Ρωτάμε τους δημοσιογράφους-διαμορφωτές της κοινής γνώμης

 (κες Τρέμη, Στάη, Χούκλη, κ.κ. Πρετεντέρη, Τσίμα, Χατζηνικολάου, Καμουράκη, Οικονομέα, Λυριτζή, Οικονόμου, Πααδάκη

και όοιον άλλο δημοσιογράφο θελήσει να ααντήσει...)

(του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου)

Α. Πώς μας ενημερώνουν για την κρίση κάοιοι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ

1. Διερωτώνται, ροβληματίζονται και ααντούν, κατά τις ειθυμίες τους, για ζητήματα για τα οοία έχουν αό καιρό δοθεί λήρεις και σαφείς  ααντήσεις:

(α) Ποιο είναι το έργο ου έχει αναλάβει  η κυβέρνηση Πααδήμου και ότε θα διεξαχθούν οι ρόωρες εκλογές;.

Λες και δεν έχουν διαβάσει την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας της 6ης Νοεμβρίου, ου αναφέρει ως το έργο της κυβέρνησης είναι η υλοοίηση των αοφάσεων του Ευρωαϊκού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου και ως οι εκλογές θα γίνουν αμέσως μετά την υλοοίηση των αοφάσεων του Ευρωαϊκού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου.

(β) Τα μέτρα θα ρέει να αρθούν αό την κυβέρνηση Πααδήμου ή αό την κυβέρνηση ου θα ροκύψει αό τις εκλογές;, Μορεί αυτή η κυβέρνηση να εφαρμόσει τα μέτρα, αφού δεν έχει λαϊκή εντολή;, Πώς θα τα εφαρμόσει ένα κόμμα ου δεν τα έχει στο ρόγραμμά του;.

Λες και δεν ξέρουν ότι τα μέτρα θα συμφωνηθούν κατά τις διαραγματεύσεις  κυβέρνησης Πααδήμου-Τρόικας και θα εφαρμοστούν αό τις μετά τις εκλογές κυβερνήσεις.

Λες και ιστεύουν ότι η Τρόικα θα μας δανείσει 130 δισεκ. ευρώ, χωρίς να ααιτήσει και να άρει, αό  τα κόμματα ου στηρίζουν την κυβέρνηση Πααδήμου, τις δεσμεύσεις εκείνες ου θα την είσουν ότι τα μέτρα ου θα συμφωνηθούν κατά τις διαραγματεύσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου θα εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές.

(γ) Γιατί η Τρόικα μας ειβάλλει κάθε τρεις μήνες μέτρα εί μέτρων; και ǹοιες θα είναι οι κόκκινες γραμμές των κομμάτων στις διαραγματεύσεις με την  Τρόικα για τα μέτρα;.

            Λες και δεν ξέρουν ότι ρόσθετα μέτρα ειβάλλονται, εειδή εμείς δεν εκληρώνουμε τις υοχρεώσεις ου έχουμε αναλάβει.

Λες και δεν ξέρουν ότι οι κόκκινες γραμμές θα μούν, δυστυχώς, όχι αό μας αλλά αό την Τρόικα και ότι  σ εμάς δεν αομένει, άλι δυστυχώς, αρά να τις δεχτούμε ή να τις αορρίψουμε (και να ψάξουμε τότε να βρούμε αλλού κάοιο καλύτερο ακέτο μέτρων-δανείου 130 δισεκ. ευρώ!).

2. Άλλα υοστηρίζουν σήμερα και άλλα αύριο.

(α) Δημοσιογράφος Α΄ στις 8.8.11: Το σωσίβιο ου μας έταξαν οι Ευρωαίοι εταίροι μας ριν αό λίγες ημέρες ήταν μάλλον το τελευταίο! Αλώς κερδίσαμε χρόνο για να ροχωρήσουμε στις αλλαγές ου ααιτούνται, ώστε να σταθούμε σύντομα ξανά όρθιοι στα όδια μας. Αν δεν το ράξουμε ούτε τώρα, αν κλωτσήσουμε και αυτή την τελευταία ευκαιρία, θα οδηγηθούμε στην λήρη και οριστική κατάρρευση. Στην οικονομική και ολιτική χρεοκοία!.

      Ο ίδιος δημοσιογράφος στις 14.11.11:υό υό τον κ. Πααδήμο κυβερνητική συνεργασία) ειδιώκει την αράταση και ιθανόν τη σκλήρυνση της μνημονιακής ολιτικής, ου μας οδήγησε μέχρι εδώ, και την κάμψη των αντιστάσεων, ου αυτή ροκαλεί!

(β) Δημοσιογράφος Β΄ στις 2.1.12: Μέσα στις μαύρες ρογνώσεις των ημερών εγώ διακρίνω και μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Εειδή για ρώτη φορά αό το 2009 η χώρα έχει μροστά της έναν σαφή οδικό χάρτη. Ενα σχέδιο, αν ροτιμάτε, το οοίο ροέκυψε κάτω αό το βάρος των εριστάσεων. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ροβλέονται η ροώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, η νέα δανειακή σύμβαση και η μείωση του χρέους με την ανταλλαγή ομολόγων. Με άλλα λόγια, η χώρα θα ειχειρήσει να εξασφαλίσει ένα λαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας για κάοια χρόνια. Η κυβέρνηση ου θα ροκύψει αό αυτές τις εκλογές θα αναλάβει με νωή λαϊκή εντολή να διαχειριστεί μια νέα και ιο σταθερή κατάσταση. Με άλλα λόγια, και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, την Πρωτομαγιά του 2012 και σε τέσσερις μήνες αό σήμερα μορούμε να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.Η χώρα βεβαίως θα εξακολουθεί να γονατίζει αό το χρέος, την ύφεση, την ανεργία και τους φόρους - αυτά δυστυχώς δεν αλλάζουν αό τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά θα έχει αοκτήσει μια βιώσιμη ροοτική - ό,τι ακριβώς αναζητεί εδώ και μία διετία.

     Ο ίδιος δημοσιογράφος στις 3.1.12: Διότι ο δρόμος δεν είναι μονόδρομος κι αυτό ου αρουσιάστηκε ως μονόδρομος αλώς βούλιαξε την Ελλάδα. Θα κάνουμε κάτι άλλο; Θα άμε διαφορετικά; Θα διαμορφώσουμε ένα καινούργιο λαίσιο, μια νέα ολιτική; Να μη βαφτίζουμε μονόδρομους τους γκρεμούς. Και στο κάτω κάτω, αν κάοιοι θεωρούν λύση τον χορό του Ζαλόγγου, δεν χρειάζεται να στείλουμε την Εθνική Ελλάδος. Ας χορέψουν μόνοι τους.

3. Ανακαλύτουν... συνωμοσίες των δανειστών μας και των εγχώριων συνοδοιόρων τους.

Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται ήδη σε λήρη εξέλιξη σχέδιο οδηγέτησης των ολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας, αό τους δανειστές μας και τους εγχώριους συνοδοιόρους τους... Η στόχευση είναι αλή. Ειθυμούν και ειδιώκουν με όλους τους τρόους την αράταση του βίου της κυβέρνησης Πααδήμου, ώστε να κλειδώσει η οικονομική ολιτική ου θα εφαρμοσθεί τουλάχιστον μέχρι το 2015, μας ενημερώνει με άρθρο του γνωστός δημοσιογράφος.

            Μα, αγαητέ δημοσιογράφε, δεν έχεις αντιληφθεί ως έχει ήδη συμφωνηθεί αό τα τρία κόμματα (στις συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) η οικονομική ολιτική ου θα εφαρμοσθεί τουλάχιστον μέχρι το 2015 να κλειδώσει κατά τη θητεία της κυβέρνησης Πααδήμου;

4. Δεν υοστηρίζουν εαρκώς την ααίτηση των ολιτών για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στα  μέτρα (για φορολογία και μισθούς/συντάξεις) και για ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ θυσίας (αό την ηγεσία του τόου).

(α) Δεν ασκούν τη δέουσα αυστηρή κριτική αέναντι στους ολιτικούς ου δείχνουν να μην έχουν διάθεση να τα βάλουν με τη φοροδιαφυγή και εμφανίζονται να αντιδρούν σε ροσάθειες άλλων ου θέλουν να την ολεμήσουν.   

Μιλούν βεβαίως για την ανάγκη άταξης της φοροδιαφυγής και τιμωρίας των φοροφυγάδων, μόλις όμως ροταθεί κάοιο συγκεκριμένο μέτρο (μείωση αφορολόγητου ορίου, κριτήρια διαβίωσης, κατάλογος μεγάλων φοροφυγάδων, έλεγχος των καταθέσεων των ολιτικών στο εξωτερικό), αρχίζουν αμέσως την αντίσταση με τις γνωστές δικαιολογίες (την αδικία ή την αναοτελεσματικότητα του μέτρου, τα ροσωικά δεδομένα, το άκαιρο της εφαρμογής του).

(β) Αναφέρονται στα μέτρα λιτότητας ως οριζόντια μέτρα, σανίως ως άδικα. ς εώδυνα (για όλους γενικώς) και όχι ως εξοντωτικά για τους φτωχούς, οδυνηρά για τους λιγότερο φτωχούς, δυσβάστακτα για τους ευορότερους και ανύαρκτα για τους λουσιότερους.  

Βάζουν στο ίδιο τσουβάλι λούσιους και φτωχούς και δεν ασχολούνται οτέ με το όσα μένουν μετά το οριζόντιο κόψιμο μισθών/συντάξεων.

Με οριζόντια  μείωση 25%, στους μισθωτούς/συνταξιούχους των 3.000 ως 10.000  μένουν 2.250 ως 7.500 , ενώ σ ΕΚΕΙΝΟΥΣ των 500 ως 1.000 δεν τους μένουν αρά 375 ως 750 !

ΕΚΕΙΝΟΙ, λοιόν, και Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΝ ΑΝΕΡΓΝ δεν αντέχουν άλλο, όχι εσείς κι εμείς, κύριοι δημοσιογράφοι των αό τηλεοράσεως θρήνων και του μαζί εινάμε !

(γ) Δεν ροβάλλουν τη σοβαρή ανάγκη να υάρξει ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΣΙΑΣ (όχι μείωση αοδοχών με το γενικής εφαρμογής οριζόντιο οσοστό, ή κάτι ερισσότερο) αό την ολιτική, οικονομική, δημοσιογραφική, εκλησιαστική ηγεσία του τόου (και ιδιαίτερα αό εκείνη με τις δεκάδες ακίνητα και τις καταθέσεις των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ).  

5. Διατυώνουν συνήθως τον κατά του μνημονίου λόγο τους με αοριστολογίες ή κοινοτοίες και με ροαγανδιστικά ή λαϊκίστικα συνθήματα και βαρύγδουες ή σκωτικές/ ααξιωτικές εκφράσεις:

(Ο τόος χρειάζεται) μια νέα ολιτική, ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάτυξης, ένα άλλο υγιές και αραγωγικό μοντέλο, ένα ριζικό νοικοκύρευμα, μια σφαιρική ολιτική, βιώσιμη ανάτυξη, στροφή στην ραγματική οικονομία, αξιοοίηση των συγκριτικών μας λεονεκτημάτων...

Αυτοί οι κύριοι της Τρόικας έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τον τόο, Η Τρόικα μας εκβιάζει, Η Τρόικα μας ειβάλλει εριορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας, (Είμαστε) με τους δανειστές ή με την Ελλάδα;, οι φοβισμένες κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, ο φίλος σου ο Πωλ, ο ώς τον λένε της Τρόικας...

Β. Εειδή με όλα αυτά έχουμε μερδευτεί και βρισκόμαστε σε σύγχυση  ρωτάμε τους δημοσιογράφους ου διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, τις  κες Τρέμη, Στάη, Χούκλη και τους κ.κ. Πρετεντέρη, Τσίμα, Χατζηνικολάου, Καμουράκη, Οικονομέα, Λυριτζή, Οικονόμου, Πααδάκη αλλά και όοιον άλλο δημοσιογράφο θελήσει να ααντήσει:

Τι μας ροτείνετε τελικά;

Το ανέφικτο Ναι στην αραμονή μας στην Ευρωζώνη αλλά όχι στα μέτρα (όως θα ααιτηθούν μετά τις διαραγματεύσεις με την Τρόικα), το εφικτό Ναι και στα δύο (αραμονή στην Ευρωζώνη και μέτρα όως θα ααιτηθούν μετά τις διαραγματεύσεις), ή το καταστροφικό Όχι στην αραμονή μας στην Ευρωζώνη;