Για τις ειθέσεις  κατά των τεσσάρων δικαστικών και της Δικαιοσύνης

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Τις ρώτες μέρες του Οκτωβρίου γίναμε μάρτυρες μιας ανελέητης δημοσιογραφικής είθεσης κατά τεσσάρων δικαστικών, για την αόφασή τους να ειβάλουν εριοριστικούς όρους και όχι ροσωρινή κράτηση στους τρεις, αό τους έξι, κατηγορούμενους βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

                  Της ειθέσεως αυτής, είχε ροηγηθεί άλλη κατά της Δικαιοσύνης, με αρέμβαση του κ. Δ. Πααδημούλη στη Βουλή, δηλώσεις του σε ΜΜΕ και μήνυμά του στο Twitter και με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, για θύλακες της Χρυσής Αυγής μέσα στη Δικαιοσύνη ου ρέει να ξηλωθούν.

Ο ίδιος κοινοβουλευτικός Εκρόσωος του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά την αόφαση των ανακριτών και εισαγγελέων για τους τέσσερις κατηγορούμενους βουλευτές της Χ.Α., δίνοντας ρώτος τον τόνο, έστειλε το μήνυμα: Αν ήταν να τους αφήσουν ελεύθερους, ρος τι αυτό το σόου με τις χειροέδες; Η ολιτική-εικοινωνιακή διαχείριση αό την κυβέρνηση άσχει....

                  Μέρος ενός σόου, λοιόν, μια δικαστική αόφαση! Και συμμέτοχοι στο σόου οι τέσσερις δικαστικοί!

                 

2.            Τη σκυτάλη ήραν μετά συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, λάβροι κατά των τεσσάρων δικαστικών, αλλά και της Δικαιοσύνης, με ορυμαγδό ροσβλητικών αναφορών και λογικών και νομικών ανοησιών, με ειρωνίες και υονοούμενα

                  Ιδού, χωρίς σχόλια, ένα δείγμα αυτών ου, εί δύο εικοσιτετράωρα, ακούγαμε άναυδοι στα κανάλια:

- Τι νομίζουν ως είναι οι ανακριτές; Ότι είναι δάσκαλοι σε νηιαγωγείο, ενδεχομένως άντε και σε δημοτικό; Πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους;!

-  Κανείς αό τους δεκάδες δικαστικούς ου μίλησα δεν είε σε μένα ότι συμφωνεί με την αόφαση να μην ροφυλακιστούν!

-   Υάρχει αόλυτος αραλογισμός στην αόφαση των ανακριτών!

- Πότε είχε δίκιο η Δικαιοσύνη, όταν εξέδιδε το Πόρισμα Βουρλιώτη ή όταν δεν ροφυλακίζονταν οι Κασιδιάρης και οι άλλοι δύο;!

- Γιατί δεν τους ροφυλάκισαν, σε μια χώρα ου έχουμε συνηθίσει τις ροφυλακίσεις για ψύλλου ήδημα; Δεν σημαίνει κάτι αυτό;!

- Αυτό κινεί υοψίες κατά τη γνώμη σας ότι (η Χρυσή Αυγή) έχει ρόσβαση στη Δικαιοσύνη;!

 

3.           Το συμέρασμα της θλιβερής διημερίδας το ανακοίνωσε ο ρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με  δήλωσή του στο Euronews: Είναι αολύτως δικαιολογημένο το αίσθημα στην κοινή γνώμη ότι αυτή η δικαστική αόφαση δεν συνάδει με το ερί δικαίου αίσθημα.

                  Μα, κε Πρόεδρε, το Σύνταγμα της Χώρας ααγορεύει στους δικαστές να αοφασίζουν με βάση το ερί δικαίου αίσθημα (ή τα αισθήματα της κοινής γνώμης ή τη βούληση ή τις ροσδοκίες της κοινωνίας κ.λ..).

Αφού ρητά διατάσσει (άρθρο 87): Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υόκεινται ΜΟΝΟ στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Για σας τους ολιτικούς, όμως, δεν υάρχει τέτοια ααγόρευση. Συμφωνείστε  λοιόν, τα κόμματα, οιο κάθε φορά είναι το ερί δικαίου αίσθημα, νομοθετείστε ανάλογα, και τότε και οι δικαστικές αοφάσεις, ου εφαρμόζουν τους νόμους, θα συνάδουν κι αυτές με το ερί δικαίου αίσθημα.  

 

4.           Οι συγκεκριμένοι, με τα λεχθέντα τους στην τηλεόραση στο διήμερο της ντροής:

(α) Έδειξαν υβριστική συμεριφορά ρος τη Δικαιοσύνη, για αράδειγμα, με:

- (ρητορικές) ερωτήσεις για υοψίες ότι η Χ.Α. έχει ρόσβαση στη Δικαιοσύνη και

- ισχυρισμούς ότι δεκάδες ή εκατοντάδες (!) λειτουργών της κατέκριναν τους ανακριτές (για την αόφασή τους να ειβάλουν εριοριστικούς όρους και όχι ροσωρινή κράτηση στους τρεις κατηγορούμενους βουλευτές της Χ.Α.), όχι σε κάοιο δικαστικό Όργανο αλλά σε ιδιωτικές συνομιλίες με κάοιους συγκεκριμένους!

(β) Βάφτισαν κριτική τις ύβρεις, τις ροσβλητικές αναφορές, τις ειρωνίες, τα υονοούμενα, την αόδοση ροθέσεων (δείγμα της κριτικής αυτής στην αρ. 2). 

(γ) Υοβάθμισαν το μείζον στην αόφαση των τεσσάρων δικαστικών (το ότι υάρχουν βάσιμες ενδείξεις ενοχής των τριών βουλευτών της Χ.Α. για τα κακουργήματα για τα οοία κατηγορούνται) και εστιάστηκαν στο έλασσον (την ειβολή εριοριστικών μέτρων και όχι ροσωρινής κράτησης).

(δ) Εμφανίστηκαν αδιάβαστοι, να αγνοούν τον ρόλο και τις διαδικασίες ρονάκρισης και ανάκρισης, χωρίς τη στοιχειώδη γνώση των οοίων ουδείς σώφρων θα αοτολμούσε κριτική μιας ομόφωνης αόφασης τεσσάρων δικαστικών. 

(ε) Φάνηκαν να στοχεύουν στις ανάγκες τηλεοτικού εντυωσιασμού και όχι στη σωστή ενημέρωση.

Για αράδειγμα, αέφυγαν την αλή ανάγνωση των μόλις έντε γραμμών του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις ροϋοθέσεις της ροσωρινής κράτησης (αό την οοία θα φαινόταν καθαρά ως κανείς δεν μορεί να κρίνει αν οι ροϋοθέσεις αυτές ίσχυαν ή όχι στην ερίτωση των κατηγορούμενων βουλευτών της Χ.Α., αν δεν έχει γνώση της δικογραφίας).

 

5.           Κόμματα και ΜΜΕ δείχνουν να μην έχουν ακόμα αοφασίσει να σταματήσουν τις ειχειρήσεις χρησιμοοίησης της Δικαιοσύνης για κομματικούς ή άλλους λόγους.

Ας το αοφασίσουν τώρα.

Αλλιώς, ας ροστατεύσει η Δικαιοσύνη τον εαυτό της και την ευνομία στη Χώρα, όχι μόνο μη υοκύτοντας σε ιέσεις, αλλά και εφαρμόζοντας τον Νόμο, όοτε οοιοιδήοτε ειχειρήσουν να την χρησιμοοιήσουν για τους δικούς τους σκοούς!