Για τον  όλεμο ου  το μιντιακό σύστημα έχει κηρύξει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ισχυρίζεται ως το μιντιακό σύστημα του έχει κηρύξει όλεμο.

Και εμείς αορούμε:

- Για οιον όλεμο εναντίον του μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όταν οι άνθρωοι του  μιντιακού συστήματος αοφεύγουν να θέσουν ερωτήματα ου θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση, όταν ειχειρούν ειμόνως να μας είσουν ως  μετασχηματίζεται σε κόμμα του κεντροαριστερού χώρου και όταν του φέρονται με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόο σε σχέση με τα άλλα κόμματα; (στις τηλεοτικές εκομές, ιδίως, η υέρ αυτού διαφορά στο ύφος τους αέναντι στους συμμετέχοντες, στον χρόνο του λόγου τους και στη δυνατότητα... διακοών του λόγου των άλλων  είναι ολοφάνερη).

- Μήως και η (αοκαλυτική) συνέντευξη ου ήρε ο Γ. Αυτιάς του ΣΚΑΪ αό τον Αλ. Τσίρα, στς 9.2.13, εντάσσεται στον όλεμο αυτό;

2.            Ερωτήματα ου το μιντιακό σύστημα αοφεύγει να θέσει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ:

- Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις με ροβλήματα σαν τα δικά μας, ακόμα κι αυτές ου δεν έχουν Μνημόνια, εφαρμόζουν μέτρα σαν τα μνημονιακά, ενώ και κυβερνήσεις χωρών εκτός Ευρώης (ΗΠΑ, Ρωσσίας, Κίνας κ.α) μας ζητούν να εφαρμόσουμε το συμφωνημένο Πρόγραμμα;

- Ποια κόμματα στην Ελλάδα, Ευρώη ή αλλού αοδέχονται τις αόψεις σας για κατάργηση του Μνημονίου κ.λ.., εκτός αό τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τη Χρυσή Αυγή και κάοια μικρά αριστερά κόμματα της Ευρώης;

- Ρωτήσατε τον Λούλα γιατί, αρότι αριστερός, εφάρμοσε τις  βάρβαρες νεοφιλελεύθερες ολιτικές του ΔΝΤ για να βγάλει τη Βραζιλία αό την κρίση;

- Γιατί δεν αρχίσατε την  αναζήτηση συμμαχιών αό τις ευρωαϊκές χώρες, με ρώτες τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά ειλέξατε τις ΗΠΑ και χώρες της λατινικής Αμερικής;

- Τί ααντάτε σ αυτούς ου λένε ως η Ευρωζώνη δεν θα δεχτεί την κατάργηση του Μνημονίου με συνέχιση της χρηματοδότησής μας (καθώς τότε την ίδια μεταχείριση θα αξίωναν και οι άλλες χώρες με μνημόνια κι αυτό θα οδηγούσε τελικά στη διάλυσή της) και ως, αν της τεθεί το δίλημμα, θα ροτιμήσει το μικρότερο γι αυτήν κακό, την οικειοθελή έξοδο της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη;

- Σε οια συγκεκριμένα μέτρα για την αναδιάρθρωση του κράτους και την ροσέλκυση εενδύσεων και σε οιες ιδιωτικοοιήσεις θα ροχωρούσατε και οια κλειστά εαγγέλματα θα ανοίγατε, αν γινόσασταν κυβέρνηση;

- Πώς ζητάτε εκλογές το συντομότερο δυνατό, ισχυριζόμενοι ότι είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, όταν, όως έχετε δημόσια ομολογήσει, δεν έχετε ακόμα καταλήξει σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα για την έξοδο της Χώρας αό την κρίση;

- Σχετικά με τη διαφθορά, δεν δικαιολογείτε το φακελάκι και δεν ροσφέρετε άλλοθι στους διεφθαρμένους υαλλήλους, όταν δηλώνετε:Όταν εξαθλιώνεις τον δημόσιο υάλληλο, ρέει να βρει ένα τρόο να ζήσει;

- Τι ααντάτε σ αυτούς ου λένε ότι με τη στάση σας οδηγείτε τη Χώρα στην αομόνωση και την αόλυτη καταστροφή, ενώ με την τήρηση του συμφωνημένου Προγράμματος ανάκαμψης υάρχει ελίδα να βγούμε αό την κρίση;

3.            Το  μιντιακό σύστημα ειχειρεί να μας είσει ως, με τα ταξίδια στη λατινική Αμερική, Γερμανία και ΗΠΑ, ο Τσίρας άλλαξε ρόσωο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μεταλλάσσεται σε κόμμα του κεντροαριστερού χώρου κ.τ.τ.  

Για αράδειγμα, ακούμε τον Π. Τσίμα του MEGA και των ΝΕΝ να αναφωνεί, μετά τη συνάντηση Τσίρα-Σόιμλε, σήμερα είναι μια καινούργια μέρα! (15.1.13), βλέουμε τον Α. Κωβαίο του ΒΗΜΑΤΟΣ να γράφει για στροφή 180 μοιρών (13.1.13), τον Ν. Ξυδάκη της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ να διαιστώνει Η οικοδόμηση ενός ισχυρού κεντροαριστερού όλου, φαίνεται να έφτει στους ώμους του ρώην μικρού, αριστερού ΣΥΡΙΖΑ (10.2.13), τον Δ. Οικονόμου του ΣΚΑΪ να διακρίνει  ένα διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα ταξίδια του Τσίρα (12.2.13)...

Και εμείς οι αφελείς διερωτώμαστε ώς γίνεται οι ανιχνεύοντες τη  μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να αραβλέουν:

(α) τα ρόσφατα είσημα κείμενά του (Πολιτική Αόφαση Κεντρικής Ειτροής 3.2.13, Διακήρυξη 2.12.12) ου ειβεβαιώνουν τις διακηρυγμένες στα ροηγούμενα (Εικαιροοιημένο Προεκλογικό Πρόγραμμα 1.6.12, Εκλογικό Πρόγραμμα 29.4.12) δεσμεύσεις του:

- να ακυρώσει τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους στη Βουλή,

- να εαναδιαραγματευτεί τις δανειακές συμβάσεις,

- να αντιμετωίσει το ενδεχόμενο αειλών ή εκβιασμών για διακοή της χρηματοδότησης, έξοδο αό το ευρώ κ.α. με όλα ανεξαιρέτως τα όλα, αναμετρούμενος ακόμη και με τη χειρότερη έκβαση, όως ήθελε να συμυκνώσει το σύνθημα ου χρησιμοοιήσαμε καμιά θυσία για το ευρώ ,

- να θέσει το τραεζικό σύστημα υό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του Δημοσίου,

- να  αναστείλει τις ιδιωτικοοιήσεις και να εαναφέρει υό δημόσιο έλεγχο τις ειχειρήσεις στρατηγικής σημασίας ου έχουν ιδιωτικοοιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοοίησης;

 (β) τις ολυληθείς συνεντεύξεις, άρθρα και δηλώσεις (αλαιότερες και ρόσφατες, αμέσως ρο και μετά τα ταξίδια Τσίρα), όου ο ρόεδρος και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ειμένουν στις δεσμεύσεις αυτές;

                  Πώς γίνεται να μην αντιλαμβάνονται ότι τυχόν αόειρα κάοιων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να τον αεμλέξουν αό τη μοιραία φαντασίωση  ΟΧΙ στο Μνημόνιο ΝΑΙ στο Ευρώ θα σημάνει τη διάσαση και τη συρρίκνωσή του;

4.            Πόλεμος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ήταν μήως και η  συνέντευξη ου ήρε ο Γ. Αυτιάς του ΣΚΑΪ αό τον Αλ. Τσίρα στις 9.2.13; (ου ολύ μας διασκέδασε με  τις χαριτωμένες  ερωτήσεις, τις ειδοκιμαστικές αναφωνήσεις του δημοσιογράφου στα λεγόμενα του κ. Τσίρα και τις εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις).

Οι  ερωτήσεις ου θαυμάσαμε;

- Είστε ικανοοιημένος, κε Πρόεδρε, αό το αοτέλεσμα ου έφερε ο κ. Σαμαράς, 18,5 δις ευρώ, ή εσείς θα λέγατε  Έχω ένα λαό ου υοφέρει, δώστε στον λαό αυτό μια ελίδα;

 - Στα ακίνητα, θα άρετε α αυτούς ου έχουν μεγάλη εριουσία για να δώσετε στους φτωχούς;

- Το Μνημόνιο ζητάει 4 δις, άλλα 2,5 δις θα ειβληθούν, οιος θα τα ληρώσει, κε Πρόεδρε;

- Ο Αλέξης Τσίρας λέει σήμερα στη μεσαία τάξη, ου αυτή τη στιγμή διαλύεται, μη φοβάσαι αό μένα, γιατί εγώ δεν θα σου βάλω ερισσότερους φόρους, έρχεται να ει στον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό  εγώ δεν θα σου μειώσω άλλο τη σύνταξη, αλλά θα στη συμληρώσω  και σ αυτόν ου αίρνει 580 ευρώ  έχεις ελίδες να άρεις μεγαλύτερο μισθό α την ολιτική μου;

Οι ειδοκιμαστικές αναφωνήσεις του δημοσιογράφου και οι αμοιβαίες φιλοφρονήσεις για τον διεξαχθέντα  διάλογο ου αολαύσαμε;

- Είναι ολύ σημαντικό αυτό ου λέτε, κε Πρόεδρε! Είναι σημαντική η σημείωσή σας!

- Πόσο δίκιο έχετε! Ο Ν. Ξυδάκης λέει στην  Καθημερινή σήμερα αυτό ου λέτε τώρα εσείς...

- Είμαι σκληρός αέναντί σας, αλλά αυτή είναι η θέση μου κε Πρόεδρε!

                  Τσίρας: Είναι ευχάριστο, γιατί αλλιώς θα ήταν μονόλογος!

- Είατε, εία, σε κάοια σημεία συγκρουστήκαμε με σφοδρότητα, σε κάοιες στιγμές ήρθαμε σε ίεση...!

                  Τσίρας: Αυτό ου κάναμε σήμερα, χωρίς στημένες ερωτήσεις...!

5.            Ο αντικειμενικός αρατηρητής διαιστώνει ως το μιντιακό σύστημα όχι μόνο δεν  έχει κηρύξει όλεμο στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά, αντιθέτως, του φέρεται ευνοϊκότερα α ό,τι στα άλλα κόμματα.