Πολιτικά ολισθήματα Δραγασάκη, Σταθάκη και άλλων της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Σε θεμελιώδη ολιτικά ζητήματα, οι κ.κ. Δραγασάκης, Σταθάκης και άλλοι της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζουν ροσωικές τους αόψεις ως θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

(α) Στο ερώτημα Ποιος φταίει για την κρίση, ο κ. Δραγασάκης, σε συνάντηση με αντιροσωεία γερμανών βουλευτών στις 26.3.14, ααντάει:

Ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς, τουλάχιστον στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε λήρη είγνωση ότι η κρίση είναι δική μας Αό αυτήν τη σκοιά ροσεγγίζουμε το ρόβλημα και όχι αό μια σκοιά η οοία θεωρεί ότι μας φταίνε οι ξένοι για το ρόβλημά μας .

Τα λέει αυτά, ενώ γνωρίζει ότι η είσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ου έχει αοφασιστεί στο Ιδρυτικό του Συνέδριο, είναι εντελώς διαφορετική!

Διαβάζουμε στην Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2013):

Στην Ελλάδα ειβάλλονται, με κυρίαρχο τον ρόλο της Γερμανίας στην ευρωαϊκή στρατηγική, αό την τρόϊκα της Ευρωαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ και της Ευρωαϊκής Κεντρικής Τράεζας, σκληρότατα μέτρα ου οδηγούν μεγάλα τμήματα του λαού σε ανθρωιστική κρίση.   

(β) Για το ζήτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν οι δανειστές μας δεν δεχτούν τις αόψεις του για τα υό διαραγμάτευση θέματα:

- Ο κ. Δραγασάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Ιδρύματος Rosa Luxemburg στις 20.3.14, λέει:

Η δική μου αάντηση στο Σχέδιο Β είναι η ροσφυγή στον λαό Εκλογές, ίσως, ροσφυγή στη Βουλή ή δημοψήφισμα, όλα είναι υό συζήτηση.

- Ο κ. Σταθάκης, στο Mega στις 15.3.14, δηλώνει κατηγορηματικά:  

Αυτή είναι η αόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αραμείνουμε στο ευρώ. Τελεία. Στο Τέξας το είε ο κ. Τσίρας ότι θα αραμείνουμε στο ευρώ, είναι αόφαση του συνεδρίου....

Ο καθένας τους λέει δηλαδή το δικό του, ενώ και οι δύο γνωρίζουν ότι η είσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ου έχει αοφασιστεί στο Ιδρυτικό του Συνέδριο, είναι εντελώς διαφορετική!

Διαβάζουμε στην Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2013):

Όως συμυκνώνει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ, αόλυτη ροτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αοτελεί η αοτροή της ανθρωιστικής καταστροφής και η ικανοοίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υοταγή σε υοχρεώσεις ου ανέλαβαν άλλοι, υοθηκεύοντας τη χώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωίσουμε τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα ου μορούμε να ειστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οοιαδήοτε εξέλιξη.

2.           Ο κ. Δραγασάκης, αμέσως μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει:

Βεβαίως και μετά το συνέδριο ο καθένας μορεί να έχει τις ιδιαίτερες ροσωικές αόψεις του και ο διάλογος μορεί να συνεχίζεται, οι θέσεις όμως ου δεσμεύουν όλους μας και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αοφάσεις ου το συνέδριο συλλογικά έλαβε. Οτιδήοτε έρα α' αυτό είναι ξένο ρος τη δημοκρατική και συλλογική κουλτούρα της Αριστεράς  (Τύος, 4.8.13).

3.            Μέχρις ότου καταφέρουν να την τροοοιήσουν, οι κ.κ. Τσίρας, Δραγασάκης, Σκουρλέτης, Πααδημούλης κ.α. ας κάνουν τον κόο, ριν αρχίσουν να μιλούν για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάζουν την Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού του Συνεδρίου.    

Κι ας μην ξεχνούν ως η Αόφαση αυτή δεσμεύει και τους ίδιους, όως συχνά τους θυμίζουν άλλοι συντροφοί τους, και ισχύει ως έχει γραφεί για όλα τα ακροατήρια, ελληνικά, ευρωαϊκά, υερατλαντικά 

4.            Οι αοφάσεις ου το συνέδριο συλλογικά έλαβε ρέει, ροφανώς, να αοτυωθούν με σαφήνεια και στο αναμενόμενο εικαιροοιημένο εκλογικό Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ααίτηση αυτή φαίνεται να ροκαλεί δυσκολίες στον κ. Δραγασάκη, υεύθυνου για την κατάρτισή του.

Δεν εξηγείται αλλιώς η τόση καθυστέρηση στην σύνταξη του Προγράμματος, ου κάθε τόσο ακούμε ως ολοκληρώνεται και θα είναι σύντομα στη διάθεση των ολιτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.