Σαφείς ροτάσεις, όχι συνθήματα

 

Ειστολή ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 9.9.2022

 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΝ. ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην Γενικός διευθυντής Οικονομικού ΔΕΗ

09.09.2022 22:00

 

Κύριε διευθυντά, 

 

1.             Τους ισχύοντες σήμερα νόμους για την ǹροστασία της ελευθερίας της ανταόκρισης και εικοινωνίας, τη διασφάλιση του αορρήτου των εικοινωνιών, την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Υηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) κ.λ., τους έχουν ροτείνει στη Βουλή υουργοί έντε κυβερνήσεων:

 

Της κυβέρνησης Ανδρέα Παανδρέου οι Α. Πεονής, Γ. Κουβελάκης, Κ. Σκανδαλίδης, Στυλιανός Πααθεμελής, Ευ. Βενιζέλος κ.α. (Ν. 2225/1994 Για την ροστασία της ελευθερίας της ανταόκρισης και εικοινωνίας και άλλες διατάξεις).

 

Της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Σημίτη οι Φ. Πετσάλνικος, Κ. Σκανδαλίδης, Μ. Χρυσοχοΐδης κ.ά. (Ν. 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Αορρήτου των Εικοινωνιών).

 

Της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή οι Σ. Χατζηγάκης, Πρ. Παυλόουλος κ.α. (Ν. 3649/2008 Εθνική Υηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις).

 

Της κυβέρνησης Αλέξη Τσίρα οι Σταύρος Κοντονής, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Νικόλαος Παάς κ.α. (Ν. 4531/2018, άρθρο 25 αρ. 2 και 3 του Μέρους ΙΙΙ Αλλες διατάξεις αρμοδιότητας υουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωίνων Δικαιωμάτων).

 

Της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη οι Κωνσταντίνος Τσιάρας, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, Μαυρουδής Βορίδης, Γεώργιος Γεραετρίτης, Κυριάκος Πιερρακάκης κ.α. (Ν. 4622/2019, Μέρος Δ κεφ. Γ Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, άρθρα 82-103 και Ν. 4790/2021 άρθρο 87 Τροοοίηση της αρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Αορρήτου των Εικοινωνιών).

 

2.             Τους νόμους αυτούς των έντε κυβερνήσεων και των, άνω αό δεκαέντε, υουργών τους είναι υοχρεωμένα να τηρούν τα στελέχη της ΕΥΠ.

 

Τα στελέχη της ΕΥΠ δεν είναι αρμόδια να αοφασίζουν αν κάοια διάταξη των νόμων αυτών είναι ή δεν είναι σύμφωνη με τα ροβλεόμενα αό το Σύνταγμα της Ελλάδας ή τη νομολογία ευρωαϊκών δικαστηρίων.

 

Για το ζήτημα αυτό αρμόδιοι είναι οι ολιτικοί και τα ολιτικά κόμματα ου υοχρεούνται:

 

– Να υοδείξουν οιες συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις (νόμος, άρθρο, αράγραφος) δεν είναι σύμφωνες με οιες συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο, αράγραφος).

 

– Να ροτείνουν στη Βουλή τα κείμενα των διατάξεων ου θα αντικαταστήσουν τις μη σύμφωνες με το Σύνταγμα ισχύουσες διατάξεις.

 

3.             Το ερώτημα είναι γιατί οι άνω αρμόδιοι, στις τόσες μέχρι σήμερα τροοοιήσεις του Ν. 2225/1994, δεν εριέλαβαν καμία τροοοίηση για τα ζητήματα ου αυτές τις μέρες ροβάλλουν.

 

Και σήμερα ακόμα, κόμματα και ολιτικοί δεν έχουν κάνει γνωστές συγκεκριμένες ροτάσεις τους για τη διόρθωση των αδυναμιών του νομοθετικού λαισίου στη διασφάλιση του αορρήτου των εικοινωνιών και τη λειτουργία της ΕΥΠ.

 

Αντί συγκεκριμένων ροτάσεων μόνο συνθήματα, γενικολογίες και ευχολόγια ακούμε!

Αναμένουμε λοιόν.