Υέρ ή κατά των ρόωρων εκλογών;

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 7.9.09)

 

 

Εξέληξαν ο διευθυντής της Καθημερινής κ. Αλ. Πααχελάς και ο κ. Π. Μανδραβέλης για τη χρονική στιγμή ου διάλεξαν για να κάνουν γνωστές τις αντιρρήσεις τους για τη διεξαγωγή εκλογών το φθινόωρο: όχι έγκαιρα, ριν αό την ανακοίνωση της ρωθυουργικής αόφασης, αλλά ολύ αργά, αμέσως μετά α αυτήν (στις 2 Σετεμβρίου αό τον ΣΚΑΪ και στις 3 και 4 Σετεμβρίου αό την Κ).

Μέχρι τότε, όλους αυτούς τους μήνες  ου κράτησε η εκλογολογία, δεν είχαμε δει στην Κ κάοιο κείμενο, δικό τους ή άλλου συνεργάτη της εφημερίδας, με ειχειρήματα εναντίον των ρόωρων εκλογών (με εξαίρεση το κύριο άρθρο της Κυριακής 30.8.09, ου ήρθε ολύ αργά – δύο μέρες ριν την είσημη ρωθυουργική ανακοίνωση – και ου ҹρότεινε τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών και εξωκοινοβουλετικών, ҹροτρέοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιολίτευσης να συναινέσει σ αυτή τη λύση).

 

Αντίθετα, τόσο αό άρθρα όσο και αό το ρεορτάζ της Κ είχαμε αντιληφθεί ότι η εφημερίδα αρότρυνε τον ρωθυουργό να αοφασίσει είτε ανασχηματισμό είτε εκλογές αμέσως, και μάλιστα με ειχειρήματα ακριβώς εκείνα ου ρόβαλε ο ρωθυουργός κατά την ανακοίνωση της αόφασής του για τις εκλογές:

- Το κύριο άρθρο της στις 22.8.09 ειχειρηματολογεί υέρ των εκλογών:

Η συνέχιση της σημερινής ολιτικής αβεβαιότητας δεν μορεί να συνεχιστεί εί μακρόν. Τα δημοσιονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η κρίση είναι μεγάλη και ειδεινούμενη, ενώ μείζονα θέματα αναμένουν τις λύσεις τους.

Ηλθε η ώρα ο ρωθυουργός να άρει τις αοφάσεις του, καθώς είναι σαφές ως το ΠΑΣΟΚ αοκλείεται να συναινέσει στην αό κοινού είλυση των ροβλημάτων και θα ροκαλέσει αναγκαστικά εκλογές την εόμενη άνοιξη.

Ο τόος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Και αυτό μορεί να γίνει με δύο τρόους: την ανάδειξη, το φθινόωρο, μιας νέας κυβέρνησης με νωή εντολή ή έναν τελευταίο ανασχηματισμό ου θα συγκροτήσει μια λειτουργικότερη κυβέρνηση σε θέση μάχης για τις εκλογές της άνοιξης.

Η όοια αόφαση όμως ρέει να ληφθεί άμεσα γιατί η αράταση της αβεβαιότητος λειτουργεί καταστροφικά για τη την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους

- Το κύριο άρθρο της στις 28.8.09 εαναλαμβάνει:

Ο τόος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση για να χειρισθεί τα δύσκολα ου έρχονται. Είτε με μια νέα κυβερνητική ομάδα υό τον τον Κ. Καραμανλή έως τον Μάρτιο είτε με άμεσες εκλογές ου θα αναδείξουν μια κυβέρνηση με νωή εντολή. Η διακυβέρνηση σε αναμονή διαρκείας, άντως, δεν είναι λύση

- Ο κ. Π. Μανδραβέλης στις 1.9.09 ροσθέτει: 

Η δημιουργία ροεκλογικού κλίματος άντα δημιουργεί δυναμική, ώστε το ολιτικό σύστημα να οδηγηθεί εκόν-άκον στις εκλογές (...).

Ετσι δυσχεραίνεται ακόμη ερισσότερο το έργο της κυβέρνησης και (...) γίνεται λέον ακατόρθωτη οοιαδήοτε άσκηση ολιτικής. Χρειάζεται η ανανέωση της λαϊκής εντολής για να ροχωρήσουν ακόμη και τα ιο αλά ράγματα....

Η διαρκής εκλογολογία δημιουργεί και εικοινωνιακή ίεση στην κυβέρνηση (...). Ετσι, στο τέλος η εκλογολογία αοδεικνύεται μια αυτοεκληρούμενη ροφητεία.

 

Κάοια εξήγηση ασφαλώς θα υάρχει και οι αναγνώστες της Κ θα το εκτιμούσαν αν την μάθαιναν.