Ελλάδα ρο του εκβιαστικού διλήμματος ευρώ ή δραχμή.

Και ο δεύτερος: Μέχρι ρότινος, η Μέρκελ, ο Σόιμλε και οι άλλοι του ευρωιερατείου καλλιεργούσαν με τις δηλώσεις τους την εντύωση ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα ριν εκδιωχθεί αό την Ευρωζώνη. Τώρα ου οι υογραφές έχουν μει και οι ψηφοφορίες έχουν ολοκληρωθεί (), τώρα ου η Ελλάδα έχει για τα καλά δεσμευθεί στον δρόμο της νέας δανειακής σύμβασης και του νέου Μνημονίου, η ρητορική του ευρωιερατείου άλλαξε. Η Μέρκελ και ο Σόιμλε δηλώνουν ότι η εκδίωξη της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη θα ήταν καταστροφική για το ευρώ κι ότι ουσιαστικά δεν ετέθη οτέ τέτοιο ζήτημα. Πότε έλεγαν την αλήθεια;.

Όοιος όμως έκανε τον κόο να εισκεφτεί την ιστοσελίδα του BBC, θα διάβαζε ότι η κα Μέρκελ είχε ει:

It would be a huge political mistake to allow Greece to leave. That is why we will be clear with Greece, we will say: If you want to be part of a common currency you have to do your homework but at the same time we will always support you. (Θα ήταν τεράστιο ολιτικό λάθος να ειτραεί η Ελλάδα να φύγει. Να γιατί θα είμαστε σαφείς με την Ελλάδα, θα της ούμε: Αν θέλετε να συμμετέχετε στο κοινό νόμισμα, ρέει να κάνετε την κατ οίκον εργασία σας αλλά κι εμείς συγχρόνως άντα θα σας στηρίζουμε).

Δήλον ότι, στη συνέντευξή της στο BBC στις 26.3.12, η κα Μέρκελ εανέλαβε όσα μονότονα μέχρι τότε έλεγε για την αραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και για τους όρους ου ααιτούνταν γι αυτό.

 

3.            Οι δημοσιογράφοι, ακόμα και οι ανήκοντες στη δημοσιογραφική ελίτ, ακόμα και  οι στρατευμένοι σε οοιαδήοτε ιδεολογία ή αγώνα, είναι υοχρεωμένοι αέναντι στην κοινωνία να αρουσιάζουν τα γεγονότα όως ακριβώς συμβαίνουν και τις δηλώσεις όως ακριβώς λέγονται ή γράφονται.

Και μετά, να κάνουν όοια σχόλια και όοιες αναλύσεις η συνείδησή τους, ή η στράτευσή τους, τους ειτρέουν ή τους ειβάλλουν.