Φτάνει ια!

Σταματήστε να βρίζετε τους δικαστές και να τους αοδίδετε ҹροθέσεις!

 (του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου)

 

1.         Ο εισαγγελείς στους οοίους είχε ανατεθεί η έρευνα των καταγγελιών για αυθαίρετη αναθεώρηση του ελλείμματος του 2009 αό την ΕΛΣΤΑΤ, το φθινόωρο 2010, έκριναν ότι έρεε να σταματήσουν την έρευνα και να διαβιβάσουν αμελλητί τον φάκελο της υόθεσης στην ροϊστάμενη αρχή τους, όταν, κατά τη γνώμη τους, ροέκυψαν στοιχεία τα οοία σχετίζονται με υουργούς της τότε κυβέρνησης, ροκειμένου η ροϊστάμενη αρχή τους να αοφασίσει αν ο φάκελος της υόθεσης θα διαβιβαστεί ή όχι στη Βουλή.

Στην ράξη αυτή των εισαγγελέων αντέδρασαν με οργή ο εκρόσωος τύου του ΠΑΣΟΚ Π. Μεγλίτης και οι υουργοί Γ. Παακωνσταντίνου, Δ. Ρέας, Α. Λοβέρδος, Μ. Ξενογιαννακοούλου, Α. Διαμαντοούλου και Μ. Χρυσοχοϊδης, με τις γνωστές, αό ανόητες ως υβριστικές, δηλώσεις τους.

2.         Ρωτάμε τους κ.κ. Μεγλίτη, Παακωνσταντίνου, Ρέα, Λοβέρδο, Χρυσοχοϊδη και τις κες Ξενογιαννακοούλου και Διαμαντοούλου:

(α) Tι αραάνω αό το καθήκον τους, σύμφωνα με ρητή ειταγή του Συντάγματος (άρθρο 86, αρ. 2, εδάφ. β), έραξαν οι εισαγγελείς, διαβιβάζοντας αμελλητί τον φάκελο της υόθεσης ΕΛΣΤΑΤ στην ροϊστάμενη εισαγγελική αρχή και διατυώνοντας την ρότασή τους, ροκειμένου αυτή να αοφασίσει αν θα στείλει τον φάκελο στη Βουλή ή όχι;

Αλήθεια, γιατί δεν ααιτείτε και σήμερα, οι εισαγγελείς ου διεξήγαγαν την έρευνα (και όχι η ροϊστάμενη αρχή τους)  να αοφασίσουν αν θα ρέει να διαβιβαστεί ή όχι στη Βουλή ο φάκελος της ΕΛΣΤΑΤ, όως ααιτούσατε το Φθινόωρο 2008 για την υόθεση Βατοεδίου, σούρνοντας, τότε, τα μύρια όσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά, ου δεν συμφωνούσε μαζί σας;

Ή μήως αρέλκει λέον οοιαδήοτε αόφαση της ανώτερης  εισαγγελικής αρχής για το αν η ρόταση των εισαγγελέων είναι θεμελιωμένη ή όχι (και συνακόλουθα αν ο φάκελος της υόθεσης θα διαβιβαστεί ή όχι στη Βουλή) αφού το έχετε ήδη αοφασίσει εσείς, οι ενδιαφερόμενοι, κρίνοντας την ιδίαν υμών υόθεση;  

(β) Είναι ηθικό, και ολιτικά σωστό, να αοδίδετε ҹροθέσεις και σκοιμότητες στους εισαγγελείς, λέγοντας ότι γίνεται ροσάθεια να εξαφανιστεί αό ροσώου ολιτικής γης ο Γ. Παανδρέου,  αυτά ου γίνονται και με τον τρόο ου γίνονται αό τους συγκεκριμένους εισαγγελείς κρύβουν αό νομική ιδεοληψία έως ολιτικό αιχνίδι, το ρόβλημα και οι ρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή είναι ο τρόος με τον οοίο λειτουργούν οι εισαγγελείς και μιλώντας για άσκοες και άτοες ενέργειες, ҹερίεργο χρόνο ου εέλεξαν, αθεμελίωτη ρόταση;

Αυτά ου μόλις ριν αό ένα μήνα λέγατε (η Δικαιοσύνη ρέει να εφαρμόζει τον Νόμο με τον ίδιο τρόο για όλους κ.λ..), ααντώντας σε αιτιάσεις για την αόφαση ροφυλάκισης του ηγουμένου της Μονής Βατοεδίου και τον χρόνο ου είχε εκδοθεί (μετά τη συνάντησή του με τον ρωθυουργό της Ρωσσίας Πούτιν και λίγο ριν αό τα Χριστούγεννα), ισχύουν και για την ρόσφατη αόφαση των εισαγγελέων για την ΕΛΣΤΑΤ ή όχι;

Μας ερνάτε για τόσο ηλίθιους, ώστε να ιστέψουμε ως τις κακές ροθέσεις τις έχουν οι εισαγγελείς και τις καλές εσείς οι ολιτικοί;

(γ) Γιατί, κε Μεγλίτη, μας αραλανάτε, μερδεύοντας στη δήλωσή σας δύο διαφορετικές υοθέσεις; Δεν γνωρίζετε ότι άλλη είναι η υόθεση των καταγγελιών των δύο εισαγγελέων ου αρχειοθετήθηκε και άλλη η υόθεση της ΕΛΣΤΑΤ;

(δ) Δεν έχετε ακόμα καταλάβει ότι έχουμε λέον μάθει καλά ώς αίζεται το αιχνίδι σε βάρος των δικαστών, κάθε φορά ου οι αοφάσεις τους δεν σας βολεύουν;

- Με ύβρεις ου βαφτίζονται κριτική και με διάλογο χωρίς γνώση των στοιχείων της υόθεσης, στο όδι, στα ρωϊνά ή βραδυνά τηλεδικεία, συνήθως μεταξύ ημιμαθών, αδιάβαστων, κακόιστων, ιδιοτελών

- Με ανοίκειους χαρακτηρισμούς για τους δικαστές (είορκοι, κομματικές μαριονέτες, δικαστές ου εκτελούν τα σχέδια ου σχεδιάζονται σε κομματικά υόγεια, δικαστές ου χρησιμοοιούνται ως νομικό λυντήριο σκανδάλων...).

- Με υονοούμενα για κομματισμό και με αόδοση ροθέσεων.

[- Δικαστικό ραξικόημα δεν χαρακτηρίστηκε, το 2007, η μη ανακήρυξη αό τον Άρειο Πάγο της Φ. Γεννηματά λόγω κωλύματος εκλογιμότητάς της;  

- ς αορρέουσα αό συγκεκριμένη ιδεολογική ροσέγγιση συγκεκριμένης κατεύθυνσης και ολισθηρό ισωγύρισμα ου κινείται σε ακροδεξιά λογική, δεν χαρακτηρίστηκε η αόφαση του Δ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε ου κήρυξε αντισυνταγματικό τον ν. 3838/2010–εειδή, κατά την κρίση των δικαστών, αντέβαινε σε εννέα άρθρα του Συντάγματος;

- Για έλλειψη αυτοσεβασμού των δικαστών του Αρείου Πάγου και σεβασμού της κοινωνίας ρος αυτούς δεν μίλησε, τον Αρίλιο 2011, ο τότε υουργός Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης, εειδή η Ολομέλεια αέρριψε το αίτημά του για ακύρωση της αόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου να μη θέσει σε ροσωρινή αργία τον ανακριτή Ν. Ζαγοριανό;]. 

Σε οια ευνομούμενη χώρα δεν θα γινόταν σεισμός και δεν θα είχαν εξαφανιστεί αό την ολιτική ζωή εκείνοι ου θα τολμούσαν να εκστομίσουν τέτοιες ύβρεις και  υαινιγμούς κατά δικαστών;

3.      Είναι ολύ να ααιτήσουμε:

- Οι έλληνες ολιτικοί να συμεριφέρονται αέναντι στους δικαστές όως συμεριφέρονται οι ολιτικοί όλων των ευνομούμενων χωρών;

         [Έχουμε δεί τον ρόεδρο Κλίντον να τιμωρείται ε χρηατικό ρόστιο αό δικαστή Δικαστηρίου χαμηλού βαθμού για ασέβεια ρος το Δικαστήριο, τον Αλ Γκορ να χάνει την ροεδρία των ΗΠΑ με αόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον ρωθυουργό Μλερ να ανακρίνεται αό αστυνοικούς μετά αό δικαστική αόφαση, βρεττανούς βουλευτές να τιμωρούνται αό δικαστές για αράλειψη δηλώσεων διαφόρων (μικρο)οσών στις φορολογικές τους δηλώσεις, τον ρωθυουργό Βιλέν να ανακρίνεται αό δικαστές, τον ρόεδρο Σιράκ, τον ρωθυουργό Αντρεότι, τον ρόεδρο Κατσάβ, τον ρωθυουργό Όλερτ να δικάζονται αό δικαστές

         Και δεν έχουμε δεί κανέναν  α αυτούς να αμφισβητεί τις ροθέσεις των δικαστών, να εκφράζεται ανοίκεια γι αυτούς, να τους υβρίζει ή να  τους ειρωνεύεται.]

- οι δικαστές να αοφασίζουν ε οναδικό γνώονα τον Νόο και τη συνείδησή τους, αγνοώντας ǹροσδοκίες ολιτικών ή ΜΜΕ, ολιτικές σκοιότητες, το κοινό αίσθημα, δηοσκοήσεις κ.τ.τ.; 

- οι ολιτικοί και τα ΜΜΕ να ην αναένουν αό τους δικαστές να ικανοοιούν τις δικές τους ǹροσδοκίες, αλλά να αοδέχονται τις αοφάσεις των Δικαστών, είτε είναι υέρ είτε εις βάρος τους, χωρίς τα συνήθη, ανάλογα με την ερίτωση, εαινετικά ή εικριτικά σχόλια;