Παραλανητικά τα διλήμματα Τσίρα

 

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών ο κ. Τσίρας δήλωσε: Την εόμενη Κυριακή θα γίνει το δημοψήφισμα ου δεν έγινε για το μνημόνιο.

Εαναφέροντας το δίλημμα ου ειχείρησε να θέσει ο κ. Γ. Παανδρέου τον Νοέμβριο 2011: Ναί ή όχι στα Μνημόνια. 

(α) Το δίλημμα αυτό είναι α-νόητο (δεν έχει λογικό νόημα) και αραλανά τους ολίτες.

Διότι τα Μνημόνια δεν είναι αυτόνομες συμφωνίες, δεν έχουν συναφθεί και δεν υφίστανται μόνα τους, αλλά συνδέονται άρρηκτα με τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις, με τα Λεφτά ου δίνονται στη Χώρα (με όρους ου συμφωνούνται στα Μημόνια).

Με αλά λόγια, δεν υάρχουν Μνημόνια χωρίς Λεφτά ούτε Λεφτά χωρίς Μνημόνια.

(β) Το ραγματικό δίλημμα, και το ερώτημα ου θα έρεε να τεθεί σε ένα τίμιο δημοψήφισμα, θα ήταν:  

Ναι ή όχι στο ακέτο Μνημόνια-Λεφτά;

Το ΝΑΙ θα σήμαινε: Δεχόμαστε το ακέτο Λεφτά-Μνημόνια, το διαραγματευόμαστε και τελικά, μετά αό διαραγματεύσεις, το συμφωνούμε με το άλλο μέρος.

Το ΟΧΙ θα σήμαινε: Αορρίτουμε το ακέτο Λεφτά-Μνημόνια και συνεχίζουμε, είτε μόνοι μας είτε ψάχνοντας να βρούμε άλλο συμφερότερο ακέτο Λεφτών-Μνημονίων.

                                                                                                                        

 2.          Ο ίδιος καθημερινά  μας βομβαρδίζει με διλήμματα σχετικά με την Ευρώη: Με την Ευρώη των λαών ή με την Ευρώη των τραεζιτών, της λουτοκρατίας, της λιτότητας,  της Μέρκελ, του ελλείμματος δημοκρατίας;

(α) Εδώ ρόκειται ροφανώς όχι για διλήμματα αλλά για χαμηλής οιότητας ροαγανδιστικά συνθήματα.

Το ραγματικό δίλημμα είναι: Ή με τη σημερινή Ευρώη, όως υόσχεται να την βελτιώσει καθένα τα δύο μεγαλύτερα ευρωαϊκά κόμματα (Ευρωαϊκό Λαϊκό, Σοσιαλιστών Δημοκρατών) ή με την Ευρώη ου υόσχεται ο κ. Τσίρας με την Ευρωαϊκή Αριστερά .

(β) Είναι γνωστό οια είναι η σημερινή Ευρώη και οιες οι ροτάσεις για το μέλλον της των δύο αυτών ευρωαϊκών κομμάτων, ου δεν αοβλέουν στην ανατροή αλλά στη μεταρρύθμιση των ευρωαϊκών θεσμών.           

Α την άλλη, ο κ. Τσίρας με την Ευρωαϊκή Αριστερά ροτείνει τα είσης γνωστά, αυτά του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ου, αν οτέ εφαρμόζονταν, η χώρα μας θα βρισκόταν όχι μροστά στη σημερινή αλλά σε ολύ χειρότερη λιτότητα και σε καταστροφή και ου, ευτυχώς για μας, δεν γίνονται αοδεκτά αό καμιά χώρα της Ευρώης.

 

3.           Παίρνουμε, αναγκαστικά, θέση στα διλήμματα ου βάζουν η ζωή και η ραγματικότητα, όχι στα κατασκευασμένα!