Γιατί είναι έωλες οι τρεις αιτιάσεις κατά του υοχρεωτικού εμβολιασμού

των υγειονομικών κ.λ.

 

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου     ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ  28.7.2021

 

Αιτίαση 1η:     Να είσουμε τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν με την ειθώ, όχι με τιμωρίες και δωράκια.

 

(α) Μόνο με την ενημέρωση (με ειχειρήματα) είναι αδύνατο να ειστούν να εμβολιαστούν, μέσα σε δυο μήνες, όλοι αυτοί ου δεν έχουν ακόμα ειστεί, αρότι εί μήνες καθημερινώς:

- ενημερώνονται για όλα τα ζητήματα του εμβολιασμού αό τα αρμόδια ιατρικά και διοκητικά Όργανα και τους γιατρούς όλου του κόσμου, με ανακοινώσεις, οδηγίες, συζητήσεις  στα ΜΜΕ κ.α.

- βλέουν την ραγματικότητα: Παγκοσμίως, εξ αιτίας της ανδημίας, εκατομμύρια συνανθρωοί μας βασανίζονται αό τον ιό ή/και χάνονται, εκατομμύρια χάνουν τις δουλειές τους, η οικονομία δοκιμάζεται σκληρά,

- ακούν τους γιατρούς να λένε: Ο αγώνας κατά του ιού είναι σήμερα αγώνας ταχύτητας. Ή εμείς θα ρολάβουμε να νικήσουμε τον ιό ή ο ιός θα ρολάβει να νικήσει εμάς.

 

(β) Για να ειστούν να εμβολιαστούν εκείνοι ου, μετά τόσους μήνες ενημέρωσης και καταστροφικών συνεειών της ανδημίας, δεν έχουν ακόμα ειστεί, είναι αολύτως ααραίτητο, αράλληλα με την ενημέρωση, να χρησιμοοιηθούν κίνητρα και αντικίνητρα (ου, ροφανώς, δεν αοτελούν δωράκια ούτε τιμωρίες), όως αιώνες τώρα γίνεται στην λειονότητα των δραστηριοτήτων της κοινωνίας σ όλον τον κόσμο.

 

(γ) Αό την λευρά της, η κυβέρνηση εφαρμόζει την ενημέρωση και τα κίνητρα/αντικίνητρα ου η ίδια τελικώς ειλέγει.

 

(δ) Μόνο, όμως, η κυβέρνηση έχει υοχρέωση να ενημερώνει τους ολίτες;  

                  Η Αξιωματική αντιολίτευση δεν έχει την ίδια υοχρέωση;

Όταν μάλιστα θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει αοτύχει να είσει τους ολίτες για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού;  

Δυστυχώς, η κα Μ. Ξενογιαννακοούλου φαίνεται ως ιστεύει ότι η Αξιωματική αντιολίτευση τέτοια υοχρέωση δεν έχει.

Γι αυτό, μόνο αό  την κυβέρνηση ααιτεί: Να ααντήσετε και να διασκεδάσετε τις αγωνίες και τις ανησυχίες των ολιτών, εκείνων ου δεν είναι αντιεμβολιαστές, ου φοβούνται, έχουν ανάγκη αό ειστημονική στήριξη και οικοδόμηση εμιστοσύνης (μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της τροολογίας για τον  υοχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και των εργαζόμενων σε οίκους ευγηρίας κ.λ., στις 22.7.2021).

Αν άλι δέχεται ως η ίδια και το κόμμα της έχουν υοχρέωση να ράξουν αυτό ου ααιτούν αό την κυβέρνηση, ας αρχίσουν με ειχειρήματα να ααντάνε και να διασκεδάζουν τις αγωνίες και τις ανησυχίες των ολιτών.

Ένα ειστικό ειχείρημα, ου εαναλαμβανόμενο θα είχε σίγουρο αοτέλεσμα, θα ήταν  αυτό του Υουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αντρέα Ξανθού: Η αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια έχουν συμβάλει καταλυτικά στην υοχώρηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στη χώρα. Όοιος το αμφισβητεί αυτό, ακόμα και με ειστημονικοφανή ειχειρήματα, βλάτει σοβαρά τη Δημόσια Υγεία.   

 

Αιτίαση 2η: Κανείς δεν ρέει να ιέζεται ολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόο να εμβολιαστεί αν δεν το ειθυμεί.  

 

(α) Ο κ. Γ. Κατρούγκαλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, μιλώντας στη Βουλή στις 22.7.2021, αρουσίασε την αιτίαση αυτή, η οοία ενισχύει την ειχειρηματολογία των αρνητών του εμβολιασμού.

Είε, συγκεκριμένα: Σύμφωνα με το Ψήφισμα 2361 (2021) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώης, ο εμβολιασμός δεν είναι υοχρεωτικός και κανείς δεν ρέει να ιέζεται ολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόο να εμβολιαστεί αν δεν το ειθυμεί  (αράγραφος 7.3.2). Κανείς δεν ρέει υφίσταται διακρίσεις εειδή δεν έχει εμβολιαστεί λόγω ιθανών κινδύνων για την υγεία ή εειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί (7.3.3).

                 Ξέχασε, όμως, να ει ως τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώης δεν έχουν διοικητική ή νομική ισχύ.

Και αρέλειψε να αναφερθεί στις, υοχρεωτικής εφαρμογής,  αοφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. και του Σ.τ.Ε της Ελλάδας για την υοχρεωτικότητα του εμβολιασμού. 

 

(β) ΌΜΣ, είναι γνωστό ως:

- Έχουν εκδοθεί αοφάσεις του Ευρωαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώου (Ε.Δ.Δ.Α.) και του Συμβουλίου της Εικρατείας της Ελλάδας (Σ.τ.Ε) υοστηρικτικές της νομιμότητας του υοχρεωτικού εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.   

- Οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου Ευ. Βενιζέλος, Αντ. Μανιτάκης, Ν. Αλιβιζάτος, όως και άλλοι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, έχουν ειχειρηματολογήσει δημόσια υέρ της νομιμότητας του υοχρεωτικού εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.

 

Αιτίαση 3η:     Οι δημόσιοι λειτουργοί ου δεν είναι εμβολιασμένοι για οοιοδήοτε λόγο να μετατίθενται σε άλλες υηρεσίες και λειτουργίες του δημοσίου.

 

(α) Αυτό ζήτησε η κα Μ. Ξενογιαννακοούλου, μιλώντας στη Βουλή στις 22.7.2021.

 

(β) Και μόνο η ηθική ααξία της κάνει την ρόταση αυτή καταδικαστέα.

 

(γ) Για το ζήτημα αυτό, ο Ευ. Βενιζέλος έχει ει:

Πρέει να ληφθούν κάοια μέτρα τα οοία, αό την άλλη μεριά, δεν μορεί να οδηγήσουν στο να άνε κάοιοι ίσω, αίρνοντας τον μισθό τους, ενώ κάθονται, και κάοιοι  οι οοίοι είναι συνεείς, υεύθυνοι, δείχνουν αλληλεγγύη, συνέεια ειστημονική να εωμιστούν όλο το βάρος των εφημεριών, των μονάδων εντατικής θεραείας και ούτω καθεξής ().

Εάνω το δικαίωμα στην υγεία  του καθενός  και στην ρόσβαση στις υηρεσίες υγείας, υάρχει ένα άλλο αγαθό ου είναι η δημόσια υγεία, ου είναι μια άρα ολύ  σοβαρή όψη του γενικού συμφέροντος και το γενικό συμφέρον είναι η Δημοκρατία, το γενικό συμφέρον είναι το Κράτος Δικαίου, το γενικό συμφέρον είναι το κοινωνικό συμβόλαιο. Χωρίς δημόσια υγεία και δημόσιο συμφέρον δεν υάρχει κοινωνία, ούτε κοινωνία μοντέρνα ούτε κοινωνία μεταμοντέρνα υνέντευξη στην ΕΡΤ 1, στην εκομή Ετά με τη Βάλια Πετούρη στις 12.6.2021. https://evenizelos.gr/mme/interviews/446-interviews2021/6452-ert1.html).